Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Mathematics and Mechanics
Մաթեմատիկոս մասնագետների պատրաստումը ԵՊՀ-ում սկսվել է 1924 թ. հասարակագիտական ֆակուլտետի ֆիզիկամաթեմատիկական ենթաբաժնում:
>
Վարուժան Սերգեյի Աթաբեկյան

Ամբիոնի վարիչ | Հանրահաշվի եւ երկրաչափության ամբիոն
Կրթություն
1978-1983թթ. Մեխանիկամաթեմատիկական ֆակուլտետ, Երևանի պետական համալսարան
1983-1986թթ. Մոսկվայի Մ. Լոմոնոսովի անվան պետական համալսարան, ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
Ֆիզ. մաթ. գիտ. դոկտոր` «Ազատ բեռնսայդյան խմբերի ենթախմբերի և ավտոմորֆիզմների մասին», Ռուսասատնի գիտությունների ակադեմիայի Վ.Ստեկլովի անվ. Մաթեմատիկայի ինստիտուտ, 2011 թ.,

Ֆիզ. մաթ. գիտ. թեկնածու` «Վան Կամպենի դիագրամներ և նույնություններով խմբեր», Մոսկվայի Մ.Վ.Լոմոնոսովի անվ. պետական համալսարան, 1987 թ.

Աշխատանքային փորձ
2013 թ.-ից առ այսօր ԵՊՀ Հանրահաշվի և երկրաչափության ամբիոնի վարիչ
2016 թ.-ից Հայ-ռուսական պետական համալսարանի պատվավոր պրոֆեսոր
2012 թ.-ից առ այսօր ԵՊՀ Հանրահաշվի և երկրաչափության ամբիոնի պրոֆեսոր
1991-2012թթ. ԵՊՀ Հանրահաշվի և երկրաչափության ամբիոնի դոցենտ
1987-1991թթ. ԵՊՀ Հանրահաշվի և երկրաչափության ամբիոնի ասիստենտ

Կարդացվող դասընթացներ
Բարձրագույն հանրահաշիվ և թվերի տեսություն, Գծային հանրահաշիվ և վերլուծական երկրաչափություն, Մաթեմատիկական տրամաբանություն, Խմբերի կոմբինատոր տեսություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Խմբերի կոմբինատոր տեսություն և բազմաձևություններ, Երկրաչափական մեթոդները խմբերի տեսությունում, Պարբերական խմբեր, Հանրահաշվի ալգորիթմական հարցեր

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
Կոմբինատոր մեթոդներ և ալգորիթմական հարցեր խմբերի տեսությունում (2021-2022)
Մասնակի n-պարբերական խմբեր, հյուսվածքներ և բազմաձևություններ (2018-2020)
Կոմբինատոր մեթոդներ և ալգորիթմական հարցեր խմբերի տեսությունում (2018-2020)
Պարբերական խմբեր և խմբերի հյուսվածքներ։ Կառուցվածքային հարցեր (2015-2017)
Ալգորիթմական հարցեր և կոմբինատոր մեթոդներ խմբերի տեսությունում (2015-2017)
Խմբերի տեսության և կիսախմբերի տեսության կոմբինատոր մեթոդներ և ալգորիթմական հարցեր (2013-2015)
Պարբերական որոշիչ առնչություններով խմբեր: Ներդրումներ և ավտոմորֆիզմներ (2013-2015)
Նույնություններով և գերնույնություններով որոշվող համակարգեր (2010-2012)

Մասնագիտական անդամակցություն
«Proceedings of the Yerevan State University, Physical and Mathematical Sciences» հանդեսի գլխավոր խմբագիր,
«Journal of Contemporary Mathematical Analysis (Известия НАН РА. Математика) ամսագրի խմբագրական խորհրդի անդամ,
ԵՊՀ 050 մասնագիտացված խորհրդի անդամ,
ԵՊՀ, Մաթ.-մեխ. Ֆակուլտետի խորհրդի անդամ
ԵՊՀ, Մաթ.-մեխ. Ֆակուլտետի մեթոդական խորհրդի նախագահ
Ամերիկյան մաթեմատիկական միության անդամ
Մոսկովյան մաթեմատիկական միության անդամ

Պարգևներ
ՀՀ Գիտության պետական կոմիտեի «Արդյունավետ գիտաշխատող - 2021» մրցույթի հաղթող
ՀՀ Գիտության պետական կոմիտեի «Արդյունավետ գիտաշխատող - 2019» մրցույթի հաղթող
«Երևանի պետական համալսարանում դասավանդման գերազանցության մրցանակ» ամենամյա մրցույթի 2020 թ. հաղթող
Հայաստանի Հանրապետության նախագահի մրցանակ բնական գիտությունների բնագավառում (2010 թ.)
