Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ
Faculty of Philosophy and Psychology
Փիլ. և հոգեբանության ֆակուլտետի կազմավորման գործընթաց սկիզբ է առել դեռևս 1964 թ.-ից:
>
Դավիթ Ռազմիկի Հայրապետյան

Դոցենտ | Ընդհանուր հոգեբանության ամբիոն
Կրթություն
2004 - 2007 թթ. ասպիրանտուրա (Երևանի պետական համալսարան Հոգեբանության տեսության և պատմության ամբիոն),
2002 - 2004 թթ. մագիստրատուրա (Երևանի պետական համալսարան, Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ), դիպլոմ AM № 002868
1998 - 2002 թթ. բակալավրիատ (Երևանի պետական համալսարան, Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ), դիպլոմ AB № 007229

Գիտական աստիճան, կոչում
2010 թ-ին հոգեբանության դոցենտ, դիպլոմ Դ № 02159
2007 թ-ին հոգեբանական գիտությունների թեկնածու, վկայագիր Ա № 03725

Աշխատանքային փորձ
2020թ.-ից առ այսօր ԵՊՀ հոգեբանության մասնագիտական 067 խորհրդի քարտուղար
2018 թ.-ից առ այսօր «ԻնՍպորտ» մարզաառողջարանային կենտրոնի տնօրեն
2015 - 2016 թթ. ԵՊՀ Հոգաբարձուների խորհրդի անդամ (հասարակական հիմունքներով)
2014 - 2018 թթ. Եվրոպայի խորհրդի Երիտասարդության հարցերով Ղեկավար կոմիտեի անդամ (հասարակական հիմունքներով)
2014 - 2018 թթ. Եվրոպայի խորհրդի Երիտասարդության շարժունության հարցերով համակարգող խորհրդի անդամ (հասարակական հիմունքներով)
2014 - 2016 թթ. Եվրոպայի Խորհրդի Երիտասարդական ծրագրային կոմիտեի անդամ (հասարակական հիմունքներով)
2014 - 2016 թթ. ԱՊՀ երկրների երիտասարդության հարցերով խորհրդի քարտուղար (հասարակական հիմունքներով)
2013 - 2018 թթ. Երիտասարդական քաղաքականության գիտելիքների Եվրոպական կենտրոնի ազգային թղթակից (հասարակական հիմունքներով)
2013 - 2016 թթ. Եվրոպայի Խորհրդի «Ոչ առցանց ատելության խոսքին» արշավի ազգային համակարգող (հասարակական հիմունքներով)
2012 - 2018 թթ. «Երիտասարդական միջոցառումների իրականացման կենտրոն» ՊՈԱԿ տնօրեն
2006 - 2015 թթ. ԵՊՀ խորհրդի քարտուղար (հասարակական հիմունքներով)
2006 - 2012 թթ. ԵՊՀ ռեկտորի օգնական
2010 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ Ընդհանուր հոգեբանության ամբիոնի դոցենտ
2007 - 2010 թթ. ԵՊՀ Ընդհանուր հոգեբանության ամբիոնի ասիստենտ
2006 - 2012 թթ. «Նյութեքն» ՍՊԸ տնօրեն
2004 - 2006 թթ. ԵՊՀ Ուսանողական բաժնի վարիչ
2002 - 2004 թթ. ԵՊՀ Ուսումնական վարչության աշխատակից
2005 - 2012 թթ. «ԵՊՀ Շրջանավարտների միավորում» ՀԿ նախագահի խորհրդական

Կարդացվող դասընթացներ
Կոգնիտիվ գործընթացների հոգեբանություն, Որոշման ընդունման հոգեբանություն, Քանակական մեթոդները հոգեբանական հետազոտությունում, Տնտեսական վարքի կառավարում

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Սպառողական վարքի ուսումնասիրություններ, Վարքային տնտեսագիտություն, Որոշման ընդունման հոգեբանություն, Մաթեմատիկական մեթոդները հոգեբանությունում, Երիտասարդական ուսումնասիրություններ

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
