Արևելագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Oriental Studies
Արևելագիտության դասընթացները համալսարանում դասավանդվել են բուհի հիմնադրման առաջին իսկ տարիներից:
>
Արաբագիտություն ամբիոն
Թյուրքագիտության ամբիոն
Իրանագիտության ամբիոն
Իսլամագիտության կենտրոն
Ղազախական մշակույթի, պատմության և լեզվի կենտրոն