Պատմության ֆակուլտետ
Faculty of History
Պատմության ֆակուլտետը գործում է Երևանի պետական համալսարանի հիմնադրման օրվանից:
>
Էդուարդ Լենդրուշի Զոհրաբյան

Ամբիոնի վարիչ, պատմական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ | Հայաստանի հարակից երկրների պատմության ամբիոն
Կրթություն
1975 - 1980 թթ. Երևանի պետական համալսարան, պատմության ֆակուլտետ
1983 - 1987 թթ. Երևանի պետական համալսարան,հեռակա ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
Պատմական գիտությունների թեկնածու (թեմա` «Գիտության զարգացումը Հայաստանում 1960 - 1980-ական թթ.»)

Աշխատանքային փորձ
1981 - 1986 թթ. Երևանի պետական համալսարան, դեկանի տեղակալ
1986 - 1988 թթ. ՀԼԿԵՄ ԿԿ. հրահանգիչ
1989 - 1991 թթ. ՀԿԿ ԿԿ հրահանգիչ
1991 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետի Հայաստանի հարակից երկրների պատմության ամբիոն, դոցենտ
2002 - 2004 թթ. Հայաստանում Ֆրանսիական համալսարանի ռեկտոր

Կարդացվող դասընթացներ
 • Հայոց պատմություն
 • Վրաստանի և Ադրբեջանի պատմություն
 • Կովկասի պատմության աղբյուրագիտություն
 • Հայ-վրացական հարաբերությունները և Ռուսաստանը 1918-1920 թթ.

  Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
  Հայաստանի և հարակից երկրների պատմություն, գիտության պատմություն, հասարակության սոցիալական կառուցվածքի պատմություն, հայոց ցեղասպանության հիմնախնդիրներ

