Արևելագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Oriental Studies
Արևելագիտության դասընթացները համալսարանում դասավանդվել են բուհի հիմնադրման առաջին իսկ տարիներից:
>
Թերեզա Իշխանի Ամրյան

Ասիստենտ | Իրանագիտության ամբիոն
Կրթություն
2007 - 2009 թթ. ԵՊՀ, իրանագիտության ամբիոն, մագիստրատուրա (մագիստրոսական թեզի թեման՝ «Եզդիական կրոնական տերմինաբանությունը»)
2009 թ. Իրան, Թեհրանի համալսարան, պարսից լեզվի և գրականության որակավորման դասընթաց (1 ամիս)
2003 - 2009 թթ. ԵՊՀ, իրանագիտության ամբիոն, բակալավրիատ

Գիտական աստիճաններ և կոչումներ
2015 թ-ից ՀՀ ԳԱԱ պատմական գիտությունների թեկնածուի դիպլոմ (թեկնածուական ատենախոսության թեման՝ «Եզդիների կրոնական աշխարհընկալումը»)

Մասնագիտական գործունեություն
2009 - 2015 թթ. ԵՊՀ, իրանագիտության ամբիոն, դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
1. Ժամանակակից պարսից լեզու (բակալավրիատ, առաջին կուրս)
2. Քրդագիտության ներածությոն (բակալավրիատ, չորրորդ կուրս)
3. Քրդերեն (կուրմանջի) (բակալավրիատ, չորրորդ կուրս)
4. Եզդիագիտության ներածություն (մագիստրատուրա, առաջին կուրս)

Մասնագիտական հետաքրքրությունների շրջանակ
Արևելագիտություն, Իրանագիտություն, եզդիագիտություն, Կովկասի, Իրաքի, Սիրայի և Թուրքիայի եզդիների կրոնը և բանահյուսությունը

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
Մի շարք զուգահեռներ զազաների կրոնի և այլ ոչ դոգմատիկ կրոնական համակարգերի միջև, Զազաներ. Պատմություն, լեզու, մշակույթ, ինքնություն (28-30 հոկտեմբեր, 2011 Երևան, Հայաստան)

Ալ-Խդրի պաշտամունքի մի շարք յուրահատկություններ Կովկասի և Թուրքիայի ժողովուրդների շրջանում, Թաթագիտական առաջին միջազգային կոնֆերանս, (16-17 մայիս, 2014, Երևան, ԵՊՀ)

Կրոնափոխության պատճառները հայաստանաբնակ եզդիների շրջանում, Ազգագրություն, հնագիտություն, բանագիտություն. Միջգիտակարգային մոտեցումներ (29-31 հոկտեմբեր, 2015, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ)

Օտար լեզուներ
քրդերեն (կուրմանջի) (գերազանց), պարսկերեն (լավ), անգլերեն (լավ), ռուսերեն (խոսակցական)

Եզդիագիտություն
2018 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ., 2018թ․, 40 էջ
Changing Image of Yezidi Women
2017 | Հոդված/Article
Բազմազան թեմաներ, միևնույն հիմնանդիր: ԵՊՀ Գենդերային հետազոտությունների և առաջնորդության կենտրոնի հոդվածների ժողովածու: 2017, էջ 14-27
Changing Image of Yezidi Women
2017 | Թեզիս/Thesis
The Empowerment of Girls and Women in Armenia. 2017, p. 15
Սուֆիական ինքնակատարելագործման ճանապարհի գաղափարն արտահայտող որոշ եզրեր եզդիական կրոնական հիմներում
2017 | Հոդված/Article
Բանբեր Մատենադարանի: 2017թ․, 24, 35-46 էջ, Հայաստան
Քրդերեն
2016 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 48 էջ
Some notes of the History of the Yezidi community in Armenia
2016 | Թեզիս/Thesis
International Conference on Oriental Studies, Persian Literature and History of Commemoration of “Saadi Shirazi”. 2016, p. 100
Սուֆիական սիրո և արբեցումի գաղափարը եզդիական կրոնական հիմներում
2016 | Հոդված/Article
Արևելագիտության հարցեր, 2016թ․, 12, 281-294 էջ
The reasons of Proselytism Among the Yezidis of Armenia
2015 | Թեզիս/Thesis
14th international conference of young scientists: Ethnography, Archaeology, Folkloristics. Interdisciplinary Approaches, 2015-10-29, p. 51-52
|
Կնքելու և ձեռնադրելու ծեսերը եզդիականության մեջ
2013 | Հոդված/Article
ՀՀ սոցիալ-տնտեսական կայուն զարգացման հիմնախնդիրները /Գիտական հոդվածների ժողովածու/, № 3 (19), Երևան, 2013, էջ 213-220
Ճգնածեսը եզդիականության մեջ
2013 | Հոդված/Article
Արևելագիտության հարցեր, Երևան, 2013, էջ 323-332
Կավալների երաժշտական գործիքները որպես պաշտամունքի առարկա եզդիական հավատալիքներում
2013 | Հոդված/Article
Օրիենտալիա, պրակ 15, Երևան, 2013, էջ 36-39
Հանդերձյալ աշխարհը եզդիական հավատալիքներում
2012 | Հոդված/Article
Իրան և Կովկաս, հտ. 16.3, Լեյդեն, 2012, էջ.169-178,(անգլերեն)
Սուրբ համարվող աղբյուրների պաշտամունքը եզդիական հավատալիքներում
2011 | Հոդված/Article
Իրան-Նամէ, № 42-43, Երևան, 2010-2011, էջ 18-23