Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ
Faculty of Philosophy and Psychology
Փիլ. և հոգեբանության ֆակուլտետի կազմավորման գործընթաց սկիզբ է առել դեռևս 1964 թ.-ից:
>
Մարինե Արմենի Միքայելյան

Դոցենտ | Անձի հոգեբանության ամբիոն
Կրթություն
1998-2004 թթ. ԵՊՀ հոգեբանության ամբիոնի ասպիրանտ
1993-1998 թթ. ԵՊՀ փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և հոգեբանության ֆակուլտետի հոգեբանության բաժին (Կարմիր դիպլոմ, Եզնիկ Կողբացու անվան անվանական կրթաթոշակառու)

Գիտական աստիճան
Հոգեբանական գիտությունների թեկնածու, 29.01.2004
ԺԹ. 00. 05 – “Տարիքային և մանկավարժական հոգեբանություն” մասնագիտություն
Ատենախոսության թեմա՝ “Հատուկ կարիքներով երեխաների հոգեբանական հարմարումը դպրոցին համատեղ ուսուցման պայմաններում”

Աշխատանքային փորձ
2017թ. մինչ այժմ Երևանի պետական համալսարանի անձի հոգեբանության ամբիոնի դոցենտ
2017թ. մինչ այժմ Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի հոգեբանության ամբիոնի դոցենտ
2015-2017 Երևանի պետական համալսարանի անձի հոգեբանության ամբիոնի ասիստենտ
2013-2017 Խ. Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի հոգեբանության ամբիոնի դասախոս
2011-2013թթ. Գործնական հոգեբանության և սոցիոլոգիայի “Ուրարտու” համալսարանի դասախոս
2008-2009թթ. Վ. Բրյուսովի անվ. Երևանի պետական լեզվաբանական համալսարանի մանկավարժության ամբիոնի ավագ դասախոս
1998-2002թթ. Երևանի “Սասուն Միքայելյան” վարժարանի հոգեբան

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ
Ընդհանուր հոգեբանություն
Անձի հոգեբանություն
Տարիքային հոգեբանություն
Ընտանեկան կյանքի հոգեբանություն
Գիտական աշխատանքի հիմունքներ

Մագիստրատուրա
Հոգեբանական խորհրդատվության տեսություն և տեխնոլոգիաներ
Սոցիալական հոգեբանության ժամանակակից ուսումնասիրություններ
Անձի զարգացման ժամանակակից տեսություններ
Զինծառայողների հոգեբանական շտկում և վերականգնում
Կառավարման հոգեբանության կոգնիտիվ հիմունքներ
Ծնող-երեխա փոխհարաբերությունների հոգեբանություն
Մանկան հոգեբանություն և տարիքային հոգեդիագնոստիկայի մեթոդներ
Մանկավարժական հոգեբանութուն
Ներառական կրթության հոգեբանություն
Հատուկ հոգեբանություն
Մանկան զոհաբանություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Զարգացման հոգեբանություն
Անձի տեսագործնական ուսումնասիրում
Խորհրդատվական հոգեբանություն
Կրթության հոգեբանություն
Ներառական կրթություն
Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների զարգացման հոգեբանական օրինաչափություններ
Բռնության և զոհի հոգեբանություն
Հոգեբանական հետազոտության մեթոդաբանություն և մեթոդներ
Ընտանեկան կյանքի հոգեբանություն
Սոցիալական հոգեբանություն

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
2021-մինչ այժմ Սոցիալ-հոգեբանական աջակցություն հետպատերազմական իրավիճակում ապրող դեռահասներին, «Առաքելություն Հայաստան» ԲՀԿ Արցախի մասնաճյուղ
2021-մինչ այժմ Արցախյան պատերազմի հետևանքով Հադրութից տեղահանված դեռահասների և պատանիների սոցիալ-հոգեբանական վերահարմարում, «Խաղաղության երկխոսություն» ՀԿ
2014-2021 ՀՀ Գիտության պետական կոմիտեի կողմից բազային ֆինանսավորմամբ իրականացվող թեմա՝ «Մաթեմատիկայի դպրոցական դասընթացի գիտամանկավարժական և արժեբանական հիմունքները կրթական նոր հարացույցի պայմաններում»
2005-2007 ՀՀ պետական բյուջեից գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության թեմատիկ ֆինանսավորվող թեմա` «Մաթեմատիկական կրթության հիմնահարցերը հանրակրթության պետական կրթակարգի ներդրման պայմաններում»
1998-2000 Հատուկ կարիքներով երեխաների ինտեգրումը հասարակության մեջ (TEMPUS)
1997 Հոգեբանական վերականգնողական աշխատանք Ադրբեջանից գաղթած հայ կանանց հետ
1996-1998 Տոկունության ծրագիր (Edith Grotberg)

