Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Mathematics and Mechanics
Մաթեմատիկոս մասնագետների պատրաստումը ԵՊՀ-ում սկսվել է 1924 թ. հասարակագիտական ֆակուլտետի ֆիզիկամաթեմատիկական ենթաբաժնում:
>
Վարդան Արշալույսի Փիլիպոսյան

Դոցենտ | Հանրահաշվի եւ երկրաչափության ամբիոն
Կրթություն
1975 - 1980 թթ. Մեխանիկամաթեմատիկական ֆակուլտետ, Երևանի պետական համալսարան
1984 - 1987 թթ. Մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, Կազանի պետական համալսարան, ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
Ֆիզմաթ. գիտ. թեկնածու
Թեկնածուական թեզ՝ «Շոշափող շերտավորումների գեոդեզիկ արտապատկերումները», Կազանի պետական համալսարան, 1988թ.

Աշխատանքային փորձ
1991 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ Հանրահաշվի և երկրաչափության ամբիոնի դոցենտ
1987 - 1991 թթ. ԵՊՀ Հանրահաշվի և երկրաչափության ամբիոնի ասիստենտ

Կարդացվող դասընթացներ
Վերլուծական երկրաչափություն, Դիֆերենցիալ երկրաչափություն, Երկրաչափություններ հանրահաշիվների վրա, Աֆինական կապակցության տարածություններ, Գծային հանրահաշիվ և վերլուծական երկրաչափություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Շոշափող շերտավորումների գեոդեզիկ արտապատկերումներ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
Ֆակուլտետի խորհրդի անդամ

Վերլուծական երկրաչափություն
2018 | Գիրք/Book
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2018 թ., 224 էջ
|
Geodesic mapping of differentiable manifolds with torsion linear connection
2016 | Թեզիս/Thesis
Հայկական մաթեմատիկական միություն: 2016թ․, էջ 104, Հայաստան
|
Վերլուծական երկրաչափության խնդիրների լուծումների ուղեցույց
2016 | Գիրք/Book
Մեթոդական ուղեցույց, Երևան, 2016, 39 էջ
|
Վերլուծական երկրաչափության խնդրագիրք (մաս II)
2012 | Գիրք/Book
Ոսումնական ձեռնարկ, Երևան , 2012.
Հանրահաշվի և երկրաչափության ամբիոնի կուրսային և ավարտական աշխատանքների թեմաների ժողովածու
2009 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2009
Դիֆերենցելի բազմաձևություններ
2009 | Հոդված/Article
Ոսումնական ձեռնարկ, Երևան, 2009.
Connection on the space of linear elements
2007 | Հոդված/Article
Algebra and Geometry Conference, 2007, Yerevan, Armenia
Վերլուծական երկրաչափության խնդրագիրք (մաս I)
2006 | Գիրք/Book
Ոսումնական ձեռնարկ, Երևան 2006.
Basic curves and its mapping in frame bundles
2004 | Հոդված/Article
Algebra, Geometry and they applications. Volc3-4, 2004, p.80-85
Մաթեմատիկա հումանիտար մասնագիտությունների համար
2004 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ, ԵՊՀ, Երևան, 178 էջ, 2004
Geodesic class of tangent bundle with sinyektic metric
2001 | Հոդված/Article
First Seminar on Geometry and Topology.2001.Tabriz-IRAN.p.140-141
The mapping of basic curves in frame bundles
1997 | Հոդված/Article
Abstracts 28-th annual Iranian mathematics conference, 1997 Tabriz university.p.95-96
Связанность в пространстве линейных элементов
1989 | Հոդված/Article
Труды геом., Семинара, Казанский ун-т.,1989, вып. 19, стр.52-57.
Геодезические отображение касательных расслоений римановых многообразии с метрикой полного лифта
1988 | Հոդված/Article
Труды Геом., Семинара, Казанский Ун-т.,1988, вып. 18, стр.69-89
Геодезические отображение касательных расслоений римановых многообразии с метрикой Сасаки
1987 | Հոդված/Article
Диференциальная Геометрия, Саратовск, ун-т.,1987, вып. 9, стр.60-65
О геодезическом отображении касательных расслоений римановых многообразий с метрикой полного лифта
1987 | Հոդված/Article
Изв. Вузов. Мат., 1987, N6, стр.85-87
Спецальные геодезические отображения касательных расслоенях и отобр. Путей прост. линейных елементов.I
1987 | Հոդված/Article
Казань, 1987, Деп в ВИНИТИ АН СССР, N1334-В87. 1-18
Специальные геодезические отображения касательных расслоенях и отобр. Путей прост. линейных елементов.II
1987 | Հոդված/Article
Казань, 1987, Деп в ВИНИТИ АН СССР, N1334-В87. 1-16
О геодезическом отображении касательных расслоений
1987 | Հոդված/Article
Труды геом., Семинара, Казанский ун-т.,1987, вып. 18, стр.57-69