Արևելագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Oriental Studies
Արևելագիտության դասընթացները համալսարանում դասավանդվել են բուհի հիմնադրման առաջին իսկ տարիներից:
>
Զարուհի Եղիշեի Համազասպյան

Դասախոս | Արաբագիտություն ամբիոն
Կրթություն
ԵՊՀ Արևելագիտության ֆակուլտետ, Արաբագիտության բաժին, 1991 - 1996 թթ.
1995-1996 Հալեպի Համալսարան, Արաբական գրականության ֆակուլտետ

Աշխատանքային փորձ
1996 - 1998 թթ. ԵՊՀ Արևելագիտության ֆակուլտետ, Արաբագիտության ամբիոն ավագ լաբորանտ
1997 թ-ից առ այսօր դասախոս ԵՊՀ Արևելագիտության ֆակուլտետ, Արաբագիտության ամբիոն

Կարդացվող դասընթացներ
Գրական արաբերեն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Արաբերեն լեզու, Հյուսիսային Աֆրիկայի երկրների պատմություն, Իսպանիայի պատմություն (արաբական նվաճումների ժամանակահատված), թարգմանության տեսություն

Լեզուներ
Հայերեն (մայրենի), ռուսերեն, անգլերեն, արաբերեն, իսպաներեն

Crusader Monuments in Tartus, Latakia, Homs and Hama Governorates of Syria
2017 | Հոդված/Article
Արաբագիտական ուսումնասիրություններ։ Հոդվածների ժողովածու: 2017թ․, 9, 140-146 էջ, Հայաստան
|
Հայկական և արաբական ժողովրդական հեքիաթների միջև նմանությունները և հայկական ավանդապատումներում առկա չթարգմանվող փոխառություններն ու բառերը։
2007 | Հոդված/Article
Թարգմանչական երկրորդ միջազգային գիտաժողով, Աման, Հորդանան 2007, էջ 468-484
Մուհամմեդ Մահմուդ ալ–Մակկարիի «Մահմեդական դինաստիաների պատմությունը» ստեղծագործության մեջ
2006 | Հոդված/Article
Մուսա իբն Նուսեյրի մասին սյուժեում միֆոլոգեմների վերլուծության փորձ, Արաբագիտական ուսումնասիրություններ Ա, Երեվան 2006, էջ 75-85
Նախաիսլամական շրջանում արաբների կրոնական պատկերացումների հարցի վերաբերյալ
2001 | Հոդված/Article
Արաբագիտության հարցեր 4 Երևան, 2001, էջ 3-9