«Հոգեբանական էվրիստիկ մեխանիզմները սպառողի դրամային վարքագծում և դրանց հաղթահարումը» ՀՀ ԿԳՆ Գիտության պետական կոմիտե, 2013-2015 թթ., 13YR-5A0010
Անձի տարածաժամանակային ընկալման դրսևորման առանձնահատկությունները և դրա կարգավորումը անհատական ու սոցիալ-հոգեբանական մակարդակներում, ՀՀ ԿԳՆ Գիտության պետական կոմիտե, 2010 - 2012 թթ., 11_5a563
Հոգեբանական թեստային համակարգի մշակում ՀՀ ոստիկանության համակարգի համար. ԵԱՀԽ երևանյան գրասենյակ, 2011 թ. OSCE, PO. 226723

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
2014 թ-ից առ այսօր Կոգնիտիվ հետազոտությունների միջռեգիոնալ ասոցիացիայի անդամ
2012 թ-ից առ այսօր «Սոդրուժեստվո» միջազգային երիտասարդական հասարակական կազմակերպության նախագահության անդամ
2012 թ-ից առ այսօր «Հոգեբանությունը տնտեսագիտությունում և կառավարման համակարգում» գիտական ամսագրի խմբագրական խորհրդի անդամ
2009 թ-ից առ այսօր Ամերիկյան հոգեբանական ասոցիացիայի անդամ
2009 թ-ից առ այսօր Որոշումների ընդունման Եվրոպական ասոցիացիայի անդամ
2009 թ-ից առ այսօր Դատողության և Որոշման ընդունման միջազգային ընկերակցության անդամ
2009 թ-ից առ այսօր Ռուսական հոգեբանական ընկերակցության Սանկտ-Պետերբուրգի մասնաճյուղի անդամ
2004 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ Շրջանավարտների միավորում հասարակական կազմակերպության անդամ
2001 - 2004 թթ ԵՊՀ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և հոգեբանության ֆակուլտետի Ուսանողական գիտական ընկերության նախագահ
2000 - 2002 թթ. ԵՊՀ ուսանողական «Հոգեբան» ամսաթերթի հրատարակման կազմակերպում, գլխավոր խմբագիր

Պարգևներ, մրցանակներ
2014 թ-ին ՀՀ Նախագահի շնորհակալագիր բարեխիղճ և արդյունավետ աշխատանքի համար:
2009 թ-ին Երևանի պետական համալսարանի ոսկե մեդալ
2002 թ-ին Երևանի պետական համալսարանի արծաթե մեդալ և տարվա «Լավագույն ուսանող» մրցանակ
2000 - 2002 թթ. ԵՊՀ Հովհան Որոտնեցու անվան անվանական կրթաթոշակառու

davidhaiarm@ysu.am

Hayrapetyan D. , Varosyan H.
Computer usage in higher education: psychlogcal aspects
2022 | Հոդված/Article
«Արդի հոգեբանություն» գիտական հանդես N1 (10), 2022թ., էջ. 47-55
|
The fallacy of personal validation (the Forer effect) in the system of behavioral finance biases
2022 | Հոդված/Article
«Արդի հոգեբանություն» գիտական հանդես N1 (10), 2022թ., էջ. 56-62
|
Հայրապետյան Դ.Ռ. , Խալինյան Է.Ն.
Առցանց համակարգերի ներդրումը որպես պետական հարաբերությունների (GR) իմիջի բարելավման և արդյունավետ հանրային հաղորդակցման (PR) գործիք
2022 | Հոդված/Article
Հանրային կառավարում #1/2022, 2022թ., էջ. 202-212
|
Սոցիալական գովազդի հոգեբանական ներգործությունը
2020 | Հոդված/Article
Հանրային կառավարում, 2020, 1/2020, 259-266 էջ
|
Hayrapetyan D. , Amiraghyan A.
The Work Performance in the Manifestation of Money Attitude and its Perception Specifications
2019 | Հոդված/Article
«Արդի հոգեբանություն» գիտական հանդես #1 (3), 2019թ., էջ. 32-39
|
Hayrapetyan D. , Amiraghyan A.