ՀՀ Գիտության պետական կոմիտեի «Արդյունավետ գիտաշխատող-2018» մրցույթի հաղթող
ՀՀ Գիտության պետական կոմիտեի «Արդյունավետ գիտաշխատող-2016» մրցույթի հաղթող
ՀՀ Գիտության պետական կոմիտեի «Արդյունավետ գիտաշխատող-2014» մրցույթի հաղթող
ՀՀ Գիտության պետական կոմիտեի «Արդյունավետ գիտաշխատող-2013» մրցույթի հաղթող
Լավագույն գիտական աշխատանքի համար ակադեմիոս Վ.Հ.Համբարձումյանի անվ. մրցանակ, Ռուս-Հայկակական համալսարան (2011-2012 թթ.)
Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի շնորհակալագիր՝ կրության ու գիտության ոլորտում ներդրած ավանդի համար (2014 թ.)
Մ.Լոմոնոսովի 275-ամյակին նվիրված Մոսկվայի Պետական Համալսարանի երիտասարդ գիտնականների մրցույթի հաղթող (1986թ.)

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն

avarujan@ysu.am

Վ․ Ս․ Աթաբեկյան , Հ․ Տ․ Ասլանյան, Ս․ Տ․ Ասլանյան
Ազատ պարբերական խմբերի ենթաբազմությունների աստիճանը
2022 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2022, հ. 56, #2, էջ 43-48
|
В. С. Атабекян , Л. Д. Беклемишев, В. М. Бухштабер, С. С. Гончаров, В. С. Губа, Ю. Л. Ершов, В. В. Козлов, И. Г. Лысёнок, С. П. Новиков, Ю. С. Осипов, М. Р. Пентус, В. В. Подольский, А. А. Разборов, В. А. Садовничий, А. Л. Семенов, А. Л. Таламбуца, Д. В. Трещев, Л. Н. Шеврин
Сергей Иванович Адян
2021 | Հոդված/Article
УМН, 76:1(457) (2021), 191–194.
Группы с n-кручением, их расширения и эндоморфизмы
2021 | Թեզիս/Thesis
Conference on Mathematical Logic, Algebra and Computation, 05-08.07.2021, p. 1, Russia
В. Атабекян , Л. Беклемишев, А. Разборов, И. Лысёнок, В. Губа, А. Семенов
Вопросы алгебры и математической логики. Научное наследие С. И. Адяна
2021 | Հոդված/Article
Успехи математических наук (Russian Mathematical Surveys), 2021, N 76 (1), c. 3-30
В. Атабекян , К. Андреев, Г. Аржанцева, В. Артамонов, И. Балаба, Н. Безверхний, А. Вдовина, В. Губа, А. Гутерман, Г. Дерябина, О. Маркова, В. Микаелян , М. Милентьева, А. Минасян, К. Михайловский, А. Михалёв, А. Панкратьев, Ю. Прохоров, Д. Тимашёв
Александр Юрьевич Ольшанский (к 75-летию)
2021 | Հոդված/Article
Чебышевский сборник, 2021, N 22 (2), с. 347-365
The set of 2-genereted C*-simple relatively free groups has the cardinality of the continuum (Հարաբեկանորեն ազատ 2 ծնորդով C*-պարզ խմբերի բազմության հզորությունը կոնտինուում է)
2020 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2020, հ. 54, #2, էջ 81-86
|
The set of 2-genereted C∗-simple relatively free groups has the cardinality of the continuum
2020 | Հոդված/Article
Proceedings of the YSU, Physical and Mathematical Sciences, 54:2 (2020), 81–86.
