Պատմության ֆակուլտետ
Faculty of History
Պատմության ֆակուլտետը գործում է Երևանի պետական համալսարանի հիմնադրման օրվանից:
>
Հասմիկ Թելմանի Հարությունյան

Պատմական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ | Հնագիտության և ազգագրության ամբիոն
Կրթություն
1985 - 1990 թթ. ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետ, ուսանող
2010 - 2014 թթ. ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ, հայցորդ

Գիտական աստիճան
Պատմական գիտությունների թեկնածու: Թեկնածուական ատենախոսության թեման՝ «Հովհաննես Թումանյանը և հայ ազգագրությունը»:

Աշխատանքային փորձ
2018 թ․-ից ցայսօր Հնագիտության և ազգագրության ամբիոն, դոցենտ,
2017 թ․-ից ցայսօր Հայաստանի գեղարվեստի պետական ակադեմիա, հրավիրյալ դասախոս
2016 - 2018 թթ. Հնագիտության և ազգագրության ամբիոն, ասիստենտ,
2008 թ․-ից ցայսօր ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ, գիտաշխատող,
2003 - 2015 թթ. Ազգագրության, ապա՝ Հնագիտության և ազգագրության ամբիոն, դասախոս,
1990 - 2003 թթ. Ազգագրության ամբիոն, ավագ լաբորանտ:

Կարդացվող դասընթացներ
Ազգագրություն, Հայ ազգագրություն, Կովկասի ժողովուրդների ազգագրություն, Էթնիկության և ազգայնության ժամանակակից հայեցակարգեր

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հայ ազգագրության աղբյուրագիտություն,Կաթնատնտեսության էթնիկ ավանդույթները հայոց մեջ,Կովկասի ժողովուրդների ավանդական և արդի մշակույթ, Ազգագրության տեսական հիմնախնդիրներ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

h.harutyunyan@ysu.am

Հ. Հարությունյան , Ս. Հոբոսյան, Բ. Գասպարյան, Ա. Սարատիկյան, Ա. Ամիրխանյան
Խաղողի և գինու հայոց մշակույթը
2021 | Հոդված/Article
ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ, 2021, 437 էջ, Հայաստան
Յուրի Մկրտումյան՝ քաղաքացին, գիտնականը, մանկավարժը(ծննդյան 80-ամյակի առթիվ)
2019 | Հոդված/Article
Լրաբեր հասարակական գիտությունների, Հայաստան, 3, 298-303 էջ, 2019
Կաթը և կաթնամթերքը բանահյուսական նյութերում
2018 | Հոդված/Article
Պատմություն և մշակույթ հայագիտական հանդես, Հայաստան, 2018, 366-375 էջ
Կովկասի ժողովուրդների ազգագրություն
2017 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: Հեղինակային հրատ., 2017, 40 էջ
Арутюнов С. А., Арутюнян А. Т.
Заслуги Ю.И. Мкртумяна в популяризации арменоведческих и кавказоведческих знаний
2017 | Հոդված/Article
Научная конференция Археология и этнография Кавказа и Крыма, посвященная 80-летию со дня рождения профессора А.В. Гадло (1937-2002). 2017, стр. 126-128
|
Կովկասի բնակչության էթնոլեզվադավանական բնութագիրը (համառոտ ակնարկ)
2017 | Հոդված/Article
Պատմություն և մշակույթ: Հայագիտական հանդես: 2017թ., 388-400 էջ, Հայաստան
|
Աշխարհի բնակչության էթնոլեզվադավանական հակիրճ բնութագիրը
2016 | Հոդված/Article
«Պատմություն և մշակույթ» հայագիտական հանդես: 2016թ․, 2016, 398-424 էջ, Հայաստան
|
Կինը Հովհ. Թումանյանի գրական ժառանգության մեջ
2016 | Հոդված/Article
Աստվածաբանության ֆակուլտետ: Տարեգիրք: 2016թ․, ԺԱ, 333-343 էջ, Հայաստան
|
Հայ ժողովրդական հավատալիքները Հովհ. Թումանյանի գրական ժառանգության մեջ
2015 | Հոդված/Article
Պատմաբանասիրական հանդես, 2015թ․, 3, 108-124 էջ
|