Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ
Faculty of Philosophy and Psychology
Փիլ. և հոգեբանության ֆակուլտետի կազմավորման գործընթաց սկիզբ է առել դեռևս 1964 թ.-ից:
>
Ալեքսանդր Սարգսի Մանասյան

Պրոֆեսոր | Փիլիսոփայության պատմության, տեսության և տրամաբանության ամբիոն
Կրթություն
1966 - 1970 թթ. ՀԽՍՀ ԳԱ փիլիսոփայության և իրավունքի սեկտորի ասպիրանտ,
1957 - 1961 թթ. Ադրբեջանի պետական մանկավարժական ինտիտուտ

Գիտական աստիճան
1971 թ. Թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանություն,
Թեման` «Գիտական գիտելիքի զարգացման պրոբլեմը», ԵՊՀ
1986 թ. Դոկտորական ատենախոսության պաշտպանություն,
Թեման` «Գիտական գիտելիքի օբյեկտիվության մեթոդաբանական սկզբունքները և գիտության միասնությունը», Երևանի պետական համալսարան

Աշխատանքային փորձ
1962 - 1965 թթ. Բաքվի «Կոմունիստ» հայերեն հանրապետական թերթի լրագրող
1971 – 1982 թթ. ՀՀ ԳԱԱ փիլիսոփայության և իրավունքի ինստիտուտի գիտաշխատող
1983 - 1986 թթ. ՀՀ ԳԱԱ փիլիսոփայության և իրավունքի ինստիտուտի դոցենտ
1987 թ-ից ՀՀԳԱԱ փիլիսոփայության և իրավունքի ինստիտուտի պրոֆեսոր
1992 - 2003 թթ. ՀՀԳԱԱ փիլիսոփայության և իրավունքի ինստիտուտի, փիլիսոփայության ամբիոնի վարիչ
2003 թ. ներկայումս Տեսական փիլիսոփայության և տրամաբանության ամբիոնի վարիչ, ԵՊՀ

Կարդացվող դասընթացներ
Գոյաբանություն, Գիտական գիտելիքի զարգացման հիմնախնդիրը, Գիտության տրամաբանություն և մեթոդաբանություն, Բնագիտության փիլիսոփայություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Իմացաբանություն, Գիտության փիլիսոփայություն և մեթոդաբանություն, Կոնֆլիկտաբանություն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
1994 -ից .Հայկական փիլիսոփայական ակադեմիայի անդամ
2006 թ. ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ

Պարգևներ
2000 թ. «Վաչագան Բարեպաշտ» մեդալ, ԼՂՀ

alex@ysu.am

О границах Азербайджабской Республики в свете международного права и принятых сторонами карабахского конфликта документов (Ադրբեջանական Հանրապետության սահմանների մասին` միջազգայնորեն ճանաչված և Ղարաբաղյան հակամարտության կողմերի ընդունած փաստաթղթերի լույսի տակ)
2021 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2021 № 1 (34), էջ 3-17
|
Азербайджан: путь к геноцидогенной культуре (Ադրբեջան. ճանապարհ դեպի ցեղասպանածին մշակույթ)
2020 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», Երևան, 2020 № 3 (33), էջ 30-45
|
Об этимологии топонима Карабах, или О монгольском следе в карабахском диалекте (Ղարաբաղ տեղանվան ստուգաբանության շուրջ կամ մոնղոլերենի հետքերը Ղարաբաղի բարբառում)
2020 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2020 № 3 (33), էջ 61-73
|
The History of a Disease Or External Factors of the Formation of Genocidal Political Culture of Transcaucasian Turks (Multidimensionality of the Problem),
2020 | Հոդված/Article
Fundamental Armenology, 2020, N 2 (12), p. 109-129
Где бьется территориальный нерв войны в Нагорном Карабахе
2020 | Հոդված/Article
«Դպրատուն» գիտական հոդվածների ժողովածու, 2020, թիվ 2 (10), էջ 130-133
Սեփականությունը, գիտելիքը և հավատքը որպես ուժի և իշխանության աղբյուրներ
2020 | Հոդված/Article
«ՎԷՄ» համահայկական հանդես, 2020, թիվ 4 (72), էջ 11-31
Արցախյան հիմնախնդիր: Նորովի իմաստավորման ենթակա հարցեր
2019 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2019 № 3 (30), էջ 37-53
|
Ինչո՞ւ Ադրբեջանական Հանրապետության ցեղասպանական վարքը չի արտացոլված նրա քաղաքական նկարագրում
2018 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», 2018 № 3 (27), էջ 21-38
|
Ադրբեջան-Արցախ հարյուրամյա հակամարտության փոխակերպումները իրադարձային հենքի և իրավաքաղաքական արդյունքների դիտակետից
2018 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», 2018 № 2 (26), էջ 3-16
|
Հայոց Ցեղասպանություն. Քաղաքական վերիմաստավորման հրամայականը Մեծ Եղեռնից 100 տարի անց
2015 | Հոդված/Article
21-րդ դար - Նորավանք գիտակրթական հիմնադրամ, 2015թ․, 2/60/, 16-33 էջ
|
Запад и духовное состояние азербайджанского общества: тема в призме Карабахского конфликта
2013 | Հոդված/Article
http://www.versia.am/zapad-i-duxovnoe-sostoyanie-azerbajana/
Լեռնային Ղարաբաղ. ինչպես է դա եղել...
2012 | Գիրք/Book
Եր. 2010, էջ 160
|