С. И. Адян, В. С. Атабекян
О нормальных автоморфизмах свободных групп бесконечно базируемых многообразий
2020 | Հոդված/Article
Матем. заметки, 108:2 (2020), 163–170. https://doi.org/10.1134/S0001434620070159
On fixed points of automorphisms (Ավտոմորֆիզմների անշարժ կետեիրի մասին)
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2019, հ. 53, #3, էջ 147-149
|
S. I. Adian, V. S. Atabekyan
n-torsion groups
2019 | Հոդված/Article
Journal of Contemporary Mathematical Analysis (Armenian Academy of Sciences), 54:6 (2019), 319–327.
https://link.springer.com/article/10.3103/S1068362319060013
О гиперболичности N-крученых групп
2019 | Հոդված/Article
Kлассическая и современная геометрия, 2019, стр. 55-56
|
The automorphisms of endomorphism semigroups of relatively free groups
2018 | Հոդված/Article
International Journal of Algebra and Computation. 2018, 28:02, 207-215 pp.
В. С. Атабекян , С. И. Адян
Центральные расширения свободных периодичес¬ких групп
2018 | Հոդված/Article
Математический сборник, 209:12 (2018), 3–16. https://doi.org/10.4213/sm9007
V. S. Atabekyan , S. I. Adian
Central extensions of free periodic groups
2018 | Հոդված/Article
SB MATH, 2018, 209, 12, pp. 1677–1689
Վ. Ս. Աթաբեկյան , Հ. Տ.Ասլանյան, Հ. Ա. Գրիգորյան, Ա. Ե. Գրիգորյան
Analogues of Nielsen’s and Magnus’s theorems for free Burnside groups of period 3 (Նիլսենի և Մագնուսի թեորեմների անալոգները ազատ բեռնսայդյան խմբերի համար)
2017 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2017, հ. 51, #3, էջ 217-223
|
В. С. Атабекян , С. И. Адян
Центральные расширения свободных периодических групп
2017 | Թեզիս/Thesis
Мальцевские чтения, 2017, стр. 55
V. S. Atabekyan , H. T. Aslanyan, A. E. Grigoryan
Normal automorphisms of free Burnside groups of period 3
2017 | Հոդված/Article
Armenian Journal of Mathematics. 2017, 9:2, 60-67 pp.
|
V. S. Atabekyan , S. I. Adian
On free groups in the infinitely based varieties of S. I. Adian
2017 | Հոդված/Article
Известия РАН. Серия математическая (IZVESTIYA MATHEMATICS), 2017, 81:5, стр. 889–900
V. S. Atabekyan , A. L. Gevorgyan, Sh. A. Stepanyan
The unique trace property of n-periodic product of groups
2017 | Հոդված/Article
Journal of Contemporary Mathematical Analysis (Armenian Academy of Sciences). 2017, 52, 4, pp. 161–165
Periodic products of groups
2017 | Հոդված/Article
Journal of Contemporary Mathematical Analysis (Armenian Academy of Sciences). 2017, 52, 3, pp. 111-117
Atabekyan V.S. , Gevorgyan A.L., Sh.A.Stepanyan
Unique trace property of n-periodic products
2017 | Հոդված/Article
Journal of contemporary mathematical analysis, 2017, 52(4), 161-165.
Atabekyan V. S. , Adian S.I
Periodic product of groups.
2017 | Հոդված/Article
Journal of contemporary mathematical analysis, 2017, 52(3), 111-117.
Atabekyan V.S. , Aslanyan H.T., Grigoryan A.E., Grigoryan H.A.
Analogues of Nielsen's and Magnus's theorems for free Burnside groups of period 3
2017 | Հոդված/Article
Proceedings of YSU, Physics and Mathematics, 2017, 51(3), 217-223.
Atabekyan V. S. , Aslanyan H. T. , Grigoryan A. E.
