Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Mathematics and Mechanics
Մաթեմատիկոս մասնագետների պատրաստումը ԵՊՀ-ում սկսվել է 1924 թ. հասարակագիտական ֆակուլտետի ֆիզիկամաթեմատիկական ենթաբաժնում:
>
Տիգրան Զավենի Խաչիկյան

Դոցենտ | Հավանականությունների տեսության եւ մաթեմատիկական վիճակագրության ամբիոն
Կրթություն
1980 - 1985 թթ. Երևանի պետական համալսարան (ԵՊՀ), կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ (դիպլոմ գերազանցությամբ)
1985 - 1988 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
Ֆիզ. - մաթ. գիտ. թեկնածու, դոցենտ

Աշխատանքային փորձ
2000 թ-ից ցայսօր, «Հավանականությունների տեսություն և մաթեմատիկական վիճակագրություն» ամբիոնի դոցենտ, մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ, ԵՊՀ
1993 - 2000 թթ. «Հավանականությունների տեսություն և մաթեմատիկական վիճակագրություն» ամբիոնի ասիստենտ, մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, ԵՊՀ
1990 - 1993 թթ. «Հավանականությունների տեսություն և մաթեմատիկական վիճակագրություն» ամբիոնի ուսումնական լաբորատորիայի վարիչ, մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, ԵՊՀ
1988 - 1990 թթ. «Հավանականությունների տեսություն և մաթեմատիկական վիճակագրություն» ամբիոնի ուսումնական լաբորատորիայի ավագ լաբորանտ, մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, ԵՊՀ

Կարդացվող դասընթացներ
Հավանականությունների տեսություն և մաթեմատիկական վիճակագրություն,
Դիսկրետ մաթեմատիկա
Համակարգչային ծրագրերի փաթեթներ (Excel with VBA, Matlab, Revolution R
Enterprise, JMP Statistical and Data Analysis)
Ստոխաստիկ մոդելավորում
Ծրագրավորման լեզուներ C++ (STL), C#

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հավանականությունների տեսության և մաթեմատիկական վիճակագրության կիրառումներ՝ ֆինանսական ժամանակային շարքերի վերլուծություն,թվային մեթոդների ծրագրավորում ՝ ինտեգրում, ինտերպոլացում, օպտիմիզացում, պատահական պրոցեսների մոդելավորում, «Մոնտե-Կառլո» մեթոդի կիրառում, սիմուլյացիա, թվային հաշվարկներ, ստատիստիկական տեստերի կիրառում, ստոխաստիկ մոդելավորում

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

tkhach@ysu.am

On idempotent algebras with hyperidentities of associativity
2016 | Թեզիս/Thesis
Annual Session 2016 of the Armenian Mathematical Union. 2016, p. 81-82
|
О спектральном радиусе случайных блужданий на счетных группах
2016 | Հոդված/Article
Математика в высшей школе, 2016, 12, стр. 41-45
|
Application of Multivariate Statistical Analysis in Process Control
2015 | Հոդված/Article
Mathematical Problems of Computer Science. 2015, 44, p. 145-153
|
Устойчивость одной модели надежности (Հուսալիության մի մոդելի կայունություն)
2007 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2007, #2, էջ 12-16 (ռուսերեն)
|
О равномерной распределенности в смысле Арнольда-Крылова подгрупп группы Ли (Լիի խմբի ենթախմբերի Առնոլդ-Կռիլովի իմաստով հավասարաչափ բաշխվածության մասին)
2004 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2004, #2, էջ 128-131 (ռուսերեն)
|