Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Mathematics and Mechanics
Մաթեմատիկոս մասնագետների պատրաստումը ԵՊՀ-ում սկսվել է 1924 թ. հասարակագիտական ֆակուլտետի ֆիզիկամաթեմատիկական ենթաբաժնում:
>
Շողակաթ Արայիկի Ստեփանյան

Դասախոս | Հանրահաշվի եւ երկրաչափության ամբիոն
Կրթություն
2013-2017 ԵՊՀ, Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ, Հանրահաշվի և երկրաչափության ամբիոն, ֆ.մ.գ.թ. աստիճան
2011-2013 ԵՊՀ, Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ, Հանրահաշվի և երկրաչափության ամբիոն, Մագիստրոսի աստիճան /գերազացությամբ/
2007-2011 ԵՊՀ, Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ, Բակալավրի աստիճան /գերազանցությամբ/

Աշխատանքային փորձ
10.2014-ից ՀՀԳԱԱ, մաթեմատիկայի ինստիտուտ, Կրտսեր գիտաշխատող
09.2018-ից Հայաստանի Ամերիկյան Համալսարան, Կից դասախոս (Դիսկրետ մաթեմատիկա, Գծային հանրահաշիվ)
2018, 2019, 2021 Երևանի Պետական Համալսարան, Դասախոս (Դիսկրետ մաթեմատիկա, Գծային հանրահաշիվ)

Կարդացվող դասընթացներ
Դիսկրետ մաթեմատիկա, բարձրագույն հանրահաշիվ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, գերմաներեն

The unique trace property of n{periodic product of groups
2017 | Հոդված/Article
Journal of Contemporary Mathematical Analysis, 2017, 52:4, 161-165
On automorphisms of the relatively free groups satisfying the identity [xn; y] = 1
2017 | Գիրք/Book
Proceedings of YSU, Physical and Mathematical sciences, 2017, 2, 196-198
On automorphisms of some periodic products of groups
2015 | Հոդված/Article
Proceedings of YSU, Physical and Mathematical Sciences, 2015, 2, 7-10