  Լեզուներ
  Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

  (+374 10) 57- 59- 42

 • Процесс социаляного сотрудничества в Республике Армения 1991-2005 гг.
  2018 | Հոդված/Article
  Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2018, 2, стр. 75-78
  Профессия муниципального служащего и ее поль в обеспечении социального управления: пассмотрение теоретико-методологических подходов
  2018 | Հոդված/Article
  Պատմություն և մշակույթ հայագիտական հանդես, Հայաստան, 87-90 էջ, 2018
  Linguocognitive Approach To Teaching And Interpretation Of Armenian Genocide Issues
  2017 | Հոդված/Article
  Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, 2017, 2 (23), էջ 213-225
  |
  Безработица как фактор изменения социальной структуры Республики Армения в 1991–2003 гг
  2017 | Հոդված/Article
  Большой Кавказ: пространство взаимодействия цивилизаций и народов. Материалы V Международного форума историков-кавказоведов. 2017, V,, стр. 250-259
  Проблемы занятности и безработици в Республике Армения в 1991-2003 гг.
  2017 | Հոդված/Article
  Научная мысль Кавказа, 2017, 4, стр. 85-90
  |
  Էդուարդ Զոհրաբյան , Արշալույս Տետեյան
  Եվրոպական ուղղությունը Հայոց պատմության դասավանդման համատեքստում
  2017 | Հոդված/Article
  Ակունք: 2017թ․, Թիվ 1 (15), 282-292 էջ, Հայաստան
  |
  Ուղեգրությունների ճանաչողական նշանակությունը Հայոց ցեղասպանության նախադրյալների ընկալման հարցում
  2017 | Հոդված/Article
  Հայը օտարների ընկալմամբ: 2017թ․, 2017, 5-8 էջ, Հայաստան
  |
  Հայ-ադրբեջանական հակամարտությունը ՀԱՊԿ ռազմական միջամտության ռազմավարական ընկալումների շուրջ
  2017 | Հոդված/Article
  Պատմություն և մշակույթ: Հայագիտական հանդես: 2017թ․, 116-121 էջ, Հայաստան
  |
  Մտավորականությունը Հայաստանի Երրորդ Հանրապետության Հասարակության Կառուցվածքում
  2016 | Հոդված/Article
  Պատմություն և մշակույթ հայագիտական հանդես, 2016, 47-59 էջ
  |
  «Արևելյան գործընկերություն նախաձեռնությունը» և Հարավային Կովկասի պետությունները
  2016 | Հոդված/Article
  Լրաբեր հասարակական գիտությունների, 2016, 3 (648), 30-44 էջ
  |
  Սոցիալական Հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետության Վարչատարածքային Բաժանման Վերափոխությունների Համատեքստում
  2016 | Հոդված/Article
  Ակունք, 2016, Թիվ 1 (13), 30-38 էջ
  |
  Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Վազգեն Ա Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի Հասարակական ԵՎ Գիտամշակութային Գործունեության Հարցի Շուրջ
  2016 | Հոդված/Article
  Մանկավարժական միտք, 2016, 3-4 (62-63), 399-406 էջ
  |
  Խորհրդային մշակույթը, կրթությունը, գիտությունը
  2016 | Հոդված/Article
  Հայոց պատմություն: Հատոր 4: Գիրք 2: Նորագույն ժամանակաշրջան: 2016, IV, 313-339 էջ
  |
  Սոցիալական հիմնախնդիրները Հայրենիք-սփյուռք արդի փոխհարաբերությունների համատեքստում
  2013 | Հոդված/Article
  ԳՊՀ,գիտական հոդվածների ժողովածու 15, Եր.,2013
  Հայրենիք-Սփյուռք հարաբերությունների գիտական վերլուծության հաջողված փորձ
  2013 | Հոդված/Article
  «Պատմություն և մշակույթ» հայագիտական հանդես Ա.,Եր., 2013
  Անիի խնդիրը Կարսի 1921 թվականի բանակցություններում և պայմանագրում
  2012 | Հոդված/Article
  Միջազգային գիտաժողովի նյութեր,Եր.,2012
  Անիի խնդիրը Կարսի 1921 թվականի բանակցություններում և պայմանագրում
  2012 | Հոդված/Article
  Անին միջնադարյան Հայաստանի քաղաքական և քաղաքակրթական կենտրոն, Միջազգային գիտաժողով, Զեկուցումների դրույթներ, Եր., 2012
  Հայ-ռուսական փոխհարաբերությունները 1920թ. և թուրքական գործոնը
  2011 | Հոդված/Article
  «Պատմություն և մշակույթ» հայագիտական հանդես Բ., Եր., 2011
  Ունևորների խավը և նրա ձևավորման գործընթացի առանձնահատկությունները Հայաստանում
  2011 | Հոդված/Article
  «Պատմություն և մշակույթ» հայագիտական հանդես Ա., Եր., 2011
  Ռուսաստանի հայությունը հետխորհրդային շրջանում
  2011 | Հոդված/Article
  «Պատմություն և մշակույթ» հայագիտական հանդես,Եր., 2011
  Հայոց հյուսիսային դարպասները. Ջավախք Լոռի
  2010 | Հոդված/Article
  «Մուտք» գիտական հոդվածների ժողովածու 5,Եր.,2010
  Հայոց ցեղասպանության հիմնահարցը խորհրդային և հայ պատմագրության մեջ
  2009 | Հոդված/Article
  Հետազոտությունների հայոց ցեղասպանության թեմայով,Բուդապեշտ,2009
  Քաղաքակրթությունների երկխոսություն` Իրան - Հայաստան (նորագույն ժամանակներ)
  2008 | Հոդված/Article
  ԳՊՀ, գիտ. հոդվածների ժողովածու 10, 2008
  Վրաստանի և Ադրբեջանի պատմություն
  2008 | Գիրք/Book
  Դասընթացի ծրագիր, Երևան, 2008
  Արմատական փոփոխությունների բանվոր դասակարգի սոցիալական կա
  2008 | Հոդված/Article
  ԳՊՀ,գիտական հոդվածների ժողովածու,հումանիտար գիտությունների, Եր.,2008, թիվ 11
  Է. Լ. Զոհրաբյան , Ա.Ա.Տետեյան
  Անդրկովկասյան երկրները Իրանի Իսլամական հանրապետության տարածաշրջանային քաղաքականության համատեքստում
  2008 | Հոդված/Article
  ԳՊՀ,գիտական հոդվածների ժողովածու, հումանիտար գիտությունների, Եր.,2008,թիվ 10
  Պետության սոցիալական քաղաքականությունը Հայաստանում (1990-2005 թթ.)
  2007 | Հոդված/Article
  ՀՀ ԳԱԱ, Հայոց պատմ. հարցեր, Երևան 2007
  Կրթական վերափոխումները և ուսուցիչների սոցիալական կարգավիճակը անկախացումից հետո
  2007 | Հոդված/Article
  «Մանկավարժական միտք», Տաթև գիտա-կրթական համալիր, Եր.,2007, թիվ 1-2
  Սոցիալ-հոգեբանական փոփոխությունները արդի հայ գյուղացիության կյանքում
  2007 | Հոդված/Article
  «Կանթեղ», Եր.,2007
  Հայոց ցեղասպանության հիմնահարցը խորհրդահայ պատմագրության մեջ
  2005 | Հոդված/Article
  Հայոց Մեծ Եղեռն 90, հոդվածների ժող., Երևան, 2005
  Հասարակության սոցիալական կառուցվածքի փոփոխությունները Հայաստանի Հանրապետությունում
  2004 | Հոդված/Article
  ԳՊՀ, գիտ. հոդվածների ժողովածու, «Զանգակ» Ե-Գ, թիվ 7, 2004
  ՀՀ սոցիալական վիճակի վրա ներազդող գործոնները 1980 - 90-ական թթ.
  2003 | Թեզիս/Thesis
  Թեզիսների ժողովածու, սեպտեմբերի 15 - 20, 2003
  Հայաստանի Հանրապետության փոխհարաբերությունները Վրաստանի և Ադրբեջանի հետ 1918-1921 թթ.
  2003 | Գիրք/Book
  Հատուկ կուրսի ծրագիր, Երևան, 2004
  Հասարակական գիտությունների զարգացումը Հայաստանում 1960 - 80-ական թթ.
  2000 | Հոդված/Article
  Երևանի պետական համալսարան, Երևան, 2000
  Հայաստանում հասարակական գիտությունների զարգացման հարցերի շուրջ (1960 - 80-ական թթ.)
  1999 | Թեզիս/Thesis
  Երևան, 1999