Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Mathematics and Mechanics
Մաթեմատիկոս մասնագետների պատրաստումը ԵՊՀ-ում սկսվել է 1924 թ. հասարակագիտական ֆակուլտետի ֆիզիկամաթեմատիկական ենթաբաժնում:
>
Սուսաննա Վեմիրի Ղազարյան

Դասախոս | Ընդհանուր մաթեմատիկայի ամբիոն
Կրթություն
1973 - 1979 թթ. ԵՊՀ, Մեխ.-մաթ. ֆակուլտետ

Աշխատանքային փորձ
ԵՊՀ, 2001 թ-ից մինչ այժմ դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
Գծային հանր. և վերլուծական երկրաչափություն, մաթեմատիկական անալիզ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

On the solvability of pseudodifferential equations in the spaces with quasihomogeneous norm
2016 | Թեզիս/Thesis
Նվիրված Արտաշես Շահինյանի 110-ամյակին: 2016, 40-41 էջ, Հայաստան
|
On solvability of pseudodifferential equations in spaces with quasihomogeneous norm (Քվազիհամասեռ նորմով տարածություններում փսևդոդիֆերենցիալ հավասարումների լուծելիության մասին)
2014 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2014, #3, էջ 13-15
|