Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Mathematics and Mechanics
Մաթեմատիկոս մասնագետների պատրաստումը ԵՊՀ-ում սկսվել է 1924 թ. հասարակագիտական ֆակուլտետի ֆիզիկամաթեմատիկական ենթաբաժնում:
>
Թամարա Պարգևի Մանուկյան

Դասախոս | Ակտուարական և ֆինանսական մաթեմատիկայի ամբիոն
Կրթություն
2003-2007 Երևանի Պետական համալսարան
Տնտեսագիտության ֆակուլտետ,
Մասնագիտացում «Տնտեսագիտություն»
Բակալավրի աստիճան
2009-2011 Երևանի Պետական համալսարան
Տնտեսագիտության ֆակուլտետ,
Մասնագիտացում «Տնտեսագիտության տեսություն»
Մագիստրոսի աստիճան
2011- առ այսօր ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվ. տնտեսագիտության ինստիտուտ
Ասպիրանտուրա «Ֆինանսներ, դրամաշրջանառություն և վարկ» ամբիոնի գծով

Աշխատանքային փորձ
2014-առ այսօր Երևանի Պետական համալսարան
Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ
Ակտուարական մաթեմատիկայի և ռիսկերի կառավարման ամբիոն
Դասախոս
2019- առ այսօր ''ԱՐՄԵՔՍԿՈՄ''ՓԲԸ, Երևան, ՀՀ
Գլխավոր տնօրեն
2018- 2021 ''ԻնվեստՍտրոյ'' ՓԲԸ, Երևան, ՀՀ
Գլխավոր տնօրեն
2017- 2018 ''ԻՆԺԻՆԵՐԻՆԳ'' ՓԲԸ, Երևան, ՀՀ
Գլխավոր տնօրեն
2015-2017 ''ԳԱԶԱՐԴՇԻՆ'' ՓԲԸ, Երևան, ՀՀ
Գլխավոր տնօրեն
2015- 2016 ''ԷՆԵՐԳՈՍՏՐՈՅ'' ՓԲԸ, Երևան, ՀՀ
Գլխավոր տնօրեն
2007-2009 «ԳազՍտրոյ» ՍՊԸ
Արտադրատեխնիկական բաժին
Պետի տեղակալ(համատեղությամբ)
2007-2009 «ԳազՍտրոյ» ՍՊԸ
Տնտեսագետ

Կարդացվող/ված դասընթացներ
Տնտեսագիտուտյան տեսություն, ֆինանսների տեսություն, Միկրոտնտեսագիտություն, Մակրոտնտեսագիտություն, Հաշվապահական հաշվառում, Կորպորատիվ ֆինանսներ, ֆինանսական անալիզ, Աուդիտ և ապահով

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Տնտեսագիտուտյան տեսություն, ֆինանսների տեսություն, Միկրոտնտեսագիտություն, Մակրոտնտեսագիտություն, Հաշվապահական հաշվառում, Կորպորատիվ ֆինանսներ, Բանկային գործ, ֆինանսական անալիզ, Աուդիտ և ապահով

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն - ազատ

Բանկերի ազդեցությունը ՀՀ տնտեսության վրա
2012 | Հոդված/Article
Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները ՀՀ-ում հանրապետական գիտաժողովի նյութեր – գիրք 2, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2012թ., էջ 89-93
ՀՀ առևտրային բանկերի վարկային ներդրումների ընդհանուր բնութագիրը
2012 | Հոդված/Article
Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները ՀՀ-ում հանրապետական գիտաժողովի նյութեր – գիրք 2, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2012թ., էջ 93-97
ՀՀ հարկային բեռի արդարացի բաշխման մոտեցումները
2011 | Հոդված/Article
Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները ՀՀ-ում հանրապետական գիտաժողովի նյութեր – գիրք 2, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2011թ., էջ 266-270
ՀՀ բիզնես միջավայրի վրա ազդող հիմնական գործոնների բնութագիրը
2011 | Հոդված/Article
Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները ՀՀ-ում հանրապետական գիտաժողովի նյութեր – գիրք 2, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2011թ., էջ 262-266