Արևելագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Oriental Studies
Արևելագիտության դասընթացները համալսարանում դասավանդվել են բուհի հիմնադրման առաջին իսկ տարիներից:
>
Սյուզաննա Կամոյի Գյոզալյան

Դասախոս | Արաբագիտություն ամբիոն