Մասնագիտական դասընթացներ/Վերապատրաստումներ
2022 Mental Health and Well-Being for Post-War Armenian Veterans and their Families. The Chicago School of Professional Psychology, 4.5 hours (with certificate)
2021-2022 Intermediate English language training course, 60 hours /2 ECTS/ corresponding to mixed-skill-based assessment level A2/B1, organized by ASPU (with certificate)
2021 “Կիրառական և կլինիկական հոգեբանության հիմնախնդիրները” միջազգային վերապատրաստման դասընթաց, ՀՊՄՀ, 36 ժ. (հավաստագրով)
2021 «Հասկանալ և բուժել հոգետրավման։ Ռեսուրսներով ապահովում հոգետրավմայի հետ աշխատանքում։ Թերապևտների ինքնախնամք և կարեկցանք հոգնածության/հյուծվածության ժամանակ», վարող՝ Մարիամ Վանունց /ԱՄՆ/, ԵՊՀ, 12 ժ.
2021 «Առցանց դասավանդման հմտությունների զարգացում», ԵՊՀ, վարող՝ Ա. Ալեքսանյան, 4,5 ժ.
2021 «Ուսուցման նորարարական մեթոդներ. ակտիվ ուսուցում շրջված լսարանում», ERASMUS+ PRINTeL նախագիծ, ԵՊՀ հետբուհական լրացուցիչ կրթության վարչություն, վարող՝ Ս. Խաչատրյան, 9 ժ.
2021 Սուր և հետտավմատիկ սթրեսային խանգարումներ, վարող՝ Սան Դիեգոյի կենտրոնի կլինիկական հոգեբան Ա. Մինասյան
2021 “Տրավմայի վրա կենտրոնացած կոգնիտիվ-վարքաբանական թերապիայի հիմունքները”, վարող՝ կոգնիտիվ-վարքային մոտեցմամբ մասնագիտացված հոգեբան/հոգեթերապևտ, Process Communication Model-ի հավասատագրված դասընթացավար Ն.Վ. Ֆատտախովա
2021 «Փոխարինող վնասվածք. Ինչպես բացահայտել և կառավարել այն ազդեցությունները, որոնք առողջապահական ոլորտի մասնագետները ստանում են տրավմայի ենթարկված հաճախորդի հետ երկարաժամկետ աշխատանքի հետևանքով», վարող՝ հոգեթերապևտ, կլինիկական սոց. աշխատող Ա. Ասատուրյան, ԱՄՆ
2021 «Ուղեղի տրավմատիկ վնասվածք», վարող՝ Սան Ֆրանցիսկոյի հոգեբուժության համալսարանի դոցենտ, պրոֆեսոր Տ. Նովակովիչ-Ագոպյան
2021 Psychological Aspects of Amputations and Prosthetics: Introduction to Evaluation and Treatment Strategies /Ամպուտացիայի և պրոթեզավորման հոգեբանական ասպեկտները. Գնահատման և բուժման ռազմավարություններ/, վարող՝ Արևմտյան խաղաղօվկիանոսյան հոգեբանական ցանցի հիմնադիր տնօրեն Զ. Աշիկյան
2014 Հասարակության հասանելիություն կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող անձանց համար, 1,5 կրեդիտ, 45 ժամ, TEMPUS (վկայականով)
1999 Ակնաշարժման ապազգայացում և վերամշակում (Eye movement Desensitization and Reprocessing), Երկրորդ աստիճանի դասընթաց (վկայականով)
1998 Ակնաշարժման ապազգայացում և վերամշակում (Eye movement Desensitization and Reprocessing), Առաջին աստիճանի դասընթաց (վկայականով)
1998 Հոգեբանական խորհրդատվության տեխնիկաներ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Միքայելյան Մ.Ա. , Հակոբյան Ն.Մ.
Ուսանողների սուբյեկտիվ բարեկացության և հաջողությունների հասնելու ձգտման հարաբերակցությունը
2022 | Հոդված/Article
«Արդի հոգեբանություն» գիտական հանդես, 2022, N1(10), էջ 73-83
Արցախյան 44-օրյա պատերազմում վիրավորված զինծառայողների հոգեբանական աջակցության ընթացքում կատարված դիտարկումներ
2021 | Հոդված/Article
Հոգեբանության ներուժը ռազմական ագրեսիայից հետո, Տեսական եւ կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրները» 8-րդ միջազգային գիտաժողովի հատուկ նստաշրջանի նյութեր, Երևան, 2021, էջ 20-25
Mikaelian M. , Muradyan M.
Overcoming of aggressive behavior of primery school children through fairy tale therapy
2021 | Հոդված/Article
Main issues of Pedagogy and Psychology, Scientific periodical. Vol. 20 No. 2 (2021), p. 19-29
