Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ
Faculty of Philosophy and Psychology
Փիլ. և հոգեբանության ֆակուլտետի կազմավորման գործընթաց սկիզբ է առել դեռևս 1964 թ.-ից:
>
Էլեոնորա Ալեքսանդրի Զաքարյան

Դոցենտ | Անձի հոգեբանության ամբիոն
Կրթություն (սկսած ԲՈՒՀ-ից)
1965 - 1970 թթ. ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետի փիլիսոփայության բաժին

Գիտական աստիճան
Հոգեբանական գիտությունների թեկնածու, 19.12.1990
Ատենախոսության թեմա՝ «ԲՈՒՀ-ի դասախոսի հեղինակության հոգեբանական նախադրյալները»

Աշխատանքային փորձ
1991 թ-ից մինչ այժմ ԵՊՀ դոցենտ
1981 - 1990 թթ. ԵՊՀ հոգեբանության ամբիոնի դասախոս, ավագ դասախոս
1972 - 1980 թթ. ժամավճարով դասախոս, հոգեբանության ուսումնական լաբորատորիայի ավագ լաբորանտ
1972 - 1976 թթ. արտադրությունից չկտրված ասպիրանտ
1970 - 1972 թթ. փիլիսոփայության կաբինետի վարիչ
2000 - 2008 թթ. Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնի Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի հոգեբանության դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
Տարիքային հոգեբանություն
Մանկավարժական հոգեբանություն
Ընդհանուր հոգեբանություն
Խաղի հոգեբանություն
Հաղորդակցման հոգեբանություն
Հոգեբանության դասավանդման մեթոդիկա
Բուհական հոգեբանություն
Կառավարման հոգեբանություն
Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրներ
Տարիքային հոգեշտկման և հոգեախտորոշման մեթոդներ
Կրթության հոգեբանության հիմնահարցեր
Մանկության հոգեբանություն
Մանկան հոգեվերլուծություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Անձի ձևավորումը և կրթական բարեփոխումները
Կրթություն և դաստիարակություն
Տարիքային ճգնաժամեր
Երեխա, դեռահաս և ընտանիք
Խաղ և սոցիալականացում
Կրթության կառավարում
Մանկական հոգեվերլուծություն

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
1996 - 1998 թթ. Տոկունության ծրագիր (Edith Grotberg)
2000 թ. Հոգեբանական, հոգեբուժական ծրագիր փախստականների հետ, Առաքելություն Հայաստան
2002 - 2003 թթ. «Աղանդների ազդեցությունը անձի հոգեկան առողջության վրա», Հոգեբանության ամբիոն
2015 թ. Դասախոսություններ և տրենինգներ սիրիահայերի համար /սոցիալական հարմարում և հոգեբանական վերականգնում/, «Ամկոր» կազմակերպություն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
2003 - 2007 թթ. ՀՊՄՀ 020 մասնագիտական խորհրդի անդամ
ԵՊՀ փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետի գիտխորհրդի անդամ
2004 թ-ից մինչ այժմ “International Council of Psychologists” /ICP/ Ամերիկյան միջազգային կազմակերպության իսկական անդամ

