Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Mathematics and Mechanics
Մաթեմատիկոս մասնագետների պատրաստումը ԵՊՀ-ում սկսվել է 1924 թ. հասարակագիտական ֆակուլտետի ֆիզիկամաթեմատիկական ենթաբաժնում:
>
Մհեր Սոսի Մարտիրոսյան

Դոցենտ | Ֆունկցիաների տեսության և դիֆերենցիալ հավասարումների ամբիոն
Կրթություն
1990-1995թթ., Մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, Երևանի պետական համալսարան
1995-1998թթ., Երևանի պետական համալսարան, ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
Ֆիզմաթ. գիտ. թեկնածու
Թեկնածուական թեզ` «Անալիտիկ ֆունկցիաների ոչ լրիվ համակարգերով մոտարկվող ֆունկցիաների երկօրթոգոնալ վերլուծություններ», Երևանի պետական համալսարան, 1999թ.

Աշխատանքային փորձ
2005թ.-ից առ այսօր ԵՊՀ մաթեմատիկական անալիզի և ֆունկցիաների տեսության ամբիոնի դոցենտ
1998 - 2005թթ. ԵՊՀ մաթեմատիկական անալիզի ամբիոնի ասիստենտ
1996-1998թթ. ԵՊՀ մաթեմատիկական անալիզի ամբիոնի դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
Մաթեմատիկական անալիզ
Բազմությունների տեսություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Կոմպլեքս անալիզ
Արագ մոտարկումներ, տրամագծեր

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
Հայաստանի մաթեմատիկոսների միության անդամ

