Արևելագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Oriental Studies
Արևելագիտության դասընթացները համալսարանում դասավանդվել են բուհի հիմնադրման առաջին իսկ տարիներից:
>
Թերեզա Իշխանի Ամրյան

Դոցենտ | Իրանագիտության ամբիոն
Կրթություն
2007 - 2009 թթ. ԵՊՀ, իրանագիտության ամբիոն, մագիստրատուրա (մագիստրոսական թեզի թեման՝ «Եզդիական կրոնական տերմինաբանությունը»)
2009 թ. Իրան, Թեհրանի համալսարան, պարսից լեզվի և գրականության որակավորման դասընթաց (1 ամիս)
2003 - 2009 թթ. ԵՊՀ, իրանագիտության ամբիոն, բակալավրիատ

Գիտական աստիճաններ և կոչումներ
2015 թ-ից ՀՀ ԳԱԱ պատմական գիտությունների թեկնածուի դիպլոմ (թեկնածուական ատենախոսության թեման՝ «Եզդիների կրոնական աշխարհընկալումը»)

Մասնագիտական գործունեություն
2009 - 2015 թթ. ԵՊՀ, իրանագիտության ամբիոն, դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
1. Քրդագիտության ներածություն (բակալավրիատ, չորրորդ կուրս)
2. Քրդերեն (կուրմանջի) (բակալավրիատ, երկորդ կուրս)
3. Քրդերեն (կուրմանջի) (բակալավրիատ, երրորդ կուրս)
4. Եզդիագիտության ներածություն (մագիստրատուրա, առաջին կուրս)

Մասնագիտական հետաքրքրությունների շրջանակ
Իրանագիտություն, քրդագիտություն, հյուսիսքրդական բարբառներ, եզդիագիտություն

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
“Some Parallels of the Alevi Zaza Religion and Other Non-Dogmatic Systems in the Region” // The Zaza People: History, Language, Culture, Identity (October 28-30, 2011 Yerevan, Armenia)
“Some Peculiarities of the Cult of Al-Khidr among Some Peoples in the Caucasus and Turkey” // First International Conference on Tati Studies (16-17 May, 2014, Yerevan, Yerevan State University)
“The Reasons of Proselytism among the Yezidis of Armenia” // Conference of Young Scientists; Ethnography, Archaeology, Folkloristics: Interdisciplinary Approaches (29-31 October, 2015, Yerevan, National Academy of Sciences RA, Institute of Archeology and Ethnography)
“Changing Image of Yezidi Women” // Empowering of Girls and Women of Armenia, American University of Armenia, Yerevan, 21-22 April, 2017.
«Սուֆիական ինքնակատարելագործման ճանապարհի հետ կապված եզրերը եզդիական կրոնական հիմներում» // Երիտասարդական գիտաժողով՝ նվիրված Սիրարփի Տեր-Ներսեսյանի ծննդյան 120-ամյակին, Մեսրոպ Մաշտոցի անվան Մատենադարան, 1-3 դեկտեմբեր, Երևան, 2016
«Եզդիների կենցաղում և կրոնական ավանդույթում առկա մի շարք բույսերի շուրջ» // Երիտասարդական գիտաժողով, Երևանի Մեսրոպ Մաշտոցի անվան Մատենադարան, 28-30 նոյեմբեր, Երևան, 2017
“On Original Yezidi Religious Terminology” // Eighth International Conference on Iranian Linguistics (ICIL 8), Department of Iranian Studies of Yerevan State University, Yerevan, 11-13 October, 2018

Օտար լեզուներ
քրդերեն (կուրմանջի) (գերազանց), պարսկերեն (լավ), անգլերեն (լավ), ռուսերեն (խոսակցական)

On Original Yezidi Religious Terminology (Եզդիական բնիկ կրոնական եզրաբանության շուրջ )
2020 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2020 № 3 (33), էջ 98-107
|
Եզդիական կրոնական համակարգում կանանց դերի որոշ առանձնահատկությունների շուրջ
2019 | Հոդված/Article
Բանբեր Մատենադարանի, 2019, N27, էջ 388-401
|
ON Original Yezidi Religious Terminology
2018 | Թեզիս/Thesis
Eighth International Conference on Iranian Linguistics (ICIL 8). 2018, 14 p.
Եզդիագիտություն
2018 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ., 2018թ․, 40 էջ
Changing Image of Yezidi Women
2017 | Հոդված/Article
Բազմազան թեմաներ, միևնույն հիմնանդիր: ԵՊՀ Գենդերային հետազոտությունների և առաջնորդության կենտրոնի հոդվածների ժողովածու: 2017, էջ 14-27
Changing Image of Yezidi Women
2017 | Թեզիս/Thesis
The Empowerment of Girls and Women in Armenia. 2017, p. 15
Սուֆիական ինքնակատարելագործման ճանապարհի գաղափարն արտահայտող որոշ եզրեր եզդիական կրոնական հիմներում
2017 | Հոդված/Article
Բանբեր Մատենադարանի: 2017թ․, 24, 35-46 էջ, Հայաստան
Եզդիների կրոնական աշխարհայացքը
2016 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատ., 2016թ․, 312 էջ
Քրդերեն
2016 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 48 էջ
Some notes of the History of the Yezidi community in Armenia
2016 | Թեզիս/Thesis
International Conference on Oriental Studies, Persian Literature and History of Commemoration of “Saadi Shirazi”. 2016, p. 100
Սուֆիական սիրո և արբեցումի գաղափարը եզդիական կրոնական հիմներում
2016 | Հոդված/Article
Արևելագիտության հարցեր, 2016թ․, 12, 281-294 էջ
The reasons of Proselytism Among the Yezidis of Armenia
2015 | Թեզիս/Thesis
14th international conference of young scientists: Ethnography, Archaeology, Folkloristics. Interdisciplinary Approaches, 2015-10-29, p. 51-52
|
Կնքելու և ձեռնադրելու ծեսերը եզդիականության մեջ
2013 | Հոդված/Article
ՀՀ սոցիալ-տնտեսական կայուն զարգացման հիմնախնդիրները /Գիտական հոդվածների ժողովածու/, № 3 (19), Երևան, 2013, էջ 213-220
Ճգնածեսը եզդիականության մեջ
2013 | Հոդված/Article
Արևելագիտության հարցեր, Երևան, 2013, էջ 323-332
Կավալների երաժշտական գործիքները որպես պաշտամունքի առարկա եզդիական հավատալիքներում
2013 | Հոդված/Article
Օրիենտալիա, պրակ 15, Երևան, 2013, էջ 36-39
Հանդերձյալ աշխարհը եզդիական հավատալիքներում
2012 | Հոդված/Article
Իրան և Կովկաս, հտ. 16.3, Լեյդեն, 2012, էջ.169-178,(անգլերեն)
Սուրբ համարվող աղբյուրների պաշտամունքը եզդիական հավատալիքներում
2011 | Հոդված/Article
Իրան-Նամէ, № 42-43, Երևան, 2010-2011, էջ 18-23