Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Mathematics and Mechanics
Մաթեմատիկոս մասնագետների պատրաստումը ԵՊՀ-ում սկսվել է 1924 թ. հասարակագիտական ֆակուլտետի ֆիզիկամաթեմատիկական ենթաբաժնում:
>
Վասակ Հովհաննեսի Թորոյան

Պրոֆեսոր | Ակտուարական և ֆինանսական մաթեմատիկայի ամբիոն
Կրթություն
1971 - 1976 թթ., Մեխանիկամաթեմատիկական ֆակուլտետ, Երևանի պետական համալսարան

Գիտական աստիճան
Տնտեսագիտ. թեկնածու
Թեկնածուական թեզ` «Ներդրումային նպատակային ծրագրերի տնտեսամաթեմատիկական մոդելավորում» , ԿԷՄԻ, Մոսկվա, 1978թ.
Ֆիզ. մաթ. գիտ. դոկտոր
դոկտորական թեզ` «Անցումային շրջանի տնտեսության կարգավորման ծրագրանպատակային հայեցակարգը», ԵՊՀ, 1997թ

Աշխատանքային փորձ
2011 թ.-ից առ այսօր պրոֆեսոր, ՀՊՏՀ Գյումրու մասնաճյուղ
2009 թ.-ից առ այսօր պրոֆեսոր, ԵՊՀ մաթեմատիկայի ֆակուլտետ
1998-2011 թ.-ից առ այսօր պրոֆեսոր, ԵՊՀ մաթեմատիկայի ֆակուլտետ
1985 -թ.-ից առ այսօր Տնտեսագիտության մասնագիտական խորհուրդների անդամ
2006 - 2011 թթ., ՀՀ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի անդամ
2002 - 2006 թթ., ՀՀ արժեթղթերի հանձնաժողովի անդամ
2006թ. հունվար-փետրվար, Դինամիկ ստոխաստիկ ընդհանուր հավասարակշռության մոդելների կիրառության փորձագետ, ՀՀ Կենտրոնական բանկ
1991 - 2002 թթ., ԵՊՀ տնտեսագիտության ֆակուլտետի Տնտեսության մաթեմատիկական մոդելավորման ամբիոնի վարիչ
1987 - 1998 թթ., դոցենտ, ԵՊՀ տնտեսագիտության ֆակուլտետ
1980 - 1987 թթ., ասիստենտ, ԵՊՀ տնտեսագիտության ֆակուլտետ

Կարդացվող դասընթացներ
Միկրոտնտեսագիտություն, Մաթեմատիկական մոդելներ և մեթոդներ, Ֆինանսական մաթեմատիկա

Լեզուներ
Հայրերեն, ռուսերեն, անգլերեն