Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Mathematics and Mechanics
Մաթեմատիկոս մասնագետների պատրաստումը ԵՊՀ-ում սկսվել է 1924 թ. հասարակագիտական ֆակուլտետի ֆիզիկամաթեմատիկական ենթաբաժնում:
>
Ռաֆայել Հրայրի Բարխուդարյան

Ասիստենտ | Ֆինանսական մաթեմատիկայի ամբիոն
Կրթություն
1998 - 2002 թթ. ԵՊՀ, Մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, բակալավրիատ
2002 - 2004 թթ. ԵՊՀ, Մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, մագիստրատուրա

Գիտական աստիճան
Ֆիզ. մաթ. գիտ. թեկնածու - «Որոշ եզրային խնդիրների սեփական ֆունկցիաներով վերլուծությունների զուգամիտության արագացում», 2007 թ., ԵՊՀ

Աշխատանքային փորձ
2000 – 2005 թթ. Բումերանգ սոֆթուեր, ծրագրավորող
2004 – 2007 թթ. Մաթեմատիկայի ինստիտուտ, կրտսեր գիտաշխատող
2007 թ. Մաթեմատիկայի ինստիտուտ, գիտական քարտուղար
2005 – 2007 թթ. ԵՊՀ, օպտիմալ կառավարման տեսության և մոտավոր մեթոդների ամբիոն, դասախոս, 0,5
2007 թ. ԵՊՀ, օպտիմալ կառավարման տեսության և մոտավոր մեթոդների ամբիոն, ասիստենտ, 0,5

Կարդացվող դասընթացներ
Ծրագրավորման փաթեթներ, Մաթ-ֆիզ հավասարումների լուծման թվային մեթոդներ, Թվային մեթոդներ, Վարիացիոն հաշիվ և օպտիմալ կառավարում

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Պադե-ի մոտարկումներ,
Ֆունկցիոնալ շարքերի զուգամիտության արագացում,
Թվային մեթոդներ,
Զուգահեռ ծրագրավորում

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
2005 – 2006 թթ. Մասնակվել եմ ISTC A-823 պռոյեկտին
2006 – 2007 թթ. NFSAT GRSP - 18/06

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
Մաթեմատիկայի ինստիտուտի գիտական խորհուրդ
«Armenian Journal of Mathematics»-ի խմբագրության անդամ

(+374 10) 55-31-86

Numerical Solution of the Two-Phase Obstacle Problem by Finite Difference Method
2015 | Հոդված/Article
Armenian Journal of Mathematics. 2015, v. 7, no. 2, p. 164-182
Gibbs phenomenon for the one-dimensional Dirac system
2008 | Հոդված/Article
International Conference, Harmonic Analysis and Approximations, IV(2008), p. 23-25
Convergence acceleration of eigenfunction expansions of the one-dimensional Dirac system
2007 | Հոդված/Article
AIP Conference Proceedings, 936(2007), p. 86-89
R. H.Barkhudaryan , A.V. Poghosyan
Asymptotic behavior of Eckhoff's method for Fourier series convergence acceleration
2007 | Հոդված/Article
Analysis in Theory and Applications, 23(2007), № 3, p.228-242
R. H.Barkhudaryan , A. V.Poghosyan
On the convergence of some quasipolynomial approximation
2007 | Հոդված/Article
Reports of NAS RA (in Russian), 107(2007), № 1, p.13-19
Barkhudaryan R. H. , A. B. Nersessian
Convergence acceleration of decomposition by eigenfunctions of a model boundary value problem with a discontinuous coefficient
2006 | Հոդված/Article
Reports of NAS RA (in Russian), 106(2006), № 1, p. 5-12
Generalization of polynomial method for expansion by Dirac’s system eigenfunctions
2006 | Հոդված/Article
Proceedings of the workshop “Mathematical Physics and Adjacent Problems”, Yerevan , September 2006, p.24-30
Accelerating convergence of expansions by eigenfunctions of Dirac system
2006 | Հոդված/Article
Mathematics in higher school, 2(2006), № 3, p. 54-62
R. H.Barkhudaryan , A.B. Nersessian, A.V. Poghosyan
Accelerating convergence of Fourier series
2006 | Հոդված/Article
Journal of Contemporary Math. Anal., 41(2006), № 2, p. 42-55
R. H.Barkhudaryan , A.B. Nersessian, A.V. Poghosyan
On a Parallel Algorithm for Integral Equations
2005 | Հոդված/Article
Proceedings of the CSIT-2005 conference “Computer Science and Information Technologies”, Yerevan, September 19-23, 2005, p. 457-460