The Study of Monetary Behavior in The Context of Personal Time Conception and Time Orientation
2019 | Հոդված/Article
«Արդի հոգեբանություն» գիտական հանդես #2 (5), 2019թ., էջ. 10-17
|
Perception of work in Different religious systems
2019 | Հոդված/Article
«Արդի հոգեբանություն» գիտական հանդես #2 (5), 2019թ., էջ. 3-9
|
Ինֆորմացիայի ընկալման և վերամշակման առանձնահատկությունները որպես սոցիալական ցանցերում անձի վարքի կարգավորիչներ
2019 | Հոդված/Article
«Արդի հոգեբանություն» գիտական հանդես #2 (4), 2019թ., էջ. 337-342
|
Հայրապետյան Դ.Ռ. , Պետրոսյան Ն.Կ.
Հուզական ինտելեկտը պարային գործունեության առանձնահատկությունների համակարգում
2016 | Հոդված/Article
Փորձարարական հետազոտությունները հոգեբանության մեջ. Երիտասարդ հոգեբանների գիտական հոդվածների ժողովածու: Եր., Հոգատար բարեկամ ԲՀԿ, 2016, էջ. 97-102
|
Հայրապետյան Դ.Ռ. , Պետրոսյան Ն.Կ.
Этнические стереотипы и ценности в условиях неопределенности политической перспективы (а примере оценки народных танцев)
2016 | Հոդված/Article
ԼՂՀ (Արցախի) 25-ամյա պետականության ձեռքբերումներն ու արդի մարտահրավերները միջազգային երիտասարդական գիտաժողովի նյութեր: Եր., ԱԵԳՄՄ, 2016, էջ. 181-187
|
Проявление денежней иллюзии экономического агента в системе субьективного контроля личности
2015 | Հոդված/Article
Пятнадцатая международная научно-практическая конфе-ренция «Экономическая психо-логия: современные проблемы и перспективы развития» Материалы конференции – СПб.: Изд-во ИМЦ «НВШ-СПб»,, 2015. - стр.13-17
|
Восприятие и оценка денег как фактор проявления денежной иллюзии в финансовом поведении экономического агента
2015 | Հոդված/Article
«Когнитивная психология: методология и практика». Коллективная монография - СПб.: Изд-во ВВМ, 2015. - стр.85-91.
|
Money and currency perception in the financial behavior of economic agent
2015 | Հոդված/Article
«Տեսական և կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրները» V միջազգային գիտաժողովի նյութեր.- Էդիտ պրինտ հրատ., 2015, էջ 637-640
|
Айрапетян Д.Р. , Варосян Г.
Эвристическая регуляция профессиональной деятельности риэлторов
2014 | Հոդված/Article
Տարեգիրք 2013: Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, Եր.: ԵՊՀ հրատ., էջ 707-714
|
Consumer versus customer: manifestation of money illusion in the human motivational system
2014 | Հոդված/Article
Шестая международная конференция по когнитивной науке: Тезисы докладов: Калининград, 23-27 июня 2014 г. – Калининград. – стр 58-59
|
Money illusion in economic behavior of consumer and customer
2014 | Հոդված/Article
Risks and safety in rapidly changing world: materials of the II international scientific conference on May 10-11, 2014.- Prague: Vedecko vydavatelske centrum “Sociosfera-CZ”. - 115-120.
|
Проявление денежней иллюзии и эвристик принятия решения в контексте этнокультурных различий
2014 | Հոդված/Article
Психолого-экономические и этнокультурные ресурсы улучшения межнациональных отношений в российских регионах: материалы международной науч.-практ. Конф. / ФГБОУ ВПО «ИГУ». – Иркутск: Изд-во ИГУ, 2014. – 167-172.
|
Айрапетян Д. , Агаджанян Р.
