Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ
Faculty of Philosophy and Psychology
Փիլ. և հոգեբանության ֆակուլտետի կազմավորման գործընթաց սկիզբ է առել դեռևս 1964 թ.-ից:
>
Երանուհի Կարապետի Մանուկյան

Դոցենտ | Սոցիալական փիլիսոփայության, բարոյագիտության և գեղագիտության ամբիոն
Կրթություն
2005 – 2009 թթ. ԵՊՀ սոցիալական փիլիսոփայության և բարոյագիտության ամբիոնի ասպիրանտ
2002 - 2004 թթ. ԵՊՀ փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և հոգեբանության ֆակուլտետի, փիլիսոփայության բաժնի մագիստրանտ
1998 - 2002 թթ. ԵՊՀ փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և հոգեբանության ֆակուլտետի, փիլիսոփայության բաժնի բակալավր

Գիտական աստիճան
2012 թ. շնորհվել է փիլիսոփայական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան:

Թեկնածուական թեզ` – «Սոցիոմշակութային պարադոքսների առանձնահատկությունները փոխակերպումների համատեքստում», Թ.00.02, ԵՊՀ և ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտի 013 մասնագիտական խորհուրդ:
2020 թ. շնորհվել է դոցենտի կոչում:

Գիտակրթական աշխատանքայի գործունեություն
2020 թ. փետրվար – մինչ օրս ԵՊՀ գիտական քաղաքականության վարչության պետ:
2012 թ. սեպտեմբեր – մինչ օրս Ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիայի դասախոս
2009 թ. սեպտեմբեր – մինչ օրս Եվրասիա միջազգային համալսարանի դասախոս
2006 թ. սեպտեմբեր – մինչ օրս ԵՊՀ սոցիալական փիլիսոփայության, բարոյագիտության, գեղագիտության ամբիոնի դասախոս

Մասնագիտական վերապատրաստում
2005 թ. օգոստոս 16-20` Մասնակցություն Փիլիսոփայության միջազգային ակադեմիայի կազմակերպած «Ինչպիսին եմ տեսնում XXI դարի փիլիսոփայությունը» խորագրով առաջին միջազգային գիտաժողովին (Երևան):
2007 թ. հոկտեմբեր 16-26՝ Մասնկացություն մանկավարժական-հոգեբանական վերապատրաստման դասընթացին, ԵՊՀ (մասնակցության վկայական):
2009 թ. մարտ 9 - 2009 թ. մայիս 11՝ Մասնակցություն դասախոսների որակավորման բարձրացման դասընթացի փիլիսոփայություն մասնագիտությամբ 78 ժամ ծավալով (մասնակցության վկայական):
2010 թ. հոկտեմբերի 1 - 2010 թ. նոյեմբերի 30` Մասնակցություն դասախոսների որակավորման բարձրացման դասընթացի փիլիսոփայություն մասնագիտությամբ 78 ժամ ծավալով (մասնակցության վկայական):
2018թ. հուլիսից օգոստոս՝ Մասնագիտական վերապատրաստում Ֆրանկֆուրտի համալսարանում:
2019թ. հուլիսից օգոստոս՝ Մասնագիտական վերապատրաստում Մյունխենի համալսարանում:
2020թ-ից մինչ օրս մասնակցում է IREX-ի և Նյու Յորքի "the Carnegie Corporation"-ի կողմից կազմակերպվող "Research Management and Leadership" դասընթացներին:

Կարդացվող դասընթացներ
Փիլիսոփայության հիմունքներ
Բարոյագիտություն
Մասնագիտության արդի խնդիրներ
Պետական ծառայության էթիկա
Գիտության փիլիսոփայություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Պոստմոդեռնիզմի փիլիսոփայություն, փիլիսոփայական մարդաբանություն սոցիոմշակութային փոխակերպումներ, բարոյագիտություն, գեղագիտություն, սոցիոմշակությաին պարադոքսներ, պատմության փիլիսոփայություն

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
2020: Armdoct: Դոկտորական կրթության բարեփոխումները ՀՀ-ում՝ ակադեմիական համայնքի, արդյունաբերության պահանջներին և ԵՄ փորձին համապատասխան, ծրագրի կորդինատոր:

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, գերմաներեն, անգլերեն

e.manukyan@ysu.am

Պետական ծառայության համակարգի էթիկական առանձնահատկությունները
2021 | Հոդված/Article
«Եվրոպական համալսարան», 2021, թիվ 12 (01), էջ 377-384
Կոռուպցիայի հիմնախնդրի սոցիալ-փիլիսոփայական վերլուծությունը
2021 | Հոդված/Article
«Եվրասիա միջազգային համալսարանի բանբեր», 2021, թիվ 1, էջ 49-58
Սոցիոմշակութային պարադոքսները որպես համակարգային փոխակերպումների հետեվանքներ
2019 | Հոդված/Article
Եվրոպական Համալսարան, 2019, 10(02), 283-295 էջ
Սոցիոմշակութային պարադոքսների գործառական առանձնահատկությունները
2012 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն» 137.4, Երևան 2012թ., էջ 20-30
|
Համաշխարհայնացման պարադոքսալ հետևանքները
2011 | Հոդված/Article
«Անցումային հասարակություն. սոցիոմշակութային փոխակերպումներ» հոդվածների ժողովածու,Պրակ 8, Երևան, 2011, էջ 13-24
|
Սոցիալական նպատակների և արդյունքների անհամապատասխանության սկզբունքը
2010 | Հոդված/Article
«Անցումային հասարակություն. սոցիոմշակութային փոխակերպումներ» հոդվածների ժողովածու, Պրակ 6, Երևան, 2009, էջ 75-88
Նույնականության ճգնաժամի հաղթահարման ուղիները
2009 | Հոդված/Article
«Անցումային հասարակություն. Սոցիոմշակութային փոխակերպումներ» հոդվածների ժողովածու, Պրակ 6, Երևան, 2009, էջ 75-88
Նույնականության ճգնաժամի մարդաբանական հետևանքները
2009 | Հոդված/Article
«Անցումային հասարակություն. Սոցիոմշակութային փոխակերպումներ» հոդվածների ժողովածու, Պրակ 6, Երևան, 2009, էջ 47-52
Սոցիոմշակութային պարադոքսների առանձնահատկությունները
2008 | Հոդված/Article
«Անցումային հասարակություն. սոցիոմշակութային փոխակերպումներ» հոդվածների ժողովածու,Պրակ 4, Երևան, 2008
Ազատականության պարադոքսները արդիականության համատեքստում
2008 | Հոդված/Article
«Անցումային հասարակություն. սոցիոմշակութային փոխակերպումներ» հոդվածների ժողովածու, Պրակ 5, Երևան, 2008, էջ 124-132
Քաղաքական պարադոքսների յուրակերպությունները փոխակերպվող հասարակությունում
2008 | Հոդված/Article
«Անցումային հասարակություն. սոցիոմշակութային փոխակերպումներ» հոդվածների ժողովածու, Պրակ 5, Երևան, 2008, էջ 51-60
Սոցիոմշակութային պարադոքսների իմաստավորումը փոխակերպումների համատեքստում
2007 | Հոդված/Article
«Անցումային հասարակություն. սոցիոմշակութային փոխակերպումներ» հոդվածների ժողովածու,Պրակ 4, 2007, էջ 92-99
Ռացոնալության պարադոքսները հետարդիականության համատեքստում
2006 | Հոդված/Article
«Անցումային հասարակություն. սոցիոմշակութային փոխակերպումներ» հոդվածների ժողովածու, Պրակ 2, Երևան, 2006