Միքայելյան Մ.Ա. , Հարությունյան Տ.Ռ.
Մտածողության և ներքին խոսքի փոխհարաբերությունը մտավոր գործունեության ընթացքում
2021 | Հոդված/Article
«Մաթեմատիկական կրթություն 9» միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու։ Եր.։ Էդիթ Պրինտ, 2021,էջ 134-140
Միքայելյան Մ.Ա. , Ավետիսյան Լ.Ա.
Բնագիտամաթեմատիկական և հումանիտար մասնագիտական ուղղվածությամբ ուսանողների արժեհամակարգի առանձնահատկությունները
2021 | Հոդված/Article
«Մաթեմատիկական կրթություն 9» միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու։ Եր.։ Էդիթ Պրինտ, 2021, էջ 129-134
Микаелян М.А. , Айвазян Н.В.
Особенности проявлений буллинга у младших школьников
2021 | Հոդված/Article
Личность в экстремальных условиях и кризисных ситуациях жизнедеятельности: Сборник научных статей X Международной научно-практической конференции. Ульяновск: Зебра, 2021, с. 129-136
The psychological manifestations of the armenian youth’s political activity
2021 | Հոդված/Article
«Կաճառ» գիտական տարեգիրք, 2021, թիվ 1, էջ 142-150
Проявления составляющих школьной адаптации
2020 | Հոդված/Article
Ценностные ориентации молодежи в условиях модернизации современного общества, 12.12.2020, c. 47-55, Россия
Информатизация профессионально-педагогической практики студентов при чрезвычайной ситуации, вызванной пандемией коронавируса
2020 | Հոդված/Article
Информатизация образования и методика электронного обучения: цифровые технологии в образовании, 06-09.10.2020, с. 256-262, Россия
Микаелян М.А. , Тоноян И.А.
Взаимосвязь между преобладающим типом темперамента и выбором профессии старшеклассников. Ценностные ориентации молодежи в условиях модернизации современного общества
2020 | Հոդված/Article
Материалы Всероссийской с международным участием научно-практической конференции. Горно-Алтайск: БИЦ ГАГУ, 2020. С. 298-305
Միքայելյան Մ.Ա. , Գասպարյան Ա.Գ.
Դեռահասների դպրոցական չհարմարվածության և բնավորության գծերի շեշտվածության առանձնահատկությունները
2020 | Հոդված/Article
Տասնչորսերորդ տարեկան գիտաժողով, Հայ-ռուսական համալսարան, Հոդվածների ժողովածու, Մաս 2։ Եր.։ ՀՌՀ հրատարակչություն, 2020, էջ 356-365
Сравнительный анализ психологических проявлений политической активности армянской и российской молодежи
2020 | Հոդված/Article
Проблемы развития личности в условиях глобализации: Психолого-педагогические аспекты. Материалы II Международной научно-практической конференции. Ереван, Изд-во Российско-армянский университет, 2020. С. 453-461
Особенности школьной адаптации и мотивации учащихся начальных классов
2019 | Հոդված/Article
Ценностные ориентации молодежи в условиях модернизации современного общества: материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. Горно-Алтайск: БИЦ ГАГУ, 2019, с. 34-40
Միքայելյան Մ. Ա. , Մուրադյան Մ. Ա.
Կրտսեր դպրոցականների ագրեսիվ վարքագծի ուղղվածությունն ու դրսևորումները
2019 | Հոդված/Article
«Հոգեբանական հիմնախնդիրներ. բնութագրերը, դասակարգման և ախտորոշման սկզբունքները» Միջազգային գիտաժողովի նյութեր, Եր.։ Լիմուշ, 2019, էջ 352-359
Միքայելյան Մ.Ա. , Աբրահամյան Լ.
Միջին դպրոցական տարիքի աշակերտների ուշադրության առանձնահատկությունների դրսևորումները
2019 | Հոդված/Article
«Մաթեմատիկական կրթություն 7» Միջազգային գիտաժողովի նյութեր, Եր.: Էդիթ Պրինտ, 2019, էջ 142-148
Միքայելյան Մ.Ա. , Ղազարյան Լ.
Ավագ դպրոցի բնագիտամաթեմատիկական և հումանիտար հոսքերի աշակերտների բնավորության գծերի շեշտվածությունը
