Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ
Faculty of Philosophy and Psychology
Փիլ. և հոգեբանության ֆակուլտետի կազմավորման գործընթաց սկիզբ է առել դեռևս 1964 թ.-ից:
>
 • ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ԳԵՐԱԶԱՆՑՈՒԹՅԱՆ ՄՐՑԱՆԱԿԱԿ
  2020 թվականի դասավանդման գերազանցության մրցանակակիրն է ԵՊՀ Փիլիսոփայության պատմության, տեսության և տրամաբանության ամբիոնի դոցենտՀովհաննես Հովհաննիսյանը։

  Հարցազրույցի հղում՝ «ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ԱՂՔԱՏՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԱՎԵԼԻ ՎՏԱՆԳԱՎՈՐ Է ՓԻԼԻՍՈՓԱՅԱԿԱՆ ՄՏՔԻ ՊԱԿԱՍԸ, ՏԵՍԼԱԿԱՆԻ, ԳԱՂԱՓԱՐԻ ԲԱՑԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ»․ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

  Դասախոսություններին ծանոթացեք այստեղ՝ https://www.youtube.com
 • ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ
  • Առկա
   • Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացներ
    • «Փիլիսոփայություն» մասնագիտություն
     2021 - 2022 ուստարվա 2-րդ կիսամյակ
    • «Հոգեբանություն» մասնագիտություն
     2021 - 2022 ուստարվա 2-րդ կիսամյակ
  • Հեռակա
   • Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացներ
    2021 - 2022 ուստարվա 2-րդ կիսամյակ
   • Դասացուցակ
   • Ընթացիկ քննությունների եւ ստուգարքների ժամանակացույց
    • Հեռակայի ժամանակացույց
   • Հանրագումարային քննությունների արդյունքներ
 • ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ
  • Առկա
   • Դասացուցակ
    • «Փիլիսոփայություն» մասնագիտություն
     2020 - 2021 ուս. տարվա երկրորդ կիսամյակի
    • «Հոգեբանություն» մասնագիտություն
     2020 - 2021 ուս. տարվա երկրորդ կիսամյակի
   • Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացներ
    2021 - 2022 ուստարվա 2-րդ կիսամյակ
   • Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթացներ
    2021 - 2022 ուսումնական տարի 2-րդ կիսամյակի
  • Հեռակա
   • Դասացուցակ
   • Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթացներ
    2021 - 2022 ուստարվա 2-րդ կիսամյակ
  • Մագիստրատուրայի ընդունելության քննության հարցաշար
 • ՈւՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆ
  • Բակալավրի ուսումնական պլան
   Հոգեբանություն մասնագիտությամբ
  • Մագիստրատուրայի ուսումնական պլան
   Հոգեբանություն մասնագիտությամբ
 • ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ ԵՎ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐՔ
  • Առկա ուսուցում
   Բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով սովորող ուսանողների համար

   2021

   2020

   2019

   2018

   2017

   2016

  • Հեռակա ուսուցում
   Բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով սովորող ուսանողների համար