Արևելագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Oriental Studies
Արևելագիտության դասընթացները համալսարանում դասավանդվել են բուհի հիմնադրման առաջին իսկ տարիներից:
>
Մարատ Մնացականի Յավրումյան

Դոցենտ | Արաբագիտություն ամբիոն
Կրթություն (սկսած ԲՈՒՀ-ից)
1995 - 1999 թթ. ԵՊՀ, Արևելագիտության ֆակուլտետ, Արաբագիտության ամբիոն, բակալավրիատ
1997 - 1998 թթ. Կահիրեի համալսարան, Արաբական բանասիրության ֆակուլտետ, Եգիպտոսի Արաբական Հանրապետություն
1999 - 2001 թթ. ԵՊՀ, Արևելագիտության ֆակուլտետ, Արաբագիտության ամբիոն, մագիստրատուրա
2001 - 2005 թթ. ԵՊՀ, Արևելագիտության ֆակուլտետ, Արաբագիտության ամբիոն, ասպիրանտուրա
2003 - 2006 թթ. Բայրոյթի համալսարան, Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետություն

Գիտական աստիճան
Բանասիրական գիտությունների թեկնածու, թեկնածուական թեմա - "Das System der Verbalstämme in der arabischen linguistischen Tradition: Elemente der morphologischen und semantischen Analye" («Բայահիմքերի համակարգը արաբական լեզվաբանական ավանդույթում. ձևաբանական և իմաստաբանական վերլուծության տարրեր»), 26.10.2006 թ., միասնական գնահատական՝ magna cum laude, Բայրոյթի համալսարան, Լեզվաբանության և գրականագիտության ֆակուլտետ, Գերմանիա
Կարդալ այստեղ

Աշխատանքային փորձ
2005 - 2006 թթ. Բայրոյթի համալսարան, Լեզվի կենտրոն, դասախոս
2006 թ-ից մինչ այժմ ԵՊՀ, Արևելագիտության ֆակուլտետ, Արաբագիտության ամբիոն, ասիստենտ
2007 թ-ից մինչ այժմ ԵՊՀ, Արևելագիտության ֆակուլտետ, Արաբագիտության ամբիոն, «Արաբական և սեմական լեզվաբանություն» մագիստրոսական ծրագրի ղեկավար

Կարդացվող դասընթացներ
Արաբական բարբառագիտություն, Արաբերենի պատմություն բարբառագիտական լուսաբանմամբ, Արաբական բառարանագրություն, Արաբական լեզվաբանական ավանդույթի պատմագրություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Լեզվաբանության պատմագրություն, Իմաստաբանություն, Արաբական լեզբանական ավանդույթ և լեզվաբանական ավանդույթների մեկնական մոդելներ

Մասնակցությունը դրամաշնորհների (ներկա և անցյալ)
Հունվար 2010 - դեկտեմբեր 2011 թթ. Քաղաքական և մշակութային հետազոտությունների կենտրոն, Երևանի պետական համալսարան, Դրամաշնորհ «Երիտասարդ գիտաշխատողների հետազոտությունների աջակցության ծրագիր - 2009»-ի շրջանակում ՀՀ ԿԳՆ Գիտության պետական կոմիտեի կողմից «Հայ-թուրքական հարաբերություններում նոր ադապտացիոն մեխանիզմների մշակման հնարավորությունը. կրոնա-մշակութային ասպեկտը» թեմայով հետազոտության իրականացնման նպատակով

Հունիս 2010 - Օգոսատոս 2010 թթ. Լեզվաբանության և գրականագիտության ֆակուլտետ, արաբագիտության ամբիոն, Բայրոյթի համալսարան (Գերմանիա), «Երիտասարդ գիտնականների խրախուսման կրթաթոշակ» ծրագրի շրջանակում Գերմանական ակադեմիական փոխանակման ծառայության (DAAD) կողմից կրթաթոշակ՝ "Interrelation between the Linguistic Traditions of Near and Middle East: Data-Technologies-Theories" հետազոտական ծրագրի իրականացման նպատակով

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, գերմաներեն, արաբերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն (ՀԿ, մասնագիտական խորհուրդ, գիտական հանդեսի խմբագրություն, ֆոնդեր և այլն)
ԵՊՀ, Արաբագիտության ամբիոնի «Արաբագիտական ուսումնասիրություններ, Պրակ Դ» հոդվածների ժողովածուի խմբագրական խորհրդի անդամ

myavrum@ysu.am

Տեքստի մեքենական հատույթավորումը արևելահայերենի շարահայուսական ծառերի UD_ARMENIAN–ArmTDP բանկում
2019 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2019 № 3 (30), էջ 52-65
|
Լեզվաբանականպատմական ու ժամանակակից գիտելիքը լեզվի նկարագրման տեխնոլոգիաների համադրման համատեքստում. TAʿADDĀ ʾILĀ. անցողականություն, վալենտականություն, թե՞...
2010 | Հոդված/Article
«Արաբագիտական ուսումնասիրություններ» 4, էջ 121-141, Երևան 2010
Participle
2008 | Հոդված/Article
Encyclopedia of Arabic Language and Linguistics (EALL), Vol. 3, ed. by Kees Versteegh, Mushira Eid, Alaa Elgibali, Manfred Woidich, Andrzej Zaborski, pp. 541-546. Leiden: Brill. 2008
Ուսումնական և հետազոտական աշխատանքների կատարման ուղեցույց
2008 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան 2008
"E-perfect" but not "e-ready": long way to the "e-learning
2007 | Հոդված/Article
International Conference "Information technologies in Education in the 21st Century", Armenia, Yerevan, 21-23 May, 2007, Conference Proceedings, ed by A. Hopkinson and T. Zargaryan, pp. 151-153
Die Besonderheiten der morphologischen Analyse in der arabischen linguistischen Tradition
2006 | Հոդված/Article
(գերմաներենով) «Արաբագիտական ուսումնասիրություններ» 1, էջ 148-178, Երևան 2006
Ħarf
2006 | Հոդված/Article
Encyclopedia of Arabic Language and Linguistics (EALL), Vol. 2, ed. by Kees Versteegh, Mushira Eid, Alaa Elgibali, Manfred Woidich, Andrzej Zaborski, pp. 236-239. Leiden: Brill. 2006
Նախադասություն հասկացությամբ ընդգրկվող միավորների բովանդակային ծավալները և ֆունկցիոնալ արժեքը արաբական լեզվաբանական ավանդույթում
2001 | Հոդված/Article
"Вопросы арабистики" 4/2, էջ 54-67, Երևան 2001