Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ
Faculty of Philosophy and Psychology
Փիլ. և հոգեբանության ֆակուլտետի կազմավորման գործընթաց սկիզբ է առել դեռևս 1964 թ.-ից:
>
Անուշ Արսենի Մկրտչյան

Դասախոս | Անձի հոգեբանության ամբիոն
Կրթություն
2004 - 2008 թթ. ԵՊՀ փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, հոգեբանության բաժին, բակալավրիատ
2008 - 2010 թթ. ԵՊՀ փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, հոգեբանության բաժին, մագիստրատուրա
2010 թ-ից մինչև այժ. ԵՊՀ սոցիալական հոգեբանության ամբիոնի ասպիրանտ

Աշխատանքային փորձ
2012 թ-ից մինչև այժմ ԵՊՀ Անձի հոգեբանության ամբիոնի դասախոս
2013 - 2014 թթ. Հայ Առաջադեմ Երիտասարդություն ՀԿ, կամավոր
2011 - 2012 թթ. Խ. Աբովյանի անվան Հայկական Պետական Մանկավարժական Համալսարան, Զարգացման և կիրառական հոգեբանության ամբիոն, մասնագետ
2007 - 2009 թթ. «Օրրան» բարեգործական ՀԿ, Կամավոր

Կարդացվող դասընթացներ
Ընդհանուր հոգեբանություն, անձի հոգեբանություն, տարիքային հոգեբանություն, դիֆերենցիալ հոգեբանություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Սուբյեկտիվ բարեկեցություն, արժեքներ, մոտիվացիայի հոգեբանություն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, գերմաներեն

Մասնագիտական անդամակցություն
IG Alpbach Հայաստանի արտաքին և եվրոպական գործերի նախագահի ավագ խորհրդական

Գիտաժողովներ և սեմինարներ
12/09/2011 - 02/10/2011 Լեզվի և մշակույթի ինստիտուտ, ամառային դպրոց, Բեռլին, Գերմանիա
01/07/2012 - 08/07/2012 "Youth in Action" սեմինար «Քաղաքային և գյուղական մշակույթներ», Վակշո, Շվեդիա
31/05/2013 - 08/06/2013 "Youth in Action" սեմինար, «Սոցիալական իրավունքներ», Կոբուլետի, Վրաստան
14/07/2014 - 22/072014 "Youth in Action" սեմինար, «Առողջ կենսակերպ», Իտրի, Իտալիա
13/08/2014 - 29/08/2014 "European Forum Alpbach, «Խաչմերուկներում», Ալփբախ, Ավստրիա
14/03/2015 - 19/03/2015 Միացյալ ազգերի Հռոմի մոդել, Հռոմ, Իտալիա
19/08/2015 - 04/09/2015 European Forum Alpbach, «Անհավասարությունվ, Ալփբախ, Ավստրիա
19/07/2016 - 23/07/2016 Անձի հոգեբանության Եվրոպական գիտաժողով, Տիմիշոարա, Ռումինիա
15/09/2016 - 18/09/2016 Ամառային դպրոց որակական մեթոդներ թեմայով. ինչպես հավաքագրել, վերլուծել և ներկայացնել տվյալներ, Երևան, Հայաստան

Life Satisfaction and the Intention to Migrate among Armenian Young Adults
2018 | Թեզիս/Thesis
European Conference on Personality. 2018, p. 324
|
Արժեքների ուսումնասիրման տեսական և կիրառական ասպեկտները
2016 | Թեզիս/Thesis
Անձի հոգեբանության տեսական և կիրառական հարցեր, Երևան, «Ասողիկ», 2016, էջ 227-237
|
Subjective well-being and migration tendencies in Armenia
2016 | Թեզիս/Thesis
European Conference on Personality. 2016, p. 310
|
Արժեքները որպես մշակույթի բնութագրիչներ, Երիտասարդ հոգեբանների միջբուհական գիտաժողովի նյութեր
2014 | Հոդված/Article
«Հոգատար բարեկամ» բարեգործական հասարակական կազմակերպություն / խմբագրական կազմ.- Երևան, «Հոգատար բարեկամ» բարեգործ. հ/կ, 2014, 184 էջ
Անձի օտարացման հիմնախնդիրը, նրա դրսևորումները և միտումները ժամանակակից հասարակությունում
2011 | Հոդված/Article
Տեսական և կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրները միջազգային գիտաժողով, ԵՊՀ, 2011, 442 էջ
Իմաստային կողմնորոշման հիմնախնդիրը ժամանակակից մարդու համար
2009 | Հոդված/Article
ԵՊՀ, Ուսանողական գիտական ընկերություն, ԵՊՀ , 2009
Քաղաքական լիդերի ընտրության հոգեբանական գործոնները
2008 | Հոդված/Article
Հոգեբանական հետազոտությունների արդիականացման հիմնախնդիրները երիտասարդ հոգեբանների գիտաժողով, ԵՊՀ հրատ., 2008, 140 էջ