Normal automorphisms of free Burnside groups of period 3
2017 | Հոդված/Article
Armenian Journal of Mathematics, 2017, 9(2), 60-67.
С. И. Адян, В. С. Атабекян
О свободных группах бесконечно базируемых многообразий С. И. Адяна
2017 | Հոդված/Article
Изв. РАН. Сер. матем., 81:5 (2017), 3–14; Izv. Math., 81:5 (2017), 889–900.
В. С. Атабекян , С. И. Адян
Об относительно свободных группах бесконечно базируемых многообразий групп С. И. Адяна
2016 | Թեզիս/Thesis
Мальцевские Чтения. 2016, стр. 66
|
О группах с периодическими определяющими соотношениями
2016 | Թեզիս/Thesis
Алгебра и Логика: Теория и Приложения. 2016, стр. 3
Об автоморфизмах полугруппы эндоморфизмов некоторых относительно свободных групп
2016 | Թեզիս/Thesis
Международная XI школа-конференция по теории групп, посвященная 70-летию со дня рождения А. Ю. Ольшанского. 2016, стр. 4
Периодические произведения групп
2016 | Թեզիս/Thesis
Математическая логика, алгебра и вычислимость. 2016, стр. 1
C*-Simplicity of n-Periodic Products
2016 | Հոդված/Article
Mathematical notes. 2016, 99:5, 3-7 pp.
|
V. S. Atabekyan , S. I. Adian
Characteristic properties and uniform nonamenability of n-periodic products of group
2015 | Հոդված/Article
Izvestiya: Mathematics, 2015, 79:6, p. 3–17
The automorphisms of endomorphism semigroups of free Burnside groups
2015 | Հոդված/Article
International Journal of Algebra and Computation, Volume 25, Issue 04, (2015) p. 669 - 674
Automorphism groups and endomorphism semigroups of groups B(m,n)
2015 | Հոդված/Article
Algebra and Logic, (2015) Vol. 54, No. 1, p. 58-62
Characteristic properties and uniform nonamenability of n-periodic products of groups
2015 | Հոդված/Article
Izvestiya mathematics: Rossia, 2015, 79:6, 1097-1110 pp.
Automorphism groups and endomorphism semigroups of groups B(m,n)
2015 | Հոդված/Article
Algebra and Logic, Rossia, 2015, 54:1, 85-91 pp.
The automorphisms of endomorphism semigroups of free Burnside groups
2015 | Հոդված/Article
International Journal of Algebra and Computation, USA, 2015, 25:04, 669-674 pp.
Splitting automorphisms of order p^k of free Burnside groups are inner
2014 | Հոդված/Article
Mathematical Notes, (2014), 95:5, pp. 586–589
В. С. Атабекян , С. И. Адян
О хопфовости n-периодических произведений групп
2014 | Հոդված/Article
Матем. заметки, (2014), том 95, выпуск 4, стр. 483–491
The Groups of Automorphisms are Complete for Free Burnside groups of odd exponents n ≥ 1003
2013 | Հոդված/Article
International Journal of Algebra and Computation, Vol. 23, No. 6 (2013) 1485–1496
The automorphism tower problem for free periodic groups (Ավտոմորֆիզմների աշտարակի խնդիրն ազատ պարբերական խմբերի համար)
2013 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, սերիա ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2013, #2, էջ 3–7
|
Splitting automorphisms of free Burnside groups
2013 | Հոդված/Article
Sbornik: Mathematics, 2013, 204:2, pp. 182–189
Расщепляющие автоморфизмы свободных бернсайдовых групп
2013 | Հոդված/Article
Матем. сб., 204:2 (2013), стр. 31–38
V. Atabekyan , A. Gevorgyan, A. Khachatryan , A. Pahlevanyan
On normal automorphisms of n-periodic products of finite cyclic groups
2013 | Հոդված/Article
International Journal of Group Theory, Volume 2, Number 3, (2013), pp. 39-47
Automorphism tower problem and semigroup of endomorphisms for free Burnside groups
2013 | Հոդված/Article
arXiv:1401.0177., 2013, pp. 1-5