Պարգևներ
2014 ԵՊՀ Ոսկե մեդալ

persona@ysu.am

Է. Զաքարյան , Աբդոլմաջիդ Նեգարեշնեժադ
Հուզական ինտելեկտի ուսուցման ազդեցությունը ուսանողների և աշակերտների ուսումնական առաջադիմության վրա
2017 | Հոդված/Article
Մաթեմատիկան դպրոցում, 2017, 2(110), էջ 17-29
|
Զաքարյան Է. , Միքայելյան Մ.
Փոխհատուցման բազմաբնույթ մեխանիզմները և դրանց կիրառական նշանակությունը հատուկ կարիքներ ունեցող երեխաների զարգացման գործում
2016 | Հոդված/Article
Անձի հոգեբանության տեսական և կիրառական հարցեր: Երևան, «Ասողիկ» հրատ., 2016, էջ 49-60
|
Սոցիալական և հուզական ինտելեկտի զարգացման հիմնահարցը տարիքային հոգեբանության տեսանկյունից
2015 | Հոդված/Article
Տեսական և կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրները, 2015, 111-114 էջ
|
Պատասխանատվությունը որպես անձի հոգեսոցիալական հասունության կարևոր բաղադրիչ
2015 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2015 № 1 (16), էջ 54-64
|
Պատասխանատվությունը որպես անձի հոգեսոցիալական հասունության կարևոր բաղադրիչ
2015 | Հոդված/Article
«Բանբեր» Երևանի համալսարանի, Փիլիսոփայություն, հոգեբանություն, №1 (16), 2015, էջ 54-64
Զաքարյան Է. , Գրիգորյան Կ.
Մանկական վախերը և դրանց կապը ծնող-երեխա փոխհարաբերության հետ
2014 | Հոդված/Article
«Մանկավարժական միտք», 3-4, Երևան, 2014, 273-278
Զաքարյան Է. , Միքայելյան Մ.
Հանրակրթական համակարգում հոգեբա¬նական անվտանգության ապահովման բաղկացուցիչները
2014 | Հոդված/Article
«Գիտությունը և կրթությունը Արցախում» Գիտամեթոդական ամսագիր, 2014, 1-2, էջ 26-34
Հայոց ցեղասպանությունը և ազգային ինքնության պահպանման հոգեբանական առանձնահատկությունները
2014 | Հոդված/Article
«Արդիականության մարտահրավերները. փիլիսոփայական և հոգեբանական հիմնախնդիրներ» ԵՊՀ 95-ամյակին և ԵՊՀ փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետի 50-ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, հոկտեմբեր, 2014, էջ 456-459
Անձի պատասխանատվության զարգացումը՝ որպես հոգեսոցիալական հասունության երաշխիք
2014 | Հոդված/Article
«Կրթությունը և գիտությունը Արցախում», № 3-4, 2014, էջ 4-10
Զաքարյան Է. , Միքայելյան Մ.
Դպրոցական հարմարման հոգեբանական առանձնահատկությունները հանրակրթական դպրոցի տարրական դասարաններում
2013 | Հոդված/Article
«Հոգեբանությունը և կյանքը», Գիտահանր. հանդես, Երևան, 2013 (1-2), էջ 33-41
Զաքարյան Է. , Միքայելյան Մ.
Անձնային զարգացումը որպես դպրոցի կարևորագույն գործառույթ
2013 | Հոդված/Article
«Տեսական և կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրները», IV Միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Երևան, 2013, էջ 147-150
Զաքարյան Է. Ա. , Միքայելյան Մ. Հ.
Դպրոցական հարմարման հոգեբանական առանձնահատկությունները տարրական դասարաններում
2013 | Հոդված/Article
«Հոգեբանությունը և կյանքը» N 3, Երևան, 2013
Երեխայի տոկունությունը որպես հոգեբանական անվտանգության երաշխիք
2011 | Հոդված/Article
«Կրթությունը և գիտությունը Արցախում», թիվ 1 - 2, 2011, էջ 23 - 27
Specialty choice motivation as a management productivity, University Education for the 21st Century
2010 | Հոդված/Article
Proceedings of International Conference, Yerevan, 2010, p. 147 - 151
Профессионально-творческое саморазвитие личности студента как способ самоактуализации
2009 | Հոդված/Article
"Проблемы развития личности", Материалы международной научной конференции, Ереван, 2009, с. 283 - 286
Բարձրագույն դպրոցի դասախոսի ինքնիրականացման հիմնախնդիրը
2009 | Հոդված/Article
Ա. Մասլոուի ծննդյան 100-ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութեր, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2009, էջ 11 - 16
Բռնության ենթարկվող երեխայի անձնային առանձնահատկությունները
2009 | Հոդված/Article
«Արդի հոգեբանության տեսական և կիրառական հիմնախնդիրներ» (ԵՊՀ 90-ամյակին նվ. գիտական հոդվածների ժողովածու), Երևան, 2009, էջ 288 - 300
Տարիքային հոգեբանություն և մանկավարժական հոգեբանություն դասընթացների ուսումնական ծրագրեր
2009 | Գիրք/Book
Դասընթացի ծրագիր, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2009, 41 էջ
Пути формирования модели специалиста как гарантия реформирования образования
2008 | Հոդված/Article
"Психологические проблемы реформирования образования", Сборник материалов международной научной конференции, Ереван, 2008, с. 319 - 322
Անվանի հոգեբանի 90-ամյակի առթիվ
2008 | Հոդված/Article
«Ընտանիք և դպրոց», Գիտամեթոդական ամսագիր, N 4, Երևան, 2008, էջ 48 - 58
Վախի դրսևորումները երեխայի զարգացման տարբեր տարիքային փուլերում և հոգեշտկողական աշխատանքների կազմակերպումը
2008 | Հոդված/Article
«Մանկավարժության և հոգեբանության հիմնախնդիրներ», Միջբուհական կոնսորցիումի գիտական պարբերական, Երևան, 2008, էջ 92-102
|
«Զոհ» հասկացության ստուգաբանությունը, դասակարգումը և տիպաբանությունը
2007 | Հոդված/Article
«Հոգեբանությունը և կյանքը», թիվ 26, Երևան, 2007, էջ 89 - 96
Բուհում հոգեբանության դասավանդման նշանակությունը ուսանողի անձնային որակների ձևավորման վրա
2007 | Հոդված/Article
Միջազգային գիտագործնական գիտաժողով «Հոգեբանության դասավանդման ժամանակակից հիմնախնդիրները», Երևան, 2007, էջ 56 - 59
Կարոտաբաղձությունը որպես հոգեբանական հիմնահարց
2005 | Հոդված/Article
«Ցեղասպանություններ. հոգեբանական, սոցիալական, ազգագրական և հոգևոր իմաստավորում» գիտաժողովի նյութեր, Երևան, 2005, էջ 20 - 21
Բռնության զոհ դարձած երեխաների հոգեկան առանձնահատկությունները
2005 | Հոդված/Article
«Հոգեբանությունը և կյանքը», N 4, 2005, էջ 196 - 197
Մանկավարժական գործունեության հիմնական ֆունկցիաները
2001 | Հոդված/Article
Շուշիի ռեալական ուսումնարանի հիմնադրման 120-ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողովի նյութեր, 2001, էջ 105 - 106
Մանկավարժական գործունեության հիմնական ֆունկցիաները
2001 | Հոդված/Article
«Տարրական կրթության ուսուցիչների պատրաստման և վերապատրաստման արդի հիմնահարցերը», միջազգային գիտաժողովի նյութեր, պրակ 1, Երևան, 2001
Մանկական նևրոզների առաջացման սոցիալ-հոգեբանական պատճառները
2000 | Հոդված/Article
«Կրթությունը և գիտությունը Ղարաբաղում», Գիտական հանրամատչելի և մեթոդական պարբերական, N 4, 2000
Zakaryan E. , Danielian M.
Adaptation of disabled children at school
2000 | Հոդված/Article
XXVII International Congress of psychology, Stockholm, Sweden, 2000, p. 63 - 64