Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Mathematics and Mechanics
Մաթեմատիկոս մասնագետների պատրաստումը ԵՊՀ-ում սկսվել է 1924 թ. հասարակագիտական ֆակուլտետի ֆիզիկամաթեմատիկական ենթաբաժնում:
>
Նարեկ Արմենի Մարտիրոսյան

Դոցենտ | Ակտուարական և ֆինանսական մաթեմատիկայի ամբիոն
Կրթությունը
2003 թ. Քեմբրիջի համալսարան, Ջաջի մենեջմենթի ինստիտուտ
1991 - 1994 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա
1984 - 1989 թթ. ԵՊՀ տնտեսագիտական կիբեռնետիկայի ֆակուլտետ

Գիտական աստիճանը և կոչումը
Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ

Ատենախոսության թեման
«Շուկայական տնտեսության անցման ժամանակահատվածի արագացման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում»

Աշխատանքային գործունեությունը
1999 - 2016 թթ. ԵՊՀ տնտեսագիտության մեջ մաթ.մոդելավորման ամբիոնի դոցենտ
1999 - 2000 թթ. ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարի գլխավոր խորհրդական
1999 թ. ռուս-հայկական սլավոնական համալսարանի դասախոս
1998 թ. ՀՀ սոցիալական ապահովության նախարարի տեղակալ
1997 թ. ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարի գլխավոր խորհրդական
1995 - 1996 թթ. ՀՀ ֆինանսների նախարարի տեղակալ
1992 - 1995 թթ. ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն-գլխավոր մասնագետ, բաժնի պետ, վարչության պետ
1990 - 1991 թթ. ԵՊՀ տնտեսագիտության մեջ մաթ.մոդելավորման ամբիոնի ավագ լաբորանտ
1988 - 1990 թթ. ԵՊՀ կիրառական սոցիոլոգիայի ամբիոնի լաբորանտ
Համատեղ աշխատանքային գործունեությունը
2016 թ-ից` ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարի խորհրդական
2014 - 2016 թթ. Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի Գյումրու մասնաճյուղ, տնտեսագիտության ամբիոնի դոցենտ
2013 - 2014 թթ. Եվրոպական տարածաշրջանային ակադեմիա, դասախոս
2011 - 2012 թթ. Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի միկրոտնտեսագիտության ամբիոնի դոցենտ

Վերապատրաստումները
2001 թ. Կալիֆոռնիայի պետական համալսարան
1994 թ. Վիեննայի միացյալ ինստիտուտ
1994 թ. Հարավային Կորեայի զարգացման ինստիտուտ

Հետազոտությունների շրջանակը
Տնտեսական զարգացում, տնտեսական աճ, տնտեսագիտության տեսություն, հանրային և սոցիալական ընտրություն, թոշակային համակարգեր

Լեզուների իմացությունը
Ռուսերեն, անգլերեն

Դասավանդվող դասընթացները
Միկրոտնտեսագիտություն, մակրոտնտեսագիտություն, տնտեսական աճ, ներդրումներ, դրամավարկային տեսություն և քաղաքականություն, էկոնոմետրիկա, նախագծի մենեջմենթ, միջազգային ֆինանսներ

Թարգմանությունները
Ջեյմս Դ, Գորթնի, Ռիչարդ Լ. Ստրոուպ «Տնտեսագիտություն. մասնավոր և հանրային ընտրություն», Երևան, «Տնտեսագետ», 1999
Ջեֆրի Դ. Սաքս, Ֆիլիպ Բ. Լարրեյն «Մակրոտնտեսագիտությունը գլոբալ տնտեսությունում», Երևան, «Տնտեսագետ», 2002

Մասնակցությունը միջազգային ծրագրերին
1996 - 1997 թթ. ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի «Անցում դեպի զարգացում» ծրագրի կոորդինատոր
1995 թ. ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն, «1996 - 1998 թթ. պետական ներդրումների ծրագրի» կոորդինատոր
2006 - 2007 թթ. ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության «Սոցիալական պաշտպանության համակարգերի հզորացման ծրագրի» փորձագետ

Պետական ներդրումների կարևորությունը դրանց ներգրավման գործընթացում
2017 | Հոդված/Article
Հայաստան. Ֆինանսներ և Էկանոմիկա: 2017թ․, #5-6(201-202), 23-25 էջ, Հայաստան
Արդյո՞ք հարկերն են պատճառը
2017 | Հոդված/Article
Հայաստան. Ֆինանսներ և Էկանոմիկա: 2017թ․, #5-6(201-202), 142-149 էջ, Հայաստան
Տնտեսագիտական կրթության մրցունակության բարձրացման ուղղությունները Հայաստանի Հանրապետությունում
2016 | Հոդված/Article
Ֆինանսներ և էկոնոմիկա, 2016, # 1-2, էջ 4
Տնտեսագիտական կրթության մրցունակության բարձրացման ուղղությունները Հայաստանի Հանրապետությունում
2016 | Հոդված/Article
Ֆինանսներ և էկոնոմիկա, 2016թ․, #1-2(185-186), 107-108 էջ, Հայաստան
Տնտեսության զարգացման «սյուները» և էքստերնալիթիները
2015 | Հոդված/Article
Ֆինանսներ և էկոնոմիկա, 2015, # 3-4, էջ 4
Էքստերնալիթիները և տնտեսության զարգացման հեռանկարները ՀՀ-ում
2015 | Հոդված/Article
ՀՊՏՀ 25-րդ գիտաժողովի նյութեր, Երևան «Տնտեսագետ», 2015թ. նոյեմբերի 11-13, հ.1, էջ 7
Տնտեսության զարգացման սյուները և էքստերնալիթիները
2015 | Հոդված/Article
Ֆինանսներ և էկոնոմիկա, 2015թ․, #3-4(175-176), 106-108 էջ
Ինստիտուտները, ժառանգությունը և տնտեսական աճը
2011 | Հոդված/Article
«Բանբեր», Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան, 2011, # 1, էջ 10
Ժառանգությունը և տնտեսական աճը
2010 | Հոդված/Article
Ֆինանսներ և էկոնոմիկա, 2010, # 5-6, էջ 4
Սոցիալական ապահովագրության «սերունդների համերաշխության» և «կուտակային» համակարգերը
2007 | Հոդված/Article
Ֆինանսներ և էկոնոմիկա, 2007, # 7-8, էջ 4