Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Mathematics and Mechanics
Մաթեմատիկոս մասնագետների պատրաստումը ԵՊՀ-ում սկսվել է 1924 թ. հասարակագիտական ֆակուլտետի ֆիզիկամաթեմատիկական ենթաբաժնում:
>
Ռոբերտ Նավասարդի Չիթչյան

Դոցենտ | Ակտուարական և ֆինանսական մաթեմատիկայի ամբիոն
Կրթություն
1969 – 1973 թթ. Երևանի պետ.համալսարան մեխանիկամաթեմատիկական ֆակուլտետ
1973 - 1974 թթ․Մ․Լոմոնոսովի անվան Մոսկվայի պետական․ համալսարանի մեխանիկամաթեմատիկական ֆակուլտետի «Հավանականությունների տեսության և մաթեմատիկական վիճակագրության» ամբիոնում դիպլոմային թեզի պատրաստում և պաշտպանում
1976 - 1979 թթ. ՀՀ ԳԱ Հաշվողական կենտրոնի (այժմ ՀՀ ԳԱԱ ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ), ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
Ֆիզմաթ. գիտ. թեկնածու
Թեկնածուական ատենախոսության թեման՝ «Սահմանային թեորեմներ Mr |Gr |1|∞ նախապատվությամբ համակարգերում կրիտիկական ծանրաբեռնվածության դեպքում», Վիլնյուսի Վ.Կապսուկասի անվան պետական համալսարան, 1983 թ.

Աշխատանքային փորձ
1974 – 1994 թթ. ՀՀ ԳԱԱ հաշվողական Կենտրոն, կրտսեր գիտաշխատող, գիտաշխատող, ավագ գիտաշխատող
1982 – 1988 թթ. ՀՀ Գյուղատնտեսական ինստիտուտ, Բարձրագույն մաթեմատիկայի ամբիոնի դասախոս
1988 - 1990 թթ. ԵՊՀ մեխանիկամաթեմատիկական ֆակուլտետի հավանականության տեսության և մաթեմատիկական վիճակագրության ամբիոնի դասախոս
1990 - 1991 թթ. Երևանի ժողտնտեսության ինստիտուտի տնտեսագիտական ինֆորմատիկայի և ավտոմատ կառավարման համակարգերի ամբիոնի դասախոս
1991 - 1994 թթ. ԵՊՀ մեխանիկամաթեմատիկական ֆակուլտետի Հավանականության տեսության և մաթեմատիկական վիճակագրության ամբիոնի դոցենտ
1994 - 1998 թթ. ՀՀ վիճակագրության, պետական ռեգիստրի և վերլուծության վարչություն, Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների բաժնի պետ
1998 - 2000 թթ. ՀՀ վիճակագրության, պետական ռեգիստրի և վերլուծության նախարարության տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և ռեսուրսների կառավարական վարչության պետ
2000 - 2006 թթ. Հայներարտբանկ ՓԲԸ, Ավտոմատացման և բանկային տեխնոլոգիաների վարչության պետ
2002 - 2009 թթ. Երևանի պետական համալսարանի տնտեսագիտության ֆակուլտետի տնտեսագիտության մեջ մաթեմատիկական մոդելավորման ամբիոնի և մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետի հավանականությունների տեսության և մաթեմատիկական վիճակագրության ամբիոնի դոցենտ
2009 - 2015 թթ. Երևանի պետական համալսարանի մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետի ակտուարական մաթեմատիկայի և ռիսկերի կառավարման ամբիոնի դոցենտ
2013 - 2016 թթ. Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի ինֆորմատիկայի և մաթեմատիկական մեթոդների ամբիոնի վարիչ
2015 թ.-ից առ այսօր Երևանի պետական համալսարանի ակտուարական մաթեմատիկայի և ռիսկերի կառավարման ամբիոնի դոցենտ

Կարդացվող դասընթացներ
• Ակտուարական մաթեմատիկա
• Կենսաթոշակային մոդելներ և ակտուարական հաշիվ
• Որոշումների կայացման տեսություն․ ապահովագրական մոդելներ
• Սնանկացման մաթեմատիկական տեսություն
• Մաթեմատիկական ժողովրդագրություն
• Հավանականությունների տեսություն
• Մաթեմատիկական վիճակագրություն
• Գործարար վիճակագրություն
• Պատահական պրոցեսների տեսություն
• Մարտինգալների տեսություն և ստոխաստիկ վերլուծություն ֆինանսներում
• Տնտեսաչափություն
• Հավանականային բաշխումների տեսություն
• Մաթեմատիկական զանգվածային սպասարկման տեսություն
• Հավանականության տեսության սահմանային թեորեմներ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
• Հերթերի տեսության ստոխաստիկ մոդելների հետազոտում
• Ապահովագրական հատուցումների գնահատումը կրիտիկական իրավիճակներում
• Մարտինգալների կիրառությունները ֆինանսական շուկայի ստոխաստիկ վերլուծության մոդելներում
• Սահմանային թեորեմներ պատահական թվով պատահական մեծությունների գումարների դասերի համար
• Ստոխաստիկ կարգավորումների կիրառությունները ապահովագրական մոդելներում
• Կենսամոլեկուլյար մոդելներում հաճախականային բաշխումների ասիմպտոտիկ վարքի վերլուծում
• Հիպերերկրաչափական բաշխումների պարամետրերի գնահատում
• Պատահական պրոցեսների վիճակագրական պարամետրերի գնահատում

