Պատմության ֆակուլտետ
Faculty of History
Պատմության ֆակուլտետը գործում է Երևանի պետական համալսարանի հիմնադրման օրվանից:
>
Աշոտ Աղասու Մելքոնյան

Պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս | Հայոց պատմության ամբիոն
Կրթություն
1977 - 1982 թթ. ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետ
1982 - 1985 թթ. ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետ, ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
1989 թ. Պատմական գիտությունների թեկնածու
2002 թ. Պատմական գիտությունների դոկտոր

Աշխատանքային փորձ
1986 թ-ից աշխատանքի է անցել ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի պատմության ինստիտուտում
2002 թ-ից ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտի տնօրենն է
2002 թ-ից դասավանդում է ԵՊՀ հայոց պատմության ամբիոնում
2004 թ. ստացել է պրոֆեսորի գիտական կոչում

Կարդացվող դասընթացներ
Հայոց պատմություն, Հայաստանի պատմական ժողովրդագրություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Արևմտյան Հայաստանի, հայկական հարցի, հայոց ցեղասպանության, Ջավախքի պատմության, հայ-վրացական հարաբերությունների, Հայաստանի պատմական ժողովրդագրության հիմնահարցերը: Նա 11 գրքի և ավելի քան 150 գիտական հոդվածի հեղինակ է

Մասնագիտական անդամակցություն
Գլխավորում է ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտի գիտական և պատմության ինստիտուտում գործող 004 Հայոց պատմության մասնագիտական խորհուրդները, ԵՊՀ խորհրդի, պատմության ֆակուլտետի, ՀՀ ԳԱԱ արևելագիտության ինստիտուտի,
Երևան քաղաքի պատմության թանգարանի գիտական խորհուրդների և մի քանի գիտական հանդեսների (Լրաբեր հասարակական գիտությունների, Կանթեղ, Բանբեր Հայաստանի արխիվների և այլն) խմբագրակազմերի անդամ է

Լեզուները
Հայերեն, ռուսերեն, վրացերեն, գերմաներեն

Պարգևներ
ՀՀ նախագահի 2003 թ. հոկտեմբերի 8-ի հրամանագրով Աշոտ Մելքոնյանը պարգևատրվել է «Մովսես Խորենացի», իսկ 2005 թ. ՀՀ վարչապետի հրամանով
Հայոց ցեղասպանության 90-ամյակի միջոցառումներին ակտիվորեն մասնակցելու համար մեդալներով
Պարգևատրվել է նաև այլ մեդալներով (ԵՊՀ, Երևանի բժշկական և մանկավարժական համալսարանների ոսկե, Գարեգին Նժդեհ, Ֆրիտյոֆ Նանսենի, Ակսել Բակունցի անվան մեդալներ)
2009 թ. օգոստոսին նրան շնորհվել է Ախալքալաքի պատվավոր քաղաքացու կոչում

