Արևելագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Oriental Studies
Արևելագիտության դասընթացները համալսարանում դասավանդվել են բուհի հիմնադրման առաջին իսկ տարիներից:
>
Սվետլանա Կառլենի Հարությունյան

Դեկանի տեղակալ | Իրանագիտության ամբիոն
Կրթություն
1992 - 1997 թթ. ԵՊՀ, Արևելագիտության ֆակուլտետ, իրանագիտության բաժին, ուսանող
1997 թ. պարսից լեզվի և գրականության որակավորման բարձրացման մեկամսյա դասընթաց (Թեհրան)
2014 թ-ից մինչև այժմ՝ ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ, հայցորդ

Աշխատանքային փորձ
1996 - 1997 թթ. Թիվ 78 միջնակարգ դպրոց, պարսից լեզվի ուսուցչուհի
1998 - 2017 թթ. ԵՊՀ արևելագիտության ֆակուլտետի դեկանատ, ծրագրորդ
2004 - 2014 թթ. Երևանի Վ.Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան, արևելյան լեզուների ամբիոն, դասախոս
2015 թ-ից մինչ օրս՝ ԵՊՀ արևելագիտության ֆակուլտետի իրանագիտության ամբիոն, դասախոս
2017 թ-ից մինչ օրս՝ արևելագիտության ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ

Կարդացվող դասընթացներ
Ժամանակակից պարսկերեն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Իրանի պատմություն, ազգագրություն, զրադաշտական կրոնի ծիսակատարությունները և դրանց մնացուկները իսլամական շրջանում

Լեզուներ
Պարսկերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Զրադաշտական տոնացույցը և գլխավոր տոները
2016 | Հոդված/Article
Արևելագիտության հարցեր, 2016, 12, էջ 295-303
|
Աբու Ռեյհան Ալ Բիրունին պարսկական տոմարի և ամանորի մասին
2013 | Հոդված/Article
Արևելագիտության հարցեր, N 8, Երևան, 2013, էջ 341-350