Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Mathematics and Mechanics
Մաթեմատիկոս մասնագետների պատրաստումը ԵՊՀ-ում սկսվել է 1924 թ. հասարակագիտական ֆակուլտետի ֆիզիկամաթեմատիկական ենթաբաժնում:
>
Նելլի Թաթուլի Գափոյան

Ասիստենտ | Ընդհանուր մաթեմատիկայի ամբիոն
Կրթություն
2002-2008, Մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, ԵՊՀ
2009-2013, Ասպիրանտ, մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆալուլտետ, ԵՊՀ

Գիտական աստիճան
Ֆիզ.-մաթ. գիտ. թեկնածու, ԵՊՀ, 2017
ատենախոսության վերնագիրը` "Բերգմանի տեսքի օպերատորներ ֆունկցիոնալ տարածությունների վրա-ի գնդում"

Աշխատանքային փորձ
2019 - այժմ ԵՊՀ, Ընդհանուր մաթեմատիկայի ամբիոնի ասիստենտ

Կարդացվող դասընթացներ
Մաթեմատիկական անալիզ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Պլյուրիհարմոնիկ ֆունկցիներ, Խառը նորմով տարածություններ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Էլ. փոստ
n.gapoyan.ysu.am

N.T. Gapoyan , K.L. Avetisyan
“On normal weighted Bergman type operators on mixed norm spaces”
2016 | Թեզիս/Thesis
Armenian Mathematical Union Annual Session 2016, Dedicated to the 110th anniversary of A. Shahinyan, Abstracts, p. 18,Yerevan, 2016
Н.Т. Гапоян , К.Л.Аветисян
"ОПЕРАТОРЫ ТИПА БЕРГМАНА НА ПРОСТРАНСТВАХ СО СМЕШАННОЙ НОРМОЙ В ШАРЕ ИЗ Cn"
2016 | Հոդված/Article
Изв. НАН Армении, серия матем., т. 51, № 5 (2016), с. 3-12
"DUALITY IN SPACES OF FUNCTIONS PLURIHARMONIC IN THE UNIT BALL IN Cn"
2016 | Հոդված/Article
Cheir of the General Mathematics YSU, PROCEEDINGS OF THE YEREVAN STATE UNIVERSITY, 2016, N2 p.15-21.
N.T. Gapoyan , A.I. Petrosyan
“BOUNDED PROJECTORS ON L¬p SPACES IN THE UNIT BALL”
2013 | Հոդված/Article
Chair of the Genaral Mthematics YSU, PROCEEDINGS OF THE YEREVAN STATE UNIVERSITY, 2013 N1 p.17-23.
“On bounded projections on Lp spaces in the unit ball of Cn”
2012 | Թեզիս/Thesis
Armenian Mathematical Union Annual Session 2012 Dedicated to 1400 anniversary of Anania Shirakatsy, p.32
N.T. Gapoyan , A.I. Petrosyan
“ON FUNCTIONS SEMI-ANALYTICAL IN THE POLYDISK”
2009 | Հոդված/Article
Chair of Mathematical Analysis, YSU, PROCEEDINGS OF THE YEREVAN STATE UNIVERSITY, 2009 N2 p.3-7