Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ
Faculty of Philosophy and Psychology
Փիլ. և հոգեբանության ֆակուլտետի կազմավորման գործընթաց սկիզբ է առել դեռևս 1964 թ.-ից:
>
Ատոմ Սերյոժայի Վարդումյան

Դոցենտ | Փիլիսոփայության պատմության, տեսության և տրամաբանության ամբիոն
Կրթություն
1977 - 1982 թթ. ԵՊՀ փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և հոգեբանության ֆակուլտետ,
1984 - 1987 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա, տեսական փիլիսոփայության և տրամաբանության ամբիոն

Գիտական աստիճան
Փիլիսոփայական գիտեւթյունների թեկնածու,
Ատենախոսության թեման՝ «Ողջախոհության դերը փիլիսոփայական գիտելիքի համակարգում»,1989 թ. ԵՊՀ:

Աշխատանքային փորձ
1982 – 1984 թթ. ստաժոր - հետազոտող ԵՊՀ տեսական փիլիսոփայության և տրամաբանության ամբիոն,
1987 - 1991 թթ. ասիստենտ ԵՊՀ տեսական փիլիսոփայության և տրամաբանության ամբիոն,
1991 թ-ից մինչ օրս ԵՊՀ տեսական փիլիսոփայության և տրամաբանության ամբիոնի դոցենտ:

Կարդացվող դասընթացներ
Փիլիսոփայության հիմունքներ
Տրամաբանության դասընթաց
Հռետորիկայի հիմունքներ
Խոսքի մշակույթ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Իմացության տեսություն
Հաղորդակցության տեսություն
Հռետորիկա

Լեզուներ
Հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն

Հռետորիկա շատերի և յուրաքանչյուրի համար
2019 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատ., 2019, 342 էջ, Հայաստան, Երևան
Աշխարհայացքային համատեղության խնդիրը հաղորդակցության գործընթացում
2015 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2015 № 2 (17), էջ 27-35
|
Փիլիսոփայություն - փիլիսոփայական փաստարկում - հռետորիկա
2013 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն» 140.4, 2013, էջ 3-18
|