Պատմության ֆակուլտետ
Faculty of History
Պատմության ֆակուլտետը գործում է Երևանի պետական համալսարանի հիմնադրման օրվանից:
>
Տիգրան Կամոյի Գևորգյան

Դեկանի տեղակալ, պատմական գիտությունների թեկնածու, ասիստենտ | Հայոց պատմության ամբիոն
Կրթություն
2003 - 2007 թթ. ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետ, բակալավրիատ
2007 - 2009 թթ. ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետ, մագիստրատուրա
2009 - 2012 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
Պատմական գիտությունների թեկնածու, Գիտական թեմա՝ «Հայոց Արևելից կողմերը ըստ «Աշխարհացոյց»-ի» (2013 թ.)

Աշխատանքային փորձ
2013 թ-ից ԵՊՀ Հայոց պատմության ամբիոն

Կարդացվող դասընթացներ
Հայոց պատմություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հին և միջնադարյան Հայաստանի քաղաքական պատմություն, պատմական աշխարհագրություն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն