Պատմության ֆակուլտետ
Faculty of History
Պատմության ֆակուլտետը գործում է Երևանի պետական համալսարանի հիմնադրման օրվանից:
>
Լիլիթ Սերյոժայի Մկրտչյան

Պատմական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ | Համաշխարհային պատմության ամբիոն
Կրթություն
2005 - 2012 թթ. ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետի Հայոց պատմության ամբիոնի հայցորդ
2002 - 2004 թթ. ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետի մագիստրատուրա,
1998 - 2002 թթ. ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետ, բակալավրիատ

Գիտական աստիճան
Պատմական գիտությունների թեկնածու (2012)
Դոցենտ (2015)
Գիտական թեմա` «Կրթական վերափոխումների գործընթացը Հայաստանի Հանրապետությունում 1991-2005 թթ.» , ՀՀ ԳԱ Պատմության ինստիտուտ

Աշխատանքային փորձ
2012 թ-ից ԵՊՀ Պատմության ֆակուլտետի դասախոս
2010 - 2011 թթ. Ֆինանսաբանկային քոլեջ-հիմնադրամում որպես պատմության դասախոս
2010 - 2011 թթ. Հայ ասպետ մանկապատանեկան կրթադաստիարակչական հեռուստահաղորդում-հիմնադրամում պատմության փորձագետ
2008 - 2009 թթ. ԵՊՀ Պատմության ֆակուլտետի դասախոս համատեղության կարգով
2007 թ-ից ԵՊՀ Պատմության ֆակուլտետի դեկանի օգնական
2006 - 2012 թթ. ԵՊՀ Պատմության ֆակուլտետի համաշխարհային պատմության ամբիոնի ավագ լաբորանտ
2004 - 2006 թթ. ԵՊՀ Պատմության ֆակուլտետի դեկանատում որպես գործավար
2002 - 2004 թթ. Կոտայքի մարզի Սոլակ գյուղի միջն. դպրոցում պատմության ուսուցչուհի

Կարդացվող դասընթացներ
Նոր և Նորագույն դարերի պատմություն
Դեմոկրատիայի պատմություն
Քաղաքակրթությունների պատմության գենդերային դիսկուրսը
Քաղաքացիական հասարակության կայացումը
Համաշխարհային պատմության հիմնահարցեր

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Նորագույն դարերի պատմություն, կրթության կառավարում, քաղաքացիական հասարակություն

Լեզուներ
ռուսերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն

lilitmkrtchyan@ysu.am

Կինը բանակաշինության և պետականաշինության գործընթացում
2018 | Հոդված/Article
Արձագանք, 2018, թիվ 1, էջ 76-79
The Museum as an Educational Environment: Identity Expression through Traditional Holidays
2018 | Հոդված/Article
Museums and Written Communication.Tradition and Innovation. 2018, 1, 205-208 pp.
Քաղաքացիական հասարակությունն ու կրթությունը. Պատմական ակնարկ
2018 | Հոդված/Article
Մեծահասակների կրթությունը և ուսումնառությունը Հայաստանում: 2018, 1, էջ 163-173
|
Կրթական վերափոխումները Հայաստանի Հանրապետությունում 1991-2005 թթ.
2017 | Գիրք/Book
Մենագրոթյուն: Մեկնարկ: 2017թ․, 218 էջ, Հայաստան
Տիեզերքի և բնության պաշտանմունքը ազգային տոններում
2016 | Հոդված/Article
Մշակութային աստղագիտությունը Հայկական լեռնաշխարհում. Երիտասարդ գիտնականների գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 2016, 13, 121-124 էջ
Շիրակացու տիեզերագիտությունն ու բնափիլիսոփայական հայացքները
2016 | Հոդված/Article
Մշակութային աստղագիտությունը Հայկական լեռնաշխարհում. Երիտասարդ գիտնականների գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 2016, 21, 180-184 էջ
Ռիբենտրոպ. քաղաքական գործչի դիմանկարը
2016 | Հոդված/Article
Անհատը պատմության հոլովույթում: 2016թ․, 2, 223-235 էջ, Հայաստան
|
Առաջին համաշխարհային պատերազմը որպես տեղեկութահոգեբանական պատերազմի օրինակ
2016 | Հոդված/Article
«Պատմություն և մշակույթ» հայագիտական հանդես: 2016թ․, 150-155 էջ, Հայաստան
|
Կրթությունը Հայաստանում. անցումային շրջանի հիմնախնդիրները
2008 | Հոդված/Article
Կանթեղ, գիտական հոդվածների ժողովածու, 3(36), Ասողիկ հրատ., Երևան, էջ 117-122
Բուհական կրթության հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում 1990-ական թվականներին
2006 | Հոդված/Article
Երևան, Գիտական հոդվածների ժողովածու նվիրված Երևանի պատմության հարցերին, Երևան, էջ 131-138