Մ. Մարտիրոսյան , Ա. Դարբասյան, Ա. Կարապետյան, Ա. Մանուչարյան, Ս. Շահինյան, Ռ. Վարդանյան
Թվային հաջորդականության տեսության թեորեմների և խնդիրների համակարգչային մոդելներ
2009 | Հոդված/Article
Բնագիտությունը 21-րդ դարում, Համահայկական II կրթական գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, էջ 136-137, 2009թ.
Մ.Ս. Մարտիրոսյան , Ս. Վ. Սամարչյան
Սահմանափակ ցուցիչներով էքսպոնենտների միջոցով ամբողջ ֆունկցիաները մոտարկելու արագության մասին
2008 | Հոդված/Article
Integral Transforms and Special Functions, Volume 19, Number 8, pp. 585-590 (6), Publisher: Taylor and Francis Ltd., August 2008
Մ.Ս. Մարտիրոսյան , Ս. Վ. Սամարչյան
Հիլբերտյան տարածություններում երկրաչափական պրոգրեսիայով նվազող Կոլմոգորովի n−տրամագծերի մասին
2008 | Հոդված/Article
Abstracts of International Conference “Harmonic Analysis and Approximations IV”, Tsahkadzor, Armenia, pp. 90–91, 2008
Մ.Ս. Մարտիրոսյան , Ս. Վ. Սամարչյան
Էքսպոնենտերի բազմությունների Կոլմոգորովի տրամագծերի մասին
2008 | Հոդված/Article
Mathematical Notes, Vol. 83, pp. 279-280, 2008.
Մ.Ս. Մարտիրոսյան , Ս. Վ. Սամարչյան
q-սահմանափակ համակարգեր. ընդհանուր մոտեցում Ֆիշեր-Միչելիի և Բեռնշտեյն-Ուոլշի տիպի խնդիրներին
2007 | Հոդված/Article
Lobachevskii J. Math., 25, pp. 197–216, 2007
Մ.Ս. Մարտիրոսյան , Ս. Վ. Սամարչյան
Էքսպոնենտերի որոշ թաղանթների անալիտիկ ներկայացում
2006 | Հոդված/Article
Proceedings of International Conference AMADE-2006, Minsk, Belarus, p. 83, 2006
Մ.Ս. Մարտիրոսյան , Ս. Վ. Սամարչյան
q-սահմանափակ համակարգեր. ընդհանուր մոտեցում Ֆիշեր-Միչելիի և Բեռնշտեյն-Ուոլշի տիպի խնդիրներին
2005 | Հոդված/Article
Abstracts of the International Conference “Harmonic Analysis and Approximation III”, Tsahkadzor, Armenia, p. 57, 2005
Равномерное суммирование биортогональных разложений по неполным системам рациональных функций в пространствах Харди (Երկօրթոգոնալ վերլուծությունների հավասարաչափ գումարում` ըստ ռացիոնալ ֆունկցիաների ոչ լրիվ համակարգերի Հարդիի տարածություններում)
2004 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2004, #3, էջ 35-41 (ռուսերեն)
|
Մոտարկում Դիրիխլեի բազմանդամներով. հավասարաչափություն և արագություն
2004 | Հոդված/Article
Journal of Contemporary Math. Anal., 39 (2004), no. 3, pp. 58-65
Կուրսային և ավարտական աշխատանքների ժողովածու մաթեմատիկական անլիզ առարկայից
2004 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ, ԵՊՀ հրատ., Երևան, (2004), 154 էջ
Երկօրթոգոնալ վերլուծությունների գումարում` ըստ սահմանափակ ցուցիչներով էքսպոնենտների ոչ լրիվ համակարգերի
2004 | Հոդված/Article
Complex Analysis, Differential Equations and Related Topics, Proceeding of the ISAAC Conference of Analysis, Editors: Barseghyan G., Ghazaryan H., Nersessian A., Armenian National Academy of Sciences, pp. 195-204, 2004
Մաթեմատիկա հումանիտար մասնագիտությունների համար
2004 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ, ԵՊՀ, Երևան, 178 էջ, 2004
Կուրսային և ավարտական աշխատանքների ժողովածու մաթեմատիկական անալիզ առարկայից
2004 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2004, 154 էջ
Եռանկյան անհավասարության շրջումը R^n-ում
2003 | Գիրք/Book
Journal of Contemporary Mathematical Analysis, 38 (2003), no. 4, pp. 56-61
Մ.Ս. Մարտիրոսյան , Ս. Վ. Սամարչյան
Եռանկյան անհավասարության շրջումը R^n-ում
2003 | Հոդված/Article
Abstracts of International Conference Mathematics in Armenia. Advances and Perspectives, Tsahkadzor, Armenia (2003), pp. 60-61
Մ.Ս. Մարտիրոսյան , Վ. Խ. Մուսոյան
Երկօրթոգոնալ վերլուծությունների գումարում` ըստ անսահմանափակ ցուցիչներով էքսպոնենտների ոչ լրիվ համակարգերի
2002 | Հոդված/Article
ISAAC Conference on Complex Analysis, Differential Equations and Related Topics, Yerevan, p. 44 (2002)
Դիրիխլեի բազմանդամներով մոտարկվող ֆունկցիաների անալիտիկ շարունակությունը
2001 | Հոդված/Article
International Confe-rence‘’Harmonic Analysis and Approximations-2 ’’ Nor-Amberd, 2001
Суммирование биортогонального разложения по неполной системе рациональных функций в полуплоскости (Երկօրթոգոնալ վերլուծության գումարում կիսահարթությունում` ըստ ռացիոնալ ֆունկցիաների ոչ լրիվ համակարգի Հարդիի տարածություններում)
1998 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1998, #2, էջ 3-11 (ռուսերեն)
|
Մ.Ս. Մարտիրոսյան , Վ. Խ. Մուսոյան
Երկօրթոգոնալ վերլուծությունների գումարում` ըստ ռացիոնալ ֆունկցիաների ոչ լրիվ համակարգերի
1998 | Հոդված/Article
Abstracts of the International Conference “Harmonic Analysis and Approximation”, Nor Amberd (1998), pp. 43-44
Երկօրթոգոնալ վերլուծությունների հավասարաչափ գումարում` ըստ էքսպոնենտների և ռացիոնալ ֆունկցիաների ոչ լրիվ համակարգերի
1998 | Հոդված/Article
Arm NIINTI, 15. 07. 98, Ar. 98 (1998), no. 93-198
Ֆունկցիաների ներկայացում` ռացիոնալ ֆունկցիաների ոչ լրիվ համակարգերով
1997 | Հոդված/Article
Journal of Contemporary Math. Anal., 32 (1997), no. 6, pp. 26-34
Մ.Ս. Մարտիրոսյան , Վ. Խ. Մուսոյան
Երկօրթոգոնալ վերլուծու-թյունների գումարում` ըստ ռացիոնալ ֆունկցիաների ոչ լրիվ համակարգերի Hp(1
1997 | Հոդված/Article
Հայաստանի ԳԱԱ տեղեկագիր, Մաթեմատիկա, 32, 1997, 5, էջ 27-38