Не финитно аппроксимируемые хопфовы группы с тождеством
2012 | Թեզիս/Thesis
AMU Conference, May 29-2, 2012, p.19
Հանրահաշվի խնդրագիրք
2012 | Գիրք/Book
Մաս 1, ԵՊՀ, Երևան, 2012
Splitting automorphisms of free periodic groups
2011 | Թեզիս/Thesis
Mal’tsev Meeting, International Conference dedicated to the 60th anniversary of S.S.Goncharov, Sobolev Institute of Mathematics, Novosibirsk State University, October 11–14, 2011, pp.62
Расщепляющие автоморфизмы свободных периодических групп
2011 | Թեզիս/Thesis
Международная конференция, посвященная 100-летию проф. В. В. Морозова, Казань, 25–30.09. (2011). 37-39
Строгo равномерная неаменабельность свободных периодических групп
2011 | Հոդված/Article
Вестник РАУ, №1, (2011), стр. 3–11
О внешних нормальных автоморфизмах периодических произведений групп
2011 | Հոդված/Article
Известия НАН Армении: Математика, (2011), Том 46, № 6, стр. 3-10
CEP-подгруппах -периодических произведений
2011 | Հոդված/Article
Известия НАН Армении. Математика, том 46, н. 5, (2011), стр. 15-23
О нормальных подгруппах в периодических произведениях С.И. Адяна
2011 | Հոդված/Article
Труды Математического института им. В.А.Стеклова, (2011), том 274, номер 1, стр. 1–17
Splitting automorphisms of free Burnside groups (Ազատ բեռնսայդյան խմբի տրոհող ավտոմորֆիզմներ )
2011 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2011, #3, էջ 62–64
|
Нормальные автоморфизмы свободных бернсайдовых групп
2011 | Հոդված/Article
Изв. РАН. Сер. матем., 2011, 75:3, 3-18.
The normalizers of free subgroups in free Burnside groups of odd period
2010 | Հոդված/Article
Journal of Mathematical Sciences (New York), 2010, 166:6, 691–703.
Неунитаризуемые периодические группы
2010 | Հոդված/Article
Матем. заметки, 2010, том 87, выпуск 6, страницы 940–943.
Не допустимые нормальные подгруппы свободных бернсайдовых групп
2010 | Հոդված/Article
Известия НАН Армении: Математика, Том 45, № 2 (2010), 21-36.
Nonunitarizable Periodic Groups
2010 | Թեզիս/Thesis
International conf. Groups and their actions, Bedlewo (Poznan), Poland, August 23-28, (2010), 6-7.
Հանրահաշվի և երկրաչափության ամբիոնի կուրսային և ավարտական աշխատանքների թեմաների ժողովածու
2009 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2009
Нормализаторы свободных подгрупп свободных бернсайдовых групп нечётного периода
2009 | Հոդված/Article
Фундаментальная и прикладная математика, 15:1 (2009), 3–21.
Равномерная неаменабельность подгрупп свободных бернсайдовых групп нечетного периода
2009 | Հոդված/Article
Математические заметки, 85:4 (2009), 516–523
О мономорфизмах свободных бернсайдовых групп
2009 | Հոդված/Article
Математические заметки, 86:4 (2009), 483–490.
О подгруппах свободных бернсайдовых групп нечетного периода
2009 | Հոդված/Article
Известия Российской академии наук. Серия математическая, 73:5, (2009), 3–36.
Automorphisms and monomorphisms of free Burnside groups
2009 | Թեզիս/Thesis
Международная конференция, посвященная 100-летию со дня рождения А. И. Мальцева, Novosibirsk, 24–28.08, (2009), с. 103.
Վ. Ս. Աթաբեկյան , Ա. Ս. Փահլևանյան
Вложение абсолютно свободных групп в группы B(m,n,1) (Բացարձակ ազատ խմբերի ներդրումը B(m,n,1) խմբերի մեջ)
2008 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2008, #3, էջ 25-33 (ռուսերեն)
|
Normal Subgroups in Free Burnside Groups of Odd Period
2008 | Հոդված/Article
Armenian Journal of Mathematics, Volume 1, Issue 2, (2008), p. 25-29.
