Արևելագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Oriental Studies
Արևելագիտության դասընթացները համալսարանում դասավանդվել են բուհի հիմնադրման առաջին իսկ տարիներից:
>
Սոնա Ալբերտի Տոնիկյան

Դոցենտ | Արաբագիտություն ամբիոն
Կրթություն
1989 - 1994 թթ. ԵՊՀ, Արևելագիտության ֆակուլտետ, Արաբագիտության բաժին
1996 - 1997 թթ. Դամասկոսի՝ արտասահմանցիներին արաբերենի դասավանդման ինստիտուտ

Գիտական աստիճան
թեկնածուական - Ղուրանի սյուժեների դտցաբանական հիմքերը, 2002 թ., Թբիլիսիի պետական համալսարան
Դոցենտի կոչում - 2007 թ., ԵՊՀ

Աշխատանքային փորձ
1994 - 1997 թթ. ԵՊՀ, Արաբագիտության ամբիոն, ավագ լաբորանտ
1997 - 2007 թթ. ԵՊՀ, Արաբագիտության ամբիոն, ասիստենտ
2007 - 2009 թթ. ԵՊՀ, Արաբագիտության ամբիոն, դոցենտ
2009 թ-ից մինչ այժմ ԵՊՀ, Արաբագիտության ամբիոն, ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար

Կարդացվող դասընթացներ
Գրական արաբերեն
Արաբական միջնադարյան գրականություն
Մուսուլմանական իրավունքի հիմունքենր
Մուսուլմանական դիցաբանություն
Արաբագիտության ներածություն
Իսլամի վաղ շրջանի աղբյուրներ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Մուսուլմանական դիցաբանություն, մուսուլմանական իրավունք, միջնադարյան արաբական մշակույթ, ղուրանագիտություն

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
TEMPUS - Հեռակա ուսուցման ծրագիր, Երևան 2007

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, արաբերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
«Ակադեմիական համագործակցության եվ օժանդակության հայկական ասոցիացիա» ՀԿ, խորհրդի անդամ

Պարգևներ
ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի պատվոգիր

sotonik@ysu.am

تحربتي مع اللغة العربية في أرمينيا (My experience with Arabic in Armenia)
2019 | Հոդված/Article
كيف شت العرية؟ (How arabic was spread), 2019, 2, pp. 86-91
ՀՀ պետական մարմինների` իրաքահայերի նկատմամբ տարվող քաղաքականությունը անկախացումից ի վեր
2017 | Թեզիս/Thesis
Իրաքի հայերը: 2017, էջ 71-72
Ղուրանի հայերեն թարգմանությունները
2016 | Թեզիս/Thesis
Հայագիտական ուսումնասիրությունները արաբական աշխարհում, 2016, էջ 38-39
О некоторых особенностях организации востоковедного образования в контексте болонских реформ
2015 | Հոդված/Article
Բանբեր - Երևանի Վ.Բրյուսովի անվան պետական հասարակագիտական համալսարան, 2015թ․, 2(33), 91-101 էջ
|
Հեղինակավոր մուսուլման կրոնագետ–իրավագետների արձագանքը Իսլամական Խալիֆայության հռչակմանը
2015 | Հոդված/Article
Վերլուծական տեղեկագիր հ. 7։ Հոդվածների ժողովածու/ԵՊՀ, Քաղաքակրթական և մշակութային հետազոտությունների կենտրոն, Եր.: 2015 թ. էջ 92-109
|
Կրակի և արևի պաշտամունքը «1001 գիշեր» հեքիաթների ժողովածուի մեջ
2013 | Հոդված/Article
Արաբագիտական ուսումնասիրություններ, հատոր VI, Երևան, 2013, էջ 142-152 (համահեղինակ՝ Սահակյան Նաիրա)
Ֆաթվան որպես իսլամական իրավունքի ադապտացիոն մեխանիզմ
2012 | Հոդված/Article
«Արևելագիտության հարցեր», հատոր VII, 2012, էջ 16-30
Ղուրանի սյուժեների դիցաբանական հիմքերը
2009 | Գիրք/Book
Երևանի Համալսարանի Հրատարակչություն, Երևան, 2009 (ռուսերեն)
Կլոնավորման հիմնախնդիրն իսլամում
2009 | Հոդված/Article
Մերձավոր և Միջին Արևելքի երկրներ և ժողովուրդներ, 2009, էջ 141-147
Աբդալլահ իբն ալ–Մուտտալիբի զոհաբերման լեգենդի շուրջ
2006 | Հոդված/Article
Արևելագիտության հարցեր (հոդվածների ժողովածու, հատոր VI), Երևան, Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, 2006թ, էջ 217-224
Գրական արաբերենի տեքստերի և վարժությունների ժողովածու
2006 | Հոդված/Article
Երևանի Համալսարանի Հրատարակչություն, Երևան, 2006
К вопросу об анализе мифологем ветхозаветных и новозаветных сюжетов Корана
2004 | Հոդված/Article
Արևելագիտության ժողովածու. Երևան. Իրանագիտության կովկասյան կենտրոնի հրատարակչություն, 2004, էջ 254-260
К вопросу о мифологическом анализе легенды о ночном путешествии пророка Мухам-мада (попытка анализа мифологем божественых напитков)
2003 | Հոդված/Article
Konstantin Tsereteli - 80. Jubilee Volume dedicated to the 80-th anniversary of Konstantin Tsereteli, Tbilisi 2003, էջ 206-211
К вопросу о мифологическом анализе легенды о ночном путешествии пророка Мухаммада (попытка анализа мифологемы сверхъестественных существ)
2001 | Հոդված/Article
Արաբագիտության հարցեր, (պրակ 4, մաս 2), Երևան 2001, էջ 37-47
Մուհամմադ մարգարեի գիշերային ճամփորդությունը
2000 | Հոդված/Article
Իրան-նամե, Երևան 2000, էջ 104-108
К вопросу о мифологическом анализе легенды о ночном путешествии пророка Мухаммада (мифологема воды)
2000 | Հոդված/Article
Արաբագիտության հարցեր, (պրակ 4), Երևան 2000, էջ 36-44
К проблеме интерпретации версии текстов об al-‘isra и al-mi`raj (на материале Корана и текстов средневековой традиции)
2000 | Թեզիս/Thesis
Тезисы докладов XIV научной конференции кафедр арабистики Московского, Санкт-Петербургского, Тбилисского и Ереванского гос. Университетов, Санкт Петербург, 2000, էջ 54-57
К вопросу о мифологическом анализе легенды о ночном путешествии пророка Мухаммада (попытка анализа элементов символизирующих связь между верхним и нижним мирами)
1999 | Հոդված/Article
Արաբագիտության հարցեր (պրակ 3). Երևան, 1999, էջ 46-56