Особенности пространственно-временного восприятия при принятии потребительского решения
2013 | Հոդված/Article
Тринадцатая международная научно-практическая конференция. «Экономическая психология: современные проблемы и перспективы развития». 26–29 ноября 2013 г.: Материалы конференции. - СПб.: Изд-во ИМЦ «НВШ – СПб», 2013 г. стр. 16-20
Айрапетян Д. Р. , Эбоян А. К.
Социально-психологические особенности продавцов, обеспечивающие повышение эффективность продаж в системе продавец-покупатель
2013 | Հոդված/Article
«Տեսական և կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրները» միջազգային գիտաժողովի նյութեր.- Էդիտ պրինտ հրատ., էջ. 208-211, 2013
|
Д. Р. Айрапетян , Г. А. Варосян
Эвристическая регуляция профессиональной деятельности риэлторов
2013 | Հոդված/Article
Տարեգիրք 2013, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2014, էջ 707-714
The Psychometric Parameters of the Technique of Psychodiagnostic of Money Illusion (Դրամային պատրանքի հոգեդիագնոստիկ մեթոդիկայի հոգեչափողական ցուցանիշները)
2012 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն» 137.4, Երևան 2012թ., էջ 55-64
|
Д. Р. Айрапетян , А. А. Варосян
Восприятие и оценка недвижимости потребителями и риелторами
2012 | Հոդված/Article
Двенадцатая международная научно-практическая конференция «Экономическая психология: современные проблемы и перспективы развития» 11–14 декабря 2012 г.: Материалы конференции, СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2012 г. стр.14-19
Д. Р. Айрапетян , А. К. Эбоян
Взаимодействие продавца и покупателя в системе регуляции потребительского поведения
2012 | Հոդված/Article
Развитие психологии в системе комплексного человекознания. Часть 2 М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2012г., стр. 332-335
|
Դավիթ Հայրապետյան , Ռոզա Հակոբյան
Անձի կարիերային կողմնորոշիչների կարգավորումը ժամանակի սուբյեկտիվ ընկալման և կառավարման համակարգում
2012 | Հոդված/Article
Հանրային կառավարում, ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա, 2012թ. (3), էջ 159-170
|
Factors of reduction of money illusion
2012 | Թեզիս/Thesis
Пятая международная конференция по когнитивной науке: Тезисы докладов: В 2 т. Калининград, 18–24 июня 2012 г., Калининград. Т. 1: 2012г., стр. 64-65.
|
Айрапетян Д. Р. , Акопян Р. Г.
Субъективное восприятие и оценка времени в системе индивидуального управления карьерой
2012 | Հոդված/Article
Экономическая психология: актуальные теоретические и прикладные проблемы: материалы тринадцатой международной научно - практической конференции - Иркутск: Изд-во "Репроцентр А1", 2012 г., стр. 483-488
|
Պերցեպտիվ գործընթացների հոգեբանության պրակտիկում
2012 | Գիրք/Book
Եր.: ԵՊՀ հրատ., 2012 թ., 138 էջ
|
Cognitive phenomena of consumer behavior “Black box”
2011 | Հոդված/Article
«Տեսական և կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրներըե միջազգային գիտաժողովի նյութեր.- Էդիտ պրինտ հրատ., 2011 թ., էջ. 59-62
|
Айрапетян Д. Р. , Эбоян А. К.
Личностные предпосылки принятия решений в индивидуальной и групповой работе
2011 | Հոդված/Article
«Տեսական և կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրներըե միջազգային գիտաժողովի նյութեր.- Էդիտ պրինտ հրատ., 2011 թ., էջ. 391-393
|
Subjective assessment of time as psychodiagnostic criteria of decision making
2011 | Հոդված/Article
Armenian Jurnal of Mental Health, 2011, vol 2 (suppl 1). p. S76
|
Индивидуальный стиль принятия решения как регулятор восприятия валютного курса
2011 | Հոդված/Article
«Экономическая психология: актуальные теоретические и прикладные проблемы». Материалы двенадцатой международной научно-практической конференции. Иркутск: Изд.-во БГУЭП, 2011 г., стр. 421-429
|
Роль общения в регуляции денежной иллюзии
2011 | Հոդված/Article
Познание в деятельности и общении: от теории и практики к эксперименту. М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2011г., стр. 131-139
|
Experimental effects of regulation of money illusion
2011 | Հոդված/Article
Program of 32nd Annual conference of Society for Judgment and Decision making (http://www.sjdm.org /programs/2011-program.pdf). 2011, Sunday morning poster session. Poster № 107.
|
Д. Р. Айрапетян , В. Г. Гаспарян
Риск в адаптации профессионала в условиях кризиса
2011 | Հոդված/Article
«Экономическая психология: современные проблемы и перспективы развития». Материалы международной научно-практической конференции. СПб, Изд.-во СПбГУЭФ, 2011 г., стр. 18-23
|
Стилевые особенности принятия решения как личностные регуляторы денежной иллюзии
2011 | Հոդված/Article
Психология в экономике и управлении. №2 (6), Иркутск, Изд. БГУЭП, 2011 г., с. 34-40
|
Ա. Պապյան, Դ. Հայրապետյան , Ա. Պետրոսյան, Ս. Մանուկյան
Հայաստանի երիտասարդության ազգային զեկույց: Մաս I - հետազոտական մաս
2011 | Գիրք/Book
Եր.: ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն, 2011 թ., 104 էջ
|
Որոշման ընդունման տեսության մեթոդաբանական հիմնախնդիրները պատմական հեռանկարում
2010 | Հոդված/Article
Որոշման ընդունման հոգեբանություն: (Տեսությունների վերլուծություն): Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2010 թ., էջ 8-26
|
Зарождение экспериментальной психологии в Армении: Гурген Эдилян
2010 | Հոդված/Article
Экспериментальная психология в России: традиции и перспективы / под. ред. В.А. Барабанщикова.- М.: Изд-во «Инстиут психологии РАН», 2010 г., стр. 19-22
|
Уровень притязаний личности и эвристические ошибки принятия решения
2010 | Հոդված/Article
«Экономическая психология: современные проблемы и перспективы развития». Материалы международной научно-практической конференции. Часть II. СПб, Изд.-во СПбГУЭФ, 2010 г., стр 16-21
|
Д. Р. Айрапетян , А. К. Эбоян
Особенности принятия решения у субъектов с разным уровнем развития одаренности
2010 | Թեզիս/Thesis
Сборник тезисов «Интеллект, творчество и формирование личности в современном обществе». М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2010 г., стр. 143-146
|
Որոշման ընդունման հոգեբանություն: (Տեսությունների վերլուծություն)
2010 | Գիրք/Book
Եր.: ԵՊՀ հրատ., 2010 թ., 90 էջ
|
Факторы регуляции и преодоления денежной иллюзии
2009 | Հոդված/Article
Տարեգիրք 2011: Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, Եր.: ԵՊՀ հրատ., 2011 թ., էջ 449-458
|
Դանիել Քանեման. տնտեսագիտություն մարդկային դեմքով
2009 | Հոդված/Article
Պատմության հարցեր: Տարեգիրք. Երևան, «Զանգակ-97», 2009 թ., էջ 118-122
|
Ավտոմատացված հոգեախտորոշման հիմնական առանձնահատկությունները և նրան ներկայացվող պահանջները
2009 | Հոդված/Article
«Կանթեղ» Գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան, Ասողիկ, 2(39), 2009 թ., էջ 180-184
|
«Բյուզանդական արքունիքի» սինդրոմը խմբային ժամանակակից տեսությունների ներքո
2009 | Հոդված/Article
Կրթությունը և գիտությունը Արցախում, 1-2, 2009 թ., էջ 137-141
|
Բարձրագույն ռազմական ուսումնական հաստատության կուրսանտների ստեղծարար ընդունակությունների զարգացման հիմնախնդիրները
2009 | Հոդված/Article
Հոգեբանությունը և կյանքը, Երևան, «Զանգակ-97», 2009 թ., էջ 13-18
|
Особенности развития творческих способностей одарённых юных шахматистов и их взаимосвязь с индивидуально-психологическими свойствами личности
2009 | Հոդված/Article
Психолого-педагогические проблемы одарёности: теория и практика. Материалы VI Международной конференции. Иркутск, 2009 г., стр. 596-605
|
Методологический анализ психодиагностических критериев принятия решения
2009 | Հոդված/Article
Материалы докладов XVI Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов». М.: МАКС Пресс, 2009 г., Эл. рес.
|
Восприятие и субъективная оценка времени в контексте психодиагностических проблем принятия решения
2009 | Հոդված/Article
Вестник интегративной психологии. Выпуск 7, Ярославль, Москва, 2009 г., стр. 45-47.
|
Креативная личность по А. Маслоу
2009 | Հոդված/Article
«Աբրահամ Մասլոուի ներդրումը հոգեբանական գիտության մեջե խորագրով Ա. Մասլոուի ծննդյան 100 ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութեր: Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2009 թ., էջ 21-24
Психологические особенности принятия решения и субъективная оценка временных интервалив
2009 | Հոդված/Article
Проблемы развитич личности. Материалы международной конференции. Ереван, ЕГУ, 2009 г., стр. 204-208
|
Санкт-Петербургская игра: парадокс и уровень притязаний личности
2009 | Հոդված/Article
«Экономическая психология: современные проблемы и перспективы развития». Материалы II международной научно-практической конференции. СПб, 2009 г., стр 11-19
|
Взаимосвязь креативности и уровня притязаний шахматных гроссмейстеров
2009 | Հոդված/Article
Третья Годичная научная конференция. Сборник научных статьей: В 2ч. Ч. 2. Социально-гуманитарные науки.- Ер.: Изд-во РАУ, 2009 г., стр. 317-324
|
Իմացական գործընթացների պրակտիկում (Հիշողություն, մտածողություն և խոսք, երևակայություն)
2009 | Գիրք/Book
Եր.: ԵՊՀ հրատ., 2009 թ., 190 էջ
|
Ռավենի աղյուսակներ (զարգացող մատրիցաների սանդղակ)
2009 | Գիրք/Book
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2009, 82 էջ
|
Հայ հոգեբանական ժառանգության մոռացված էջերից մեկը (նվիրվում է ԵՊՀ hիմնադրման 90-ամյակին)
2008 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (126), Երևան 2008թ., էջ164-171
|
«Հոգեբանության հիմունքներ. իմացական գործընթացներ» դասընթացի ուսումնական ծրագիր
2008 | Գիրք/Book
Եր.: ԵՊՀ հրատ., 2008 թ., 64էջ
|
Հայ հոգեբանական ժառանգության մոռացված էջերից մեկը
2008 | Հոդված/Article
Բանբեր Երևանի համալսարանի, 3(126), 2008 թ., էջ 164-171
|
Взаимосвязь креативного потенциала и уровня притязаний личности (на примере шахматистов)
2008 | Հոդված/Article
Современня психология мышления: смысл в познании. Москва: Смысл, 2008 г., стр. 102-104
|
Շախմատային հոգեբանության կիրառական հիմնախն-դիրները
2008 | Հոդված/Article
Մանկավարժության և հոգեբանության հիմնախնդիրներ, Երևան, «Զանգակ-97», 2008 թ. (3), էջ 129-133
|
Հոգեախտորոշիչ համակողմանի մոդելի մշակման հիմնախնդիրը
2008 | Հոդված/Article
Հոգեբանությունը և կյանքը, Երևան «Զանգակ-97», 2008 թ. (1-2), էջ 9-12
|
12-16 տարեկան շախմատիստների գործունեության դրդապատճառային կարգավորումը
2008 | Հոդված/Article
Հոգեբանությունը և կյանքը, Երևան, «Զանգակ-97ե, 2008 թ. (1-2), էջ 36-40
|
Համակարգչային հոգեչափմանը ներկայացվող հիմնական պահանջները
2008 | Հոդված/Article
«Հոգեբանական հետազոտությունների արդիականացման հիմ-նախնդիրներըե երիտասարդ հոգեբանների գիտաժողովի նյութեր, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2008 թ. - էջ 87-90