Группы Адяна-Лысенка и (U) свойство
2008 | Հոդված/Article
Известия НАН Армении, Математика, т. 43, н. 5, (2008), с.13-24.
On а free Burnside groups
2008 | Թեզիս/Thesis
International algebraic conference on the occasion of 100th anniversary of Professor A. G. Kurosh. 27.05-3.06, (2008), Moscow. 274-275.
Равномерная неаменабельность свободных бернсайдовых групп
2008 | Թեզիս/Thesis
Ս.Մերգելյանի 80-ամյակին նվիրված գիտաժողով, 20-21 մայիսի, (2008), 3-5.
О периодических группах нечетного периода n>=1003
2007 | Հոդված/Article
Матем. заметки, 2007, том 82, выпуск 4, страницы 495–500
О вложениях периодических групп
2007 | Հոդված/Article
Computer science & Inf. Technologies. Proceedings of the conference, Yerevan, 2007. p. 21-23.
On normal subgroups of the free Burnside groups of prime period n > 997
2007 | Թեզիս/Thesis
The First Int. Algebra and Geometry Conference., 2007, Yerevan, Armenia
On periodic groups of odd period n>=1003
2006 | Թեզիս/Thesis
Int. Conf. On Logic, Algebra and computation. Moscow, (2006).
О бесконечных группах многообразий Бернсайда нечетного периода n>=1003
2006 | Թեզիս/Thesis
Գիտաժողով նվիրված ակադեմիկոս Ա. Շահինյանի ծնն. 100 ամ. 2006, 3-4.
On embedings of free Burnside groups of odd exponent n>=1003
2006 | Թեզիս/Thesis
Combinatorial and Geometric Group Theory. Vanderbilt University, Nashville, TN, USA, (2006).
О пространствах с операцией предела (Սահմանի գործողությամբ տարածությունների մասին)
2005 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2005, #2, էջ 5-10 (ռուսերեն)
|
Հանրահաշվի ներածություն
2005 | Ուսումնական ձեռնարկ
Ոսումնական ձեռնարկ, Երևան, 2005
On noncyclic subgrups of free Burnsaide groups of large odd exponent
2005 | Թեզիս/Thesis
International Algebraic Conferance. Ekaterinburg, Russia, 2005.
Հանրահաշվի ներածություն
2005 | Գիրք/Book
Երևան, 2005, 124 էջ
Մաթեմատիկա հումանիտար մասնագիտությունների համար
2004 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ, ԵՊՀ, Երևան, 178 էջ, 2004
On the construction of defining relations of free periodic groups
2004 | Հոդված/Article
Algebra Geom. Appl. Semin. Proc. 3/4, (2004).
О строении определяющих соотношений свободных периодических групп (Ազատ պարբերական խմբերի որոշիչ առնչությունների կառուցվածքի մասին )
2003 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2003, #3, էջ 30-35 (ռուսերեն)
|
On free subgroups of free Burnside groups
2001 | Հոդված/Article
Algebra Geom. Appl. Semin. Proc. (2001).
Алгоритм Евклида для целых кватернионов и теорема Лагранжа (Էվկլիդեսի ալգորիթմը ամբողջ քվատերիոնների համար և Լագրանժի թեորեմը)
1993 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1993, #1, էջ 125-127 (ռուսերեն)
|
Атабекян В.С. , Иванов С.В.
Два замечания о группах ограниченного периода
1987 | Հոդված/Article
ВИНИТИ СССР. 30.03.1987. N. 2243-В87. 23 ст.
Простые и свободные периодические группы
1987 | Հոդված/Article
Вестник МГУ. Сер. Математика, механика. 1987. N. 6.
Օ простых бесконечных группах с тождеством
1986 | Հոդված/Article
ВИНИТИ СССР. N.5381-В86. 49 ст.
О простых и свободных периодических группах
1986 | Հոդված/Article
X Всесоюзный симпозиум по теории групп., Минск, 1986.
Об аппроксимации и подгруппах свободных периодических групп
1986 | Հոդված/Article
ВИНИТИ СССР. 22.07.1986. N.5380-В86. 30 ст.