Արևելագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Oriental Studies
Արևելագիտության դասընթացները համալսարանում դասավանդվել են բուհի հիմնադրման առաջին իսկ տարիներից:
>
Նաիրա Լևոնի Գինոսյան

Դոցենտ | Թյուրքագիտության ամբիոն
Կրթություն
1983 - 1988 թթ. ԵՊՀ Արևելագիտության ֆակուլտետ
1988 - 1991 թթ. ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտ, ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
ԵՊՀ պատմական գիտությունների թեկնածու է
Թեկնածուական թեմա - «Հայերի ներդրումը Օսմանյան կայսրության տնտեսական և մշակութային կյանքում (19-րդ դարի վերջ մինչև 20-րդ դարի սկիզբ)» (հայոց պատմություն), 16.09.2011 ՀՀ ԳԱԱ

Աշխատանքային փորձ
1992 - 2005 թթ. – ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտի կրտսեր գիտաշխատող
2005 թ-ից ցայսօր նույն ինստիտուտի գիտաշխատող
1997 - 2012 թթ. - ԵՊՀ թյուրքագիտության ամբիոն, դասախոս
2012 - 2015 թթ. - ԵՊՀ թյուրքագիտության ամբիոն, պ.գ.թ. ասիստենտ
15.09.2015 թ-ից ԵՊՀ թյուրքագիտության ամբիոն, պ.գ.թ. դոցենտ

Կարդացվող դասընթացներ
Ժամանակակից թուրքերեն
Հայերի դերն Օսմանյան կայսրությունում

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ժամանակակից թուրքերեն
Հայերն Օսմանյան կայսրության առևտրատնտեսական, վարչական, գիտակրթական և մշակութային կյանքում

Լեզուներ
Հայերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն, ռուսերեն, թուրքերեն

Arshak Safrastyan on The Treaty of Sevres and The Arbitration of President W. Wilson Concerning The Frontier Question
2021 | Հոդված/Article
«Բանբեր հայագիտության», 2021, թիվ 1 (25), էջ 240-246
The Chicago Daily News Reports on The Armenian Question, The World War I And The Genocide of Armenians
2020 | Հոդված/Article
«Բանբեր հայագիտության», 2020, թիվ 2 (23), էջ 254-266
The Letters of A. Safrastian about the Unbearable Condıtıons of Western Armenians to the British Consul M. Shıpley in Erzeroum and to the Consul’s Servant B. Herd (1908–1910)
2019 | Հոդված/Article
Բանբեր հայագիտության, 2019, N 1 (19), էջ 209-217
Հայերն Օսմանյան կայսրության տնտեսական և մշակութային կյանքում (XIX դարի երկրորդ կես – XX դարի սկիզբ)
2019 | Գիրք/Book
Մենագրություն: Հեղինակային հրատ., 2019թ․, 246 էջ
Սղերդի և շրջակա գյուղերի հայ բնակչության գանգատ-խնդրագրերը քուրդ ցեղապետերի եվ շեյխերի հալածանքների վերաբերյալ
2018 | Հոդված/Article
Հայագիտության հարցեր: 2018, N 3 (15), էջ 208-215
James Bryce's Letters to Arshak Safrastyan (1915-1916)
2018 | Հոդված/Article
Բանբեր հայագիտության, 2018, 2(17), էջ 195-201
Հայերն Օսմանյան կայսրության տնտեսական կյանքում (XIX դարի երկրորդ կես - XX դարի սկիզբ)
2016 | Հոդված/Article
Արևելագիտության հարցեր, 2016թ․, 12, 120-138 էջ, Հայաստան
Հայերն Օսմանյան կայսրության առևտրատնտեսական, վարչական, գիտակրթական և մշակութային կյանքում (19-րդ դարի երկրորդ կես – 20-րդ դարի սկիզբ)
2014 | Ուսումնական ձեռնարկ
Երևան, 2014, էջ 49:
Հայ երաժիշտներն Օսմանյան կայսրությունում (XIX դ. երկրորդ կես – XX դ. սկիզբ)
2013 | Հոդված/Article
Российско-Армянский (Славянский) Университет, Седьмая годичная научная конференция, 3-7 декабря 2012 г., часть 2, сборник научных статей, Ереван, 2013, стр. 71-76:
Հայ մանկավարժները և գիտնականները Օսմանյան կայսրությունում (XIX դ. երկրորդ կես – XX դ. սկիզբ)
2013 | Հոդված/Article
«Արևելագիտությանհարցեր», VIII, ԵՊՀ, Երևան, 2013, էջ 157-167:
Հայերի ներդրումն Օսմանյան կայսրության առևտրատնտեսական, վարչաքաղաքական, գիտակրթական և մշակութային կյանքում (XIX դ. վերջ – XX դ. սկիզբ)
2012 | Հոդված/Article
«Արևելագիտությանհարցեր», VII, ԵՊՀ, Երևան, 2012, էջ 266-272:
Հայերն Օսմանյան կայսրության վարչա-կառավարման համակարգում (XIX դ. երկրորդ կես – XX դ. սկիզբ)
2009 | Հոդված/Article
«Հայոց պատմության հարցեր», Երևան, 2009, N 10, էջ 157-169:
Հայ վաճառականներն Օսմանյան կայսրությունում (19-րդդարի երկրորդ կես – 20-րդ դարի սկիզբ)
2008 | Հոդված/Article
“Orientalia”, Երևան, 2008, պրակ 7-8, էջ 124-138:
Հայ ճարտարապետներն Օսմանյան կայսրությունում (XIX դ. երկրորդկես – XX դ. սկիզբ)
2007 | Հոդված/Article
«Հայոցպատմությանհարցեր», Երևան, 2007, N 9, էջ 144-154:
Հայ նկարիչները և քանդակագործներն Օսմանյան կայսրությունում (XIX դ. երկրորդ կես – XX դ. սկիզբ)
2007 | Հոդված/Article
«Հայոցպատմության հարցեր», Երևան, 2007, N 8, էջ 223-240: