Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ
Faculty of Philosophy and Psychology
Փիլ. և հոգեբանության ֆակուլտետի կազմավորման գործընթաց սկիզբ է առել դեռևս 1964 թ.-ից:
>
Ալեքսան Ստեփանի Բաղդասարյան

Դոցենտ | Փիլիսոփայության պատմության, տեսության և տրամաբանության ամբիոն
Կրթություն
1975 - 1980 թթ. ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետ, փիլիսոփայության բաժին
1976 - 1978 թթ. հասարակական մասնագիտությունների ֆակուլտետ հոգեբանության բաժին
1999 թ. պաշտպանել է թեկնածուական ատենախոսությունը

Գիտական աստիճան
փիլիսոփայական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

Աշխատանքային փորձ
2004 թ–ից առ այսօր տեսական փիլիսոփայության և տրամաբանության ամբիոնի դոցենտ
2002 - 2004 թթ. փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և հոգեբանության ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ
2004 - 2009 թթ. փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ
2009 թ-ից առ այսօր փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետի դեկան

Կարդացվող դասընթացներ
Փիլիսոփայության ներածություն, Տրամաբանություն, Գիտական հետազոտությունների բարոյագիտական հիմնախնդիրները

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Փիլիսոփայության պատմություն, Տրամաբանություն, Բարոյագիտություն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն

Категория детерминации в термах универсальной лингвистической модели (на материале французского языка) (Առկայացման կարգը համընդհանուր լեզվաբանական կաղապարի եզրերով (ֆրանսերենի լեզվանյութի հիման վրա))
2003 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (111), Երևան 2003թ., էջ 147-153
|
Առկայացման գործընթացը և դրա համալիր մոդելավորման փորձ
2001 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (103), Երևան 2001թ., էջ 187-193
|