Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Mathematics and Mechanics
Մաթեմատիկոս մասնագետների պատրաստումը ԵՊՀ-ում սկսվել է 1924 թ. հասարակագիտական ֆակուլտետի ֆիզիկամաթեմատիկական ենթաբաժնում:
>
Թամարա Ալեքսանի Սիմոնյան

Դոցենտ | Մեխանիկայի ամբիոն
Կրթություն
1988 - 1993 թթ. ԵՊՀ մեխանիկայի ֆակուլտետ
1993 - 1996 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
Թեկնածուական` «Մի քանի ստոխաստիկ դիֆերենցիալ խաղեր շատ նպատակային բազմությունների դեպքում», 1999 թ., ԵՊՀ

Աշխատանքային փորձ
1996 - 2003 թթ. ԵՊՀ տեսական մեխանիկայի ամբիոնի ուս. լաբ. ավագ լաբորանտ
2003 - 2005 թթ. Երևանի «Հրաչյա Աճառյան» համալսարանի մաթեմատիկայի ամբիոնի ասիստենտ
2005 թ-ից ԵՊՀ տեսական մեխանիկայի ամբիոնի ասիստենտ
2013 թ-ից ԵՊՀ մեխանիկայի ամբիոնի դոցենտ

Կարդացվող դասընթացներ
1. Օպտիմալ դիտման տեսություն
2. Թռիչքի դինամիկա և ղեկավարում
3. Կոնֆլիկտային իրավիճակներում օպտիմալ ղեկավարում
4. Դիֆերենցիալ խաղերի տեսություն
5. Մեխանիկական համակարգերի օպտիմալ ղեկավարումը կոնֆլիկտային իրավիճակներում

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Դինամիկական համակարգերի ղեկավարում և օպտիմալ ղեկավարում, դիտում, կոնֆլիկտային իրավիճակներում ղեկավարում

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն (կարդում և թարգմանում եմ բառարանով)

Տեսական մեխանիկա կուրսային աշխատանքների կատարման մեթոդական ցուցումներ
2016 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 100 էջ
Տեսական մեխանիկայի խնդիրների ժողովածու կուրսային աշխատանքների համար
2013 | Գիրք/Book
Երևան, Երևանի Պետական համալսարանի հրատարակչություն, 2013
Гипотетическое рассогласование для одной дифференциальной игры нескольких лиц при многих целевых множествах
2011 | Հոդված/Article
Известия НАН РА, Механика, 2011, т. 64, № 2, с. 63–72
Стохастическая дифференциальная игра сближения уклонения при нескольких целевых множествах в однородном центральном поле (Մոտեցման և շեղման ստոխաստիկ դիֆերենցիալ խաղ մի քանի նպատակային բազմությունների դեպքում համասեռ կենտրոնական դաշտում)
2003 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2003, #1, էջ 53-58 (ռուսերեն)
|
Stochastic Differential Game of Deviation from Several Target Sets in Homogeneous Central Field
2002 | Հոդված/Article
The Tenth Internat. Symp. On Dynamic Games and Applications. July 8-11, 2002, St. Petersburg, Russia, volume 1, p.79-82
Об игровом подходе управления движением двухзвенного манипулятора (Երկօղակ մանիպւլյատորի շարժման ղեկավարման խաղային մոտեցման մասին)
2001 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2001, #3, էջ 49-56 (ռուսերեն)
|
Дифференциальная игра уклонения материальных точек от нескольких целевых множеств в однородном центральном поле
2000 | Հոդված/Article
Известия НАН РА, “Механика”, т.53, N4, 2000г.
Гарантированное уклонение поэтапно меняющейся нелинейной системы от нескольких целевых множеств
1998 | Հոդված/Article
Известия НАН РА, “Математика”, т.33, N4, 1998г.
Об уклонении поэтапно меняющейся стохастической линейной системы при m целевых множествах (m նպատակային բազմություններից էտապ առ էտապ փոփոխվող ստոխաստիկ գծային համակարգի շեղման մասին)
1996 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1996, #2, էջ 3-10(ռուսերեն)
|
Об уклонении стохастической линейной системы при m целевых множествах
1996 | Հոդված/Article
Уч. записки ЕГУ, 1996, 1, с. 10-16
Об уклонении стохастической линейной системы при целевых m-множествах (m-նպատակային բազմություններից ստոխաստիկ գծային համակարգի շեղման մասին)
1996 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1996, #1, էջ 10-16 (ռուսերեն)
|