Արևելագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Oriental Studies
Արևելագիտության դասընթացները համալսարանում դասավանդվել են բուհի հիմնադրման առաջին իսկ տարիներից:
>
Զարուհի Հրայրի Խաչատրյան

Ասիստենտ | Իրանագիտության ամբիոն
Կրթություն (սկսած ԲՈՒՀ-ից)
Երևանի պետական համալսարանի արևելագիտության ֆակուլտետի իրանագիտության ամբիոն

Աշխատանքային փորձ
2002 - 2003 թթ. Երևանի տնտեսաիրավագիտական համալսարան (որպես դասախոս),
2003 - 2004 թթ.Երևանի Ֆ.Նանսենի անվ. դպրոց (որպես պարսկերենի ուսուցչուհի),
2005 - 2007թթ.Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտ/որպես դասախոս,
2008 - 2009 թթ.Երևանի պետական համալսարանի միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ/որպես դասախոս),
2010 - 2011թթ.Երևանի պետական համալսարանի արևելագիտության ֆակուլտետի իրանագիտության ամբիոն (որպես դասախոս)

Կարդացվող դասընթացներ
Ժամանակակից պարսկերեն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Մատենագրություն,լեզու և գենետիկա,լեզուների դասակարգումն ըստ տարածականության

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
ՀՀ, Իրանի Իսլամական Հանրապետություն

Լեզուներ
Ռուսերեն,ֆրանսերեն,պարսկերեն և անգլերեն (կարդում է և թարգմանում բառարանով)

Իրանական ծագման որոշ ձիանուններ գրաբարում և միջին հայերենում
2019 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2019 № 1 (28), էջ 49-58
|
Թյուրքական ծագման ձիանունները պարսկերենում
2018 | Հոդված/Article
Արևելագիտության հարցեր, 2018, XIV, էջ 393-402
|
Արաբական ծագման որոշ ձիանուններ ըստ պարսկերեն «Do farasnāme.mansur o manzum» ձիամատյանի
2018 | Հոդված/Article
Արաբագիտական ուսումնասիրություններ, 2018, 10, էջ 256-270
|
Ասպ «Ձի» ձևույթը հայերենի իրանական ծագման բառապաշարային միավորներում
2018 | Հոդված/Article
Կանթեղ, 2018, 1(74), էջ 60-68
|
Պարսկերենում և հայերենում ձիերի անվանումներ պարունակող որոշ դարձվածաբանական միավորների շուրջ
2018 | Հոդված/Article
Կանթեղ. Գիտական հոդվածների ժողովածու, 2018, № 2. էջ 74-82
Ասպ «ձի» ձևույթը հայերենի իրանական ծագման բառապաշարանային միավորներում
2018 | Հոդված/Article
Կանթեղ, գիտական հոդվածներ, 1(74), Երևան, «Ասողիկ» հրատարակչություն, 2018, էջ 60-68
Ձիանունները Խաղանի Շիրվանիի պոեզիայում
2017 | Հոդված/Article
Արևելագիտության հարցեր: 2017, 13, էջ 464-474
|
Ձիանունները Խաղանի Շիրվանիի պոեզիայում
2017 | Հոդված/Article
Արևելագիտության հարցեր, №13, Երևան, 2017, էջ՝ 178-188
Ձիանունները Խաղանի Շիրվանիի ստեղծագործություններում
2016 | Թեզիս/Thesis
Խաղանին և պարսկախոս Շիրվանը, 2016, էջ 45-46
|
Ժամանակակից պարսկերեն
2016 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն»: 2016թ․, 72 էջ
|
Իրանի Գիլան նահանգը. բնակչությունը և բնակեցման առանձնահատկությունները
2015 | Հոդված/Article
«Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության զարգացման և տեղաբաշխման ժամանակակից հիմնախնդիրները»Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, Երևան, 2015, էջ՝ 129-136
«Գիլան» անվան վկայությունները միջնադարյան աղբյուրներում և ճանապարհորդների նոթերում
2013 | Հոդված/Article
Orientalia, պրակ. 14, Երևան, 2013, էջ՝ 59-64
Կասպերը հայ պատմագրության մեջ
2013 | Հոդված/Article
Իրան-նամէ, հ. 44-45, Երևան, 2012-2013, էջ՝ 146-148
Ուղտի որոշ ընդհանրական անվանումներ ժամանակակից պարսկերենում
2013 | Հոդված/Article
Արևելագիտության հարցեր, №8, Երևան, 2013, էջ՝299-305