2019 | Հոդված/Article
«Մաթեմատիկական կրթություն 7» Միջազգային գիտաժողովի նյութեր, Եր.: Էդիթ Պրինտ, 2019, էջ 148-155
Соотношение составляющих творческого воображения детей среднего школьного возраста
2019 | Հոդված/Article
Вiстник Черкаського нацiонального Унiверситету, Серiя «Педагогiчнi науки». Черкаси, N3, 2019, сс. 204-210
Միքայելյան Մ. , Ալոյան Ն.
Մաթեմատիկայի առաջադիմության և երևակայության արագության, ճկունության, ինքնատիպության հարաբերությունը
2018 | Հոդված/Article
“Մաթեմատիկական կրթություն” 6-րդ միջազգային գիտաժողով (նյութերի ժողովածու), Եր.։ Էդիթ Պրինտ, 2018, 127-132
Աշակերտների երևակայության ուսումնասիրումը Թորանսի մեթոդիկայի միջոցով
2018 | Հոդված/Article
ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն, «Կաճառ» գիտական տարեգիրք, Երևան, 2018, 236-244
Հոգեբանամանկավարժական հետազոտության մեթոդաբանություն և մեթոդներ
2018 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: Ճարտարագետ, 2018թ․, 184 էջ
Особенности психологического компонента учебно-познавательной практики студентов
2017 | Հոդված/Article
Инновации в профессиональном и профессионально-педагогическом образовании. 2017, стр. 399֊402
|
Միջին դպրոցական տարիքի երեխաների ստեղծագործական երևակայության ուսումնասիրումը
2017 | Հոդված/Article
«Մաթեմատիկական կրթություն» 5-րդ միջազգային գիտաժողով, 2017թ․, էջ 136-141
|
Միքայելյան Մ. Ա. , Կիրակոսյան Ն.
Աշակերտների խառնվածքի տիպերի և մաթեմատիկա առարկայից ուսումնական առաջադիմության միջև հարաբերությունը
2017 | Հոդված/Article
«Մաթեմատիկական կրթություն» 5-րդ միջազգային գիտաժողով, 2017, էջ 141-146
|
Աշխատակիցների նկատմամբ հոգեբանական բռնության դրսևորումները
2017 | Հոդված/Article
ԿԱՃԱՌ գիտական տարեգիրք, 2017, 1, էջ 255-260
|
Միքայելյան Մ. Ա. , Կիրակոսյան Նարինե
Մաթեմատիկա առարկայից աշակերտների ուսումնասկան առաջադիմության և նրանց շփվողականության, նյարդային կայունության միջև հարաբերությունը
2017 | Հոդված/Article
Մաթեմատիկան դպրոցում, 2017, 5 (113), էջ 17-29
|
Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող և բնականոն զարգացումով երեխաների հաղորդակցական ու կազմակերպչական ունակությունները
2017 | Հոդված/Article
Արդի հոգեբանություն, 2017, 1, էջ 172-177
|
Բռնության և զոհի հոգեբանություն
2016 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: Ճարտարագետ: 2016թ․, 164 էջ
|
Հայ հասարակության մեջ զարգացման առանձնահատկություններ ունեցող մարդկանց ներառման պատմական նախադրյալները
2016 | Հոդված/Article
Հատուկ կրթության հիմնախնդիրներ : 2016թ․, 4, 116-123 էջ, Հայաստան
|
С. В. Заневский, М. А. Микаелян , Н. Н. Новикова, Н. А. Королёва, И. С. Якиманская, С. Д. Якушева
Инновации в Российской системе образования и за рубежом: Монография
2015 | Գիրք/Book
Изд. СибАК, 2015, 212 стр.
Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող (ԿԱՊԿՈՒ) աշակերտների դպրոցական մոտիվացիան և հարմարումը ներառական դպրոցում
2015 | Հոդված/Article
Ներառական կրթություն.ժամանակակից խնդիրներն ու մարտահրավերները, 2015, 76-81 էջ
Շախմատ առարկայի նկատմամբ մոտիվացիայի շարժընթացը տարրական դպրոցում
2015 | Հոդված/Article
Տեսական և կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրները, 2015, 211-215 էջ
|
Շախմատի դասավանդման ներգործությունը հոգեկան որակների ձևավորման վրա
2015 | Հոդված/Article
Մանկավարժության և հոգեբանության հիմնախնդիրներ, 2015թ․, 1, 125-138 էջ
|