Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ
Faculty of Philosophy and Psychology
Փիլ. և հոգեբանության ֆակուլտետի կազմավորման գործընթաց սկիզբ է առել դեռևս 1964 թ.-ից:
>
Երանուհի Կարապետի Մանուկյան

Դասախոս | Սոցիալական փիլիսոփայության, բարոյագիտության և գեղագիտության ամբիոն
Կրթություն
2005 հոկտեմբեր - 2009 հունիս թթ. ԵՊՀ սոցիալական փիլիսոփայության և բարոյագիտության ամբիոնի ասպիրանտ,
2002 - 2004 թթ. ԵՊՀ, Փիլ., սոց. և հոգեբ. ֆակուլտետի փիլիսոփայության բաժնի մագիստրանտ, Փիլիսոփայության մագիստրոսի գիտական աստիճան,
1998 - 2002 թթ. ԵՊՀ, Փիլ., սոց. և հոգեբ. ֆակուլտետի փիլիսոփայության բաժնի բակալավր:

Գիտակրթական աշխատանքայի գործունեություն
2008 սեպտեմբերից մինչ օրս Եվրոպական կրթական տարածաշրջանային ակադեմիայի դասախոս:
2006 սեպտեմբերից մինչ օրս ԵՊՀ սոցիալական փիլիսոփայության և բարոյագիտության ամբիոնի դասախոս:
2005 սեպտեմբերից մինչ օրս կրթության միջազգային ակադեմիայի դասախոս:

Մասնագիտական վերապատրաստում
2010 թ. հոկտեմբերի 1 - 2010 թ. նոյեմբերի 30` Մասնակցություն դասախոսների որակավորման բարձրացման դասընթացի փիլիսոփայություն մասնագիտությամբ 78 ժամ ծավալով (մասնակցության վկայական),
2009 թ. մարտ 9 - 2009 թ. մայիս 11՝ Մասնակցություն դասախոսների որակավորման բարձրացման դասընթացի փիլիսոփայություն մասնագիտությամբ 78 ժամ ծավալով (մասնակցության վկայական),
2007 թ. հոկտեմբեր 16-26՝ Մասնկացություն մանկավարժական-հոգեբանական վերապատրաստման դասընթացին, ԵՊՀ (մասնակցության վկայական):


Անդամակցություն
2000 - 2004 թթ. ԵՊՀ փիլիսոփայության բաժնի ուսանողական խորհրդի անդամ

Մրցանակներ, պատվոգրեր
2011 թ. հոկտեմբեր՝ Եվրոպական կրթական տարածաշրջանային ակադեմիայում մասնագիտական բարձր պատրաստվածության և անբասիր աշխատանքի համար պատվոգիր:
2009 թ. մարտ` Կրթության միջազգային ակադեմիայում «Տարվա լավագույն դասախոս» պատվոգիր:

Միջազգային համաժողովներ և դասընթացներ
2005 թ. օգոստոս 16-20` Մասնակցություն Փիլիսոփայության միջազգային ակադեմիայի կազմակերպած «Ինչպիսին եմ տեսնում XXI դարի փիլիսոփայությունը» խորագրով առաջին միջազգային գիտաժողովին (Երևան):

Լեզուներ
Հայերենի, ռուսերենի գերազանց իմացություն, գերմաներենի լավ իմացություն

Համակարգչային գիտելիքներ
MS Office, E-mail, Internet-ի լավ իմացություն:

Սոցիոմշակութային պարադոքսները որպես համակարգային փոխակերպումների հետեվանքներ
2019 | Հոդված/Article
Եվրոպական Համալսարան, 2019, 10(02), 283-295 էջ
Սոցիոմշակութային պարադոքսների գործառական առանձնահատկությունները
2012 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն» 137.4, Երևան 2012թ., էջ 20-30
|
Համաշխարհայնացման պարադոքսալ հետևանքները
2011 | Հոդված/Article
«Անցումային հասարակություն. սոցիոմշակութային փոխակերպումներ» հոդվածների ժողովածու,Պրակ 8, Երևան, 2011, էջ 13-24
|
Սոցիալական նպատակների և արդյունքների անհամապատասխանության սկզբունքը
2010 | Հոդված/Article
«Անցումային հասարակություն. սոցիոմշակութային փոխակերպումներ» հոդվածների ժողովածու, Պրակ 6, Երևան, 2009, էջ 75-88
Նույնականության ճգնաժամի հաղթահարման ուղիները
2009 | Հոդված/Article
«Անցումային հասարակություն. Սոցիոմշակութային փոխակերպումներ» հոդվածների ժողովածու, Պրակ 6, Երևան, 2009, էջ 75-88
Նույնականության ճգնաժամի մարդաբանական հետևանքները
2009 | Հոդված/Article
«Անցումային հասարակություն. Սոցիոմշակութային փոխակերպումներ» հոդվածների ժողովածու, Պրակ 6, Երևան, 2009, էջ 47-52
Սոցիոմշակութային պարադոքսների առանձնահատկությունները
2008 | Հոդված/Article
«Անցումային հասարակություն. սոցիոմշակութային փոխակերպումներ» հոդվածների ժողովածու,Պրակ 4, Երևան, 2008
Ազատականության պարադոքսները արդիականության համատեքստում
2008 | Հոդված/Article
«Անցումային հասարակություն. սոցիոմշակութային փոխակերպումներ» հոդվածների ժողովածու, Պրակ 5, Երևան, 2008, էջ 124-132
Քաղաքական պարադոքսների յուրակերպությունները փոխակերպվող հասարակությունում
2008 | Հոդված/Article
«Անցումային հասարակություն. սոցիոմշակութային փոխակերպումներ» հոդվածների ժողովածու, Պրակ 5, Երևան, 2008, էջ 51-60
Սոցիոմշակութային պարադոքսների իմաստավորումը փոխակերպումների համատեքստում
2007 | Հոդված/Article
«Անցումային հասարակություն. սոցիոմշակութային փոխակերպումներ» հոդվածների ժողովածու,Պրակ 4, 2007, էջ 92-99
Ռացոնալության պարադոքսները հետարդիականության համատեքստում
2006 | Հոդված/Article
«Անցումային հասարակություն. սոցիոմշակութային փոխակերպումներ» հոդվածների ժողովածու, Պրակ 2, Երևան, 2006