Պատմության ֆակուլտետ
Faculty of History
Պատմության ֆակուլտետը գործում է Երևանի պետական համալսարանի հիմնադրման օրվանից:
>
Տիգրան Ռուբենի Եփրեմյան

Պատմական գիտությունների թեկնածու, ասիստենտ | Համաշխարհային պատմության ամբիոն
Կրթությունը
2012 - 2017 թթ․ ԵՊՀ համաշխարհային պատմության ամբիոն, ասպիրանտուրա
2012 - 2013 թթ. Էստոնիայի դիվանագիտական ակադեմիա, Միջազգային հարաբերություններ և եվրոպական ինտեգրացիա մասնագիտությամբ հետբուհական դիպլոմ
2010 - 2012 թթ․ ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետ, Համաշխարհային պատմության ամբիոն, մագիստրատուրա
2010 թ․ Երևանի պետական համալսարան, Պատմության ֆակուլտետ, բակալավրի աստիճան

Գիտական աստիճան
Պատմական գիտությունների թեկնածու (2017 թ.)
Գիտական թեմա՝ «Հուգո Գրոտիուս. պատմական կարգի նոր հարացույցի ձևավորումը Եվրոպայում (17-րդ դարի կես – 19-րդ դարի սկիզբ»

Աշխատանքային փորձ
2021 թ-ից առ օրս՝ ԵՊՀ ամերիկագիտության կենտրոնի հետազոտող
2020 թ-ից առ օրս՝ ԵՊՀ համաշխարհային պատմության ամբիոնի ասիստենտ
2018 - 2020 թթ․ Գլոբալ պատմության դասախոս, ասիստենտ, Միջին արևելքի ամերիկյան համալսարան / Քուվեյթ
2018 - 2019 թթ․ Եվրոպայի խորհրդի կրթության քաղաքականության խորհրդատուների ցանցի անդամ և առաջատար փորձագետ
2014 - 2018 թթ․ Գիտաշխատող և մուլտիմեդիա գրքերի հեղինակ, ՀԲԸՄ Հայկական վիրտուալ համալսարան
2017 - 2018 թթ․ Համաշխարհային պատմության փորձագետ, «Այբ» կրթական հիմնադրամ
2014 - 2015 թթ․ Գիտահետազոտական աշխատանք, Նորվեգիայի ԱԳՆ-ին կից Միջազգային հարաբերությունների նորվեգական ինստիտուտ

Կարդացվող դասընթացներ
Նոր պատմություն-2,
Եվրամիության պատմություն
Միջազգային հարաբերությունների զարգացման տարակերպերը Նոր դարաշրջանում

Մասնագիտական հետաքրքրությունների շրջանակները
Միջազգային հարաբերություններ, քաղաքագիտություն, տնտեսական համակարգեր, գլոբալիզացիա

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն