Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ
Faculty of Philosophy and Psychology
Փիլ. և հոգեբանության ֆակուլտետի կազմավորման գործընթաց սկիզբ է առել դեռևս 1964 թ.-ից:
>
Էդուարդ Արզումանի Հարությունյան

Ամբիոնի վարիչ | Սոցիալական փիլիսոփայության, բարոյագիտության և գեղագիտության ամբիոն
Կրթություն
1969 - 1974 թթ. ԵՊՀ փիլիսոփայության ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան
Թեկնածուական՝ «Գործունեության մեջ անձի ներառնվածության պրոբլեմը»,1982 թ. ԵՊՀ
Դոկտորական՝ «Անցումային հասարկությունը որպես տրանսֆորմացիոն գործունեության համակարգ», 2001թ., ԵՊՀ

Աշխատանքային փորձ
1975 - 1985 թթ. Երևանի պետական համալսարանի պատմական մատերիալիզնի, բարոյագիտության և գեղագիտության ամբիոնի դասախոս
1986 - 2000 թթ. Երևանի պետական համալսարանի փիլիսոփայության և բարոյագիտության ամբիոնի դոցենտ
2001 թ-ից Երևանի պետական համալսարանի սոցիալական փիլիսոփայության և բարոյագիտության ամբիոնի վարիչ

Կարդացվող դասընթացներ
Բարոյագիտություն,
Սոցիալական փիլիսոփայության ներածություն
Անցումային հասարակություն
Տեխնիկայի փիլիսոփայության սոցիալական պարադոքսները
Մասսայական մշակույթ և ամբոխային վարք
Ազգային ինքնություն և ազատական մշակույթ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Սոցիալական փիլիսոփայություն
ազգային ինքնություն
փոխակերպվող (տրանսֆորմացիոն) հասարակություն

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
2006 - 2007 թթ. - «Բաց հասարակություն» ինստիտուտի օժանդակության հիմնադրամի թիվ 14802 ծրագրի կատարում:
ԵրՃՇՊՀ-ի «Էկոնոմիկայի, իրավունքի և կառավարման» ամբիոնի հետ համատեղ «Տեխնիկայի փիլիսոփայություն» ուսումնական ձեռնարկի հրատարակում:
2008 - 2010 թթ. Արդիականության հոգևոր ճգնաժամը և նրա առանձնահատկությունները հայոց փոխակերպվող սոցիումում

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
Գիտ խորհրդի անդամ, գիտական խորհրդի նախագահի տեղակալ, ֆակուլտետի մեթոդխորհրդի նախագահ, Բանբեր, Երևանի համալսարանի, Փիլիսոփայություն և հոգեբանություն, խմբագիր

Պարգևներ
ԵՊՀ ոսկե հուշամեդալ
Գիտության վաստակավոր գործիչ (2019 թ․)

Պետությունը էկզիստենցիալ ճակատագրի խրամատներում
2021 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», Երևան, 2021 № 1 (34), էջ 3-18
|
Բոլոր ենթադրությունները ենթադրելի են. ութերորդ պատուհասը
2020 | Գիրք/Book
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», Երևան, 2020 № 3 (33), էջ 3-13
|
Այստեղ և հիմա. հաց և ակնհայտություն
2020 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», Երևան, 2020 № 2 (32), էջ 3-16
|
Էդվարդ Հարությունյան – Ազգային ինքնություն. «սերունդների աշխարհ» և «ժամանակակիցների աշխարհ»
2019 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2019 № 2 (29) էջ 3-15
|
Բացակա մարդը. հիշելու և հուսալու երկընտրանքը
2018 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2018 № 3 (27) էջ 3-16
|
Մարդկային կեցության այլակերպումները
2018 | Գիրք/Book
Մենագրություն: ԵՊՀ հրատ., 2018թ․, 188 էջ
«Անհնարինի» հաղթահարումը Իբրև գոյատևման գեղագիտական նախագիծ
2018 | Հոդված/Article
ՎԷՄ համահայկական հանդես, 2018, 1(61), էջ 9-30
|
Будущее как возможность быть «своим другим»
2017 | Հոդված/Article
Другой. Ближний и Дальний, 2017, стр. 13-18
|
Արտասովոր ապագան ապրված անցյալում
2016 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2016 № 3 (21), էջ 21-35
|
Համատեքստի հերթափոխը. վիճարկումը իբրև անհնարինի հաղթահարման կամազդակում
2016 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2016 № 2 (20), էջ 3-16
|
Համատեքստի հերթափոխը. մարդկային կեցության սոցիոմշակութային այլատեսակությունների ապականումը
2016 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2016 № 1 (19), էջ 3-17
|
Հնարավորությունների հավասարություն և շահերի հավասարակշռություն
2013 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն» 141.4, 2013, էջ 3-13
|
Համոզմունքների գերակայության օրենքը
2011 | Հոդված/Article
«Անցումային հասարակություն.Սոցիոմշակութային փոխակերպումներ» հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2011, պրակ 8, էջ 3-12
|
«Էթնոմշակութային ապաստարանը» որպես գոյատևման գեղագիտական նախագիծ
2010 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն» 132.4, Երևան 2010թ., էջ 5-14
|
Ոգու և հոգու սահմանագծում
2009 | Հոդված/Article
«Անցումային հասարակություն. Սոցիոմշակութային փոխակերպումներ» հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2009, պրակ 6, էջ 3-13
|
Համակեցության սոցիոմշակութային ինքնության տարատեսակները
2008 | Հոդված/Article
«Անցումային հասարակություն. Սոցիոմշակութային փոխակերպումներ» հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2008, պրակ 4, էջ 3-17
Վարքի սոցիոմշակութային շարժառիթների մարդաբանական բնութագիրը
2008 | Հոդված/Article
«Անցումային հասարակություն. Սոցիոմշակութային փոխակերպումներ» հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2008, պրակ 5, էջ 3-13
|
Սոցիոմշակութային փոխակերպումներ և նույնականության ճգնաժամ
2007 | Հոդված/Article
«Անցումային հասարակություն. Սոցիոմշակութային փոխակերպումներ» հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2007, պրակ 3, էջ 3-13
|
Էթնիկ նույնականության սոցիոմշակութային շարժառիթները
2007 | Հոդված/Article
«Անցումային հասարակություն. Սոցիոմշակութային փոխակերպումներ» հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2007, պրակ 3, էջ 31-42
Ազատական-ժողովրդավարական սոցիոմշակույթը որպես կենսաոճ
2006 | Հոդված/Article
«Անցումային հասարակություն. Սոցիոմշակութային փոխակերպումներ» հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2006, պրակ 2, էջ 3-13
|
Հայկական շարունակականություն
2006 | Հոդված/Article
«Ինչպես եմ տեսնում XXI դարի փիլիսոփայությունը», Երևան, 2006, պրակ 4, էջ 18-29
Особенности формирования национальной и социальной идентичности
2006 | Հոդված/Article
Вестник МАНЭБ (Международная академия наук экологии и безопасности жизнедеятельности), Санкт-Петеребург, Т. 11, N 8, 2006, стр. 182-186
«Հայկական շարունակականության» հիմնախնդիրը
2005 | Հոդված/Article
Հոդվածների ծողովածու` նվիրված Հայոց Մեծ եղեռնի 90-ամյակին, Երևան, ԵՃՇՊՀ, 2005, էջ 19-31
Փոխակերպվող հասարակության գործառնական վիճակի սոցիալ-փիլիսոփայական բնութագիրը
2005 | Հոդված/Article
Գիտական նյութերի ժողովածու` նվիրված ՎՊՄ ինստիտուտի 35-ամյակին, Վանաձոր, 2005, էջ 46-53
Հայկական շարունակականություն. գործառնության հուսալիության հիմնահարցը
2005 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (115), Երևան 2005թ., էջ 3-13
|
Ազգային ինքնութեան պահպանման մասին
2004 | Հոդված/Article
«Դրօշակ» /Եռամսեայ Պաշտօնաթերթ/, Երևան, 2004, Թիվ 1(1581), էջ 73-92
Ազգային ինքնություն և կյանքի մշակույթ
2004 | Գիրք/Book
Մենագրություն, Երևան, 2004, էջ 152
Քաղաքական համակարգի զարգացման հիմնախնդիրները անցումային Հայաստանում
2003 | Հոդված/Article
Երևան, 2003, էջ 81
Հայաստանի քաղաքական համակարգի յուրահատկությունները
2003 | Հոդված/Article
Դրոշակ, Երևան, 2003, N 3(1578), էջ 8-29
Ազգային ինքնութիւն եւ կեանքի մշակոյթ
2003 | Հոդված/Article
«Դրօշակ», Երևան, 2003, N 4(1580), էջ 63-77
Դարձյա՞լ Լիր արքայի կարգավիճակում
2002 | Հոդված/Article
«Աշխարհայացքայինը ժամանակակից կրթամշակութային համակարգում» ժողովածու, Երևան, 2002, էջ 23-27
Ազգային կենսափիլիսոփայության պատմափիլիսոփայական վերլուծություն
2002 | Հոդված/Article
«Անցումային հասարակություն. Սոցիոմշակութային փոխակերպումներ» հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2002, պրակ 1, էջ 7-28
Քաղաքակրթության սոցիալական և մարդկային որակների համատեղման հիմնահարցը
2002 | Հոդված/Article
«Անցումային հասարակություն. Սոցիոմշակութային փոխակերպումներ» հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2002, պրակ 1, էջ 52-68
Ազգային կենսափիլիսոփայության ակունքները
2002 | Հոդված/Article
«Դրoշակ», Երևան, 2002, N 3(1575),էջ 47-63
Տրանսֆորմացիոն գործընթացների ազգային գործունեական առանձնահատկությունները (իրադրային վերլուծություն)
2000 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (102), Երևան 2000թ., էջ 3-15
|
Անցումային հասարակությունը որպես տրանսֆորմացիոն գործունեության համակարգ
2000 | Գիրք/Book
Մենագրություն, Երևան, 2000, էջ 268
Քաղաքական համակարգի զարգացման հիմնախնդիրները անցումային Հայաստանում
2000 | Գիրք/Book
Մենագրություն, Երևան, էջ 81
Ազգային գաղափարախոսութիւն եւ պետական քաղաքականութիւն (իրադրային վերլուծութիւն)
1995 | Հոդված/Article
«Դրօշակ», Աթենք, 1995, N 22, Էջ 18-25
Ազգային գաղափարախոսութիւն եւ պետական քաղաքականութիւն (իրադրային վերլուծութիւն)
1995 | Հոդված/Article
«Դրօշակ», N 20-21, Աթենք, 1995, էջ 46-52
Սոցիալական խնդիրը որպես գործունեության համակարգի զարգացման ու գործառնության ծրագիր
1989 | Հոդված/Article
«Փիլիսոփայության հարցեր», Պրակ 8, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 1989, Էջ 128-141
Վերակառուցումը որպես սոցիալ-տնտեսական խնդրի օպտիմալ լուծման եղանակ
1988 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (66), Երևան 1988թ., էջ 3-13
|
Գործունեության համակարգի օպտիմալ գործառնության սոցիալ-փիլիսոփայական վերլուծությունը
1987 | Հոդված/Article
«Փիլիսոփայության հարցեր», Պրակ 5, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 1987, էջ 219-231
Գործունեության վերարտադրության պրոցեսի մեջ անձի ներառնվածության պրոբլեմը
1987 | Հոդված/Article
«Հասարակական հարաբերություններ և անձի վերարտադրության սոցիալ-փիլիսոփայական տեսանկյունները» Երևան, ԵՊՀ հրատ., 1987, էջ 81-112
Անձի սոցիալական ակտիվությունը սոցիալիզմի պայմաններում
1986 | Հոդված/Article
«Գիտելիք», Երևան, 1986, էջ 32
Անձի ակտիվության պրոբլեմը սոցիալիզմի պայմաններում
1985 | Գիրք/Book
Մենագրություն, Երևան, 1985, էջ 50
Միջանձնային փոխհարաբերություններին սոցիալ-հոգեբանական բնութագիրը
1982 | Հոդված/Article
«Փիլիսոփայության հարցեր», Պրակ 2, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 1982, էջ 16-27
Գործունեության մեջ անձի ներառնվածության հասարակական և անհատական դետերմինացիայի հարաբերակցությունը
1982 | Հոդված/Article
«Լրաբեր հասարակական գիտությունների», N 7, 1982, էջ 11-18
Микросреда и трансформация общественных ценностей в ценностную ориентацию личности
1979 | Հոդված/Article
"Образ жизни и ценностные ориентации личнпсти", Ереван, 1979, 49-61