Գեղամ Բադալյան , Աշոտ Մելքոնյան , Արմեն Մարուքյան Ցոլակի
Ցեղասպանության հետևանքով հայ ժողովրդի կորուստները և հատուցման կառուցակարգերի մեթոդաբանական հիմքերը
2019 | Գիրք/Book
Հայաստան, Երևան, 480 էջ, 2019
Հայոց պատմություն, դասագիրք ավագ դպրոցի 11-րդ դասարանի համար, հումանիտար հոսք
2010 | Գիրք/Book
«Զանգակ-97» հրատ, Երևան, Երևան, 2010, 352 էջ
Սիմոնյան Ա. , Մելքոնյան Ա. , Բարխուդարյան Վ.
Հայոց պատմություն, դասագիրք ավագ դպրոցի 11-րդ դասարանի համար, բնագիտական հոսք
2010 | Գիրք/Book
«Զանգակ-97» հրատ, Երևան, Երևան, 2010, 240 էջ
Հայաստանի Հանրապետությունը և Ջավախքը 1918-1920 թթ., Հայոց պատմության հարցեր, գիտական հոդվածների ժոցովածու, հ. 11
2010 | Հոդված/Article
Երևան, 2010, էջ 258-284
Սիմոնյան Ա. , Մելքոնյան Ա. , Ավետիսյան Հ., Բարխուդարյան Վ., Հարությունյան Գ.
Հայոց պատմություն, ընդհանուր բնագիտամաթեմատիկական հոսք, 10-րդ դասարան
2009 | Գիրք/Book
«Զանգակ-97» հրատ, Երևան, 2009 թ., 239 էջ
Հայոց պատմություն, հումանիտար հոսք, 10-րդ դասարան
2009 | Գիրք/Book
«Զանգակ-97» հրատ, Երևան, 2009 թ. 254 էջ
Ethno-Religious Processes and the Problem of the Regional Identity, 4th International Conference “Via Egnatia: Peoples and States – Culture, Political, Regional Identities in the Past and Today“
2009 | Հոդված/Article
Abstracts of Papers, Tbilisi, 2009, p. 64-65
Արևմտյան Հայաստանում օսմանյան իշխանությունների ժողովրդագրական քաղաքականության միտումները (XVI դար – XX դարի սկիզբ )
2008 | Հոդված/Article
Արևմտահայության պահանջատիրության հիմնախնդիրները գիտագործնական միջազգային գիտաժողով, Կիպրոս-Նիկոսիա, 18-19 ապրիլի 2008 թ., գիտական զեկուցումների ժողովածու, Երևան, 2009, էջ 107-120
Արցախ – Ջավախք. Պատմական զուգահեռներ, §Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն. Անցյալը, ներկան և ապագան¦
2007 | Հոդված/Article
Միջազգային գիտաժողովի զեկուցումների նյութեր, Երևան, 2007, էջ 145-158
Հայաստանի անկախ պետականութեան գոյութեան պայմաններում Հայ դատի հետապնդման գործոնները եւ ռազմավարութիւնը, Համազգային ուխտի վերանորոգման 90 ամեակ (1915-2005)
2005 | Թեզիս/Thesis
Թեհրան, 2005, էջ 4-5
Հայ բնակչության էթնոկրոնական դիմախեղման գործընթացներն Հայաստանում 16-18-րդ դարերում
2004 | Հոդված/Article
ՀՊԺՀ, Երևան, 2004, էջ 43-45
Օսմանյան կառավարության ժողովրդագրական քաղաքականությունը՝ որպես ցեղասպանության դրսևորում ըստ Էրզրումի և Ախալցխայի նահանգների օրինակների, §Թուրքագիտական և օսմանագիտական հետազոտություններ¦
2002 | Հոդված/Article
Երևան, 2002, էջ 39-47
Ջաւախքի պատմութիւն, Հայրենի Ջաւախք, հոդվածների ժողովածու
2002 | Հոդված/Article
Պէյրութ, 2002, էջ 39-95
Lessons of Armeno-Georgian relations and the current situation, 2nd Armenian-Georgian political and intellectual dialogue
2000 | Հոդված/Article
Tbilisi and Yerevan, 12-14 april, 2000, London, 2000, p. 10-14
Արևմտահայ տեղաշարժերը և ռուսական քաղաքականությունը 19-րդ դարի առաջին քառորդին, «Հայ-ռուսական հարաբերությունների պատմության հարցեր (նյութերի ժողովածու)»
1998 | Հոդված/Article
Երևան, 1998, էջ 45-56
Ժողովրդագրական տեղաշարժերը Ջավախքում և Ախալցխայի գավառում 19-րդ դարի առաջին քառորդին
1998 | Հոդված/Article
Իրան-նամե, 1998, թիվ 1-2-3, էջ 12-16
Եղեռնի քաղաքականության ձևավորման ակունքները (15-րդդարի վերջ – 1915 թ.), (պատմաժողովրդագրական ակնարկ Էրզրումի նահանգի օրինակով)
1995 | Հոդված/Article
«Հայոց ցեղասպանություն. Պատճառներ և դասեր, հոդվածների ժողովածու», մաս 1, Երևան, 1995, էջ 37-59