Մասնակցություն միջազգային ծրագրերում
1995 - 2000 թթ. ՀՀ պաշտոնական վիճակագրության բարեփոխումների ներքո տեղեկատվական տեխնոլոգիաների բարելավման նախագծի ղեկավար (TACIS/ EU)
1999 թ. ARM/96/ 019M / 96/019 «Հետազոտության ոչ ֆորմալ հատվածում» ծրագրի գլխավոր վերահսկիչ (ILO/UNDP)
1999 - 2000 թթ. ՀՀ պաշտոնական վիճակագրության բարեփոխումների ներքո վիճակագրական դասակարգիչների նախագծի ղեկավար (TACIS/EU)
2000 թ. AR98SE02 «Statistical Computing» ծրագրի ներքո «PC Training Courses for MSSRA of the Republic of Armenia» նախագծի ղեկավար (TACIS/ EU)
2006 թ. ՀՀ կենսաթոշակային մոդելների կանխատեսման ծրագրի գլխավոր վերահսկիչ (PADCO/USAID)

Մասնակցությունը Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի միջազգային գիտաժողովներին, աշխատանքային հանդիպումներին և դասընթացներին
• High Level Seminar “Information Technologies Strategy in statistical offices of CIF countries” Budapest, Hungary, April 1995 (TACIS /EU)
• The Training Workshop on Networking and Distributed Prosessing in Ulm, Germany, March 1996 (ECE /UNDP)
• “Management of Information Technologies “Stockholm, Sweden, April 1998(TACIS / EU )
• “Network design and Data Base Management “Stockholm, Sweden, November 1998(TACIS/ EU)
• “Application of Information Technology in National Statistical Office”, Taejon, South Korea, December 1998 (ESCAP)
• “Problem of Automation& census data treatment”/Pilot population census program 97/002/A/01/99, Armenia, 1999 (UNDP)
• “Management of Statistical Information Technologies” Geneva, Switzerland, February 1999 (ECE)
• “Management of Banking Technologies. Solution and Production” Moscow,Russia, October 2000
• “Supervision of Information Technologies. Regulation and legal framework in Dutch Banking”
• CB RA, Yerevan, Armenia, June 2002

Մասնագիտական անդամակցություն
1990 թ.-ից առ այսօր, Հայաստանի մաթեմատիկական ընկերություն
1996 թ.-ից առ այսօր, Հայաստանի վիճակագրական ընկերություն
2012 թ.-ից առ այսօր, Երևանի պետական համալսարանի մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետի գիտական խորհուրդի անդամ
2013 - 2016 թթ. Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի տնտեսագիտական ֆակուլտետի գիտական խորհրդի անդամ
2014 թ.-ից առ այսօր ՌԴ «Արհեստական ինտելեկտի մոդելավորում» («Modeling of Artificial Intelligence») հանդեսի խմբագրական կոլեգիայի անդամ

Մասնակցությունը որակավորման բարձրացման դասընթացներին
1. 30.10.1995-03.12.1995, The US Department of Commerce, Census Bureau, International Programs Center (IPC) "Workshop of Questionnaire Design, Statistical Methods and Sampling Procedures" course - Award Certificate
2. 23.08.2004-28.08.2004, Russian Economic School (РЭШ) Economics Teaching in Higher Education "Econometrics initial training in universities" Workshop-school - Award Certificate
3. 23.10.2013-30.11.2013, Armenian-Indian Center for Excellence in ICT, “Statistical Analysis with SPSS”-training-Certificate

Լեզուներ
Հայրերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Evaluation methods of the coefficients of transition Matrices in Extended Bonus-malus System
2016 | Հոդված/Article
“Contemporary Science and Education in Americas, Africa and Eurasia” The IX International Academic Congress. 2016, p. 215-221
|
Оценки и асимптотика периодов занятости с задержками в моделях мr |Gr |1|∞ при критической загрузке
2016 | Հոդված/Article
Актуальные задачи математического моделирования и информационных технологий. 2016, стр. 58-64
Robert Chitchyan , Eduard Danielyan, Davood Farbod
On a new regularly varying generalized hypergeometric distribution of the second type
2016 | Հոդված/Article
Mathematical reports Romanian academy. 2016, 18(68), N 2, pp. 217-232
Comparative analysis of the bonus-malus systems
2016 | Հոդված/Article
Proceedings of engineering academy of Armenia. 2016, v. 13, N 1, pp. 5-16