|
«Որոշման ընդունման հոգեբանություն», «Համակարգչային հոգեախտորոշում» դասընթացների ուսումնական ծրագրեր
2008 | Գիրք/Book
Եր.: ԵՊՀ հրատ., 2008 թ., 56 էջ
|
Ստեղծարարության զարգացման և անձնային առանձնահատկությունների դրսևորման օրինաչափությունները
2007 | Հոդված/Article
«Հոգեբանության տեսություն և պատմությունե մասնագիտությամբ հոգեբանական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության սեղմագիր: Երևան, 2007 թ., 21 էջ
|
Основные проблемы внедрения компьютерных программ в преподавании психологии и пути их решения
2007 | Հոդված/Article
Միջազգային գիտագործնական գիտաժողով «Հոգեբանության դասավանդման ժամանակից հիմնախնդիրներըե, Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2007թ., էջ 126-129
|
Ուղեղային գրոհը որպես կրեատիվ պոտենցիալի զարգացման տեխնիկա
2006 | Հոդված/Article
Կանթեղ Գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան, Ասո-ղիկ, 2(27) 2006թ., էջ 209-214
|
Ստեղծագործական աշխատանքի առանձնահատկությունները ամսագրի խմբագրակազմում
2006 | Հոդված/Article
Ժուռնալիստիկա (Տեսության և պատմության հարցեր) պրակ Է, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2006 թ., էջ 119-126
|
Կրեատիվության ժամանակակից հիմնախնդիրները. անձի ստեղծագործական պոտենցիալ և անհատական հոգեբանական առանձնահատկություններ
2006 | Հոդված/Article
Տեսական, փորձարարական և կիրառական հոգեբանության հիմնահարցեր: Երիտասարդ գիտնականների հոդվածների ժողովածու, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2006 թ., էջ 52-63:
|
Մտածողության և որոշում ընդունելու մեխանիզմների փոխակերպումները (պատմության հեռանկարում)
2006 | Հոդված/Article
«Պատմություն և կրթությունե գիտատեսական և մեթոդական հանդես, Տաթև գիտակրթական համալիր, Երևան, 2006 թ., (3-4), էջ 95-101
|
Մտային քարտեզավորումը որպես անձի մտածողության ըն-թացքի ուսումնասիրման և ուղղորդման հոգեբանական տեխնիկա
2006 | Հոդված/Article
Կրթությունը և գիտությունը Արցախում, 2006 թ., (1-2), - էջ 122-126
|
Ստեղծագործականության ուսումնասիրման հիմնական ձեռքբերումներն ու թերացումները
2005 | Հոդված/Article
Արդի հոգեբանության տեսական և կիրառական հիմնախնդիրները: Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2005 թ., էջ 51-58
|
Կրեատիվ պոտենցիալի զարգացումը ԲՈւՀ-ական ուսուցման տարիներին
2004 | Հոդված/Article
Կրթությունը և գիտությունը Արցախում, 2004 թ., (5-6), էջ 82-87
|
Կրեատիվության զարգացման հիմնական առանձնահատկությունները
2004 | Հոդված/Article
Հոգեբանությունը և կյանքը, Երևան, «-Զանգակ-97», 2004 թ., (3-4), էջ 3-8
|
30 րոպեանոց երաժշտական-ինֆորմացիոն ռադիոծրագրի կառուցման հոգեբանական օրինաչափությունները
2003 | Հոդված/Article
Երիտասարդ հոգեբանների երկրորդ հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, Երևան, Զանգակ-97, 2003 թ., էջ 35-37
|
Կրեատիվության զարգացումը և կապը անձի այլ առանձնահատկությունների հետ
2001 | Հոդված/Article
Երիտասարդ հոգեբանների առաջին հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, Երևան, Զանգակ-97, 2001 թ., էջ 30-31
|