Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ
Faculty of Philosophy and Psychology
Փիլ. և հոգեբանության ֆակուլտետի կազմավորման գործընթաց սկիզբ է առել դեռևս 1964 թ.-ից:
>
Հրաչիկ Ղազարի Միրզոյան

Պրոֆեսոր | Փիլիսոփայության պատմության, տեսության և տրամաբանության ամբիոն
Կրթություն
1958 - 1963 թթ. ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետ
1963 - 1966 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
Փիլ. գիտ. Թեկնածու, «Սիմեոն Ջուղայեցու փիլիսոփայական հայացքները», 1967թ., Երևանի պետական համալսարան
Փիլ. Գիտ. դոկտոր «XVII դարի հայ փիլիսոփայական մտքի քննական վերլուծություն», 1984թ., Երևանի պետական համալսարան

Աշխատանքային փորձ
1971 թ-ին Փիլիսոփայության պատմության ամբիոնի դոցենտ
1978 թ-ին նույն ամբիոնի պրոֆեսոր
1998 - 2004 թթ. ԵՊՀ փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և հոգեբանության ֆակուլտետի դեկան
2005-2009 թթ Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետի դեկան

Կարդացվող դասընթացներ
Հայ փիլիսոփայության պատմություն, Նոր շրջանի փիլիսոփայության պատմություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հայ փիլիսոփայության և մշակույթի պատմություն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, գերմաներեն (բառարանով)

Մասնագիտական անդամակցություն
013 մասնագիտական խորհրդի նախագահի տեղակալ

Պարգևներ
ՀՍՍՀ Գերագույն Խորհրդի պատվոգիր
ԵՊՀ ոսկե 2 հուշամեդալ

Ո՞վ է Գրիգոր Նարեկացուն վերագրված ճառի հեղինակը
2019 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2019 № 3 (30), էջ 3-13
|
Նարեկացու հասցեին հնչած բամբասանքների քննություն
2018 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2018 № 3 (27), էջ 59-74
|
Ինչո՞ւ կամ ինչի՞ց է վիրավորված Նարեկացին
2018 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2018 № 2 (26), էջ 12-23
|
Գրիգոր Նարեկացու ծննդյան թվականի շուրջ
2018 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2018 № 1 (25), էջ 47-60
|
Մատյանում բեկ արմատով բառերի գործածության քննություն
2017 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2017 № 1 (22), էջ 14-28
|
Հայ փիլիսոփայությունը ազգային ինքնության հարացույցների կառուցարկան ու արդիականացման գործոն
2017 | Գիրք/Book
Մենագրություն: ԵՊՀ հրատ., 2017թ․, 190 էջ
Նարեկացու Մատյանի ներքին կառուցվածքի հիմնախնդիրը
2016 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2016 № 3 (21), էջ 35-46
|
Ավետիս Երևանցի. վաճառակա՞ն, թե՞ տպագրիչ
2015 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2015 № 3 (18), էջ 3-18
|
Ոսկան Երևանցու ինքնակենսագրությունը
2014 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Հայագիտություն», 142.1, Երևան 2014թ., էջ 43-53
|
Ուսուցիչը
2013 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Հայագիտություն», 141.1, Երևան 2013թ., էջ 57-60
|
К прочтению "Книги" Нарекаци (Նարեկացու «Մատյանի» ընթերցման շուրջ)
2013 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Հայագիտություն», 140.1, Երևան 2013թ., էջ 17-25
|
Արդյո՞ք եղել են հակահակոբյան ժողովներ (հնատիպ սկզբնաղբյուրների քննական վերլուծություն)
2012 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Հայագիտություն», 138.1, Երևան 2012թ., էջ 14-45
|
Перечитивая Григора Нарекаци. Беседу вела Татьяна Геворкян (Վերընթերցելով Գրիգոր Նարեկացուն: Զրույցը վարեց Տ. Գևորգյանը)
2012 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Հայագիտություն», 137.1, Երևան 2012թ., էջ 65-79
|
Мирзоян Г. К. , Гончар. Н. А.
Почему суд по факту геноцида армян Турция призывает доверить историкам
2012 | Գիրք/Book
издательство ЕГУ, Ереван, 2012, 69 с.
Почему суд по факту Геноцида армян Турция призывает доверить историкам (Ինչու է Թուրքիան կոչ անում Հայոց ցեղասպանության դատը վստահել պատմաբաններին)
2012 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Հայագիտություն», 136.1, Երևան 2012թ., էջ 23-62
|
Азербайджанская версия истории национальной литературы в критическом рассмотрении (Ազգային գրականության պատմության ադրբեջանական տարբերակը քննական դիտարկմամբ)
2011 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Հայագիտություն», 134.1, Երևան 2011թ., էջ 40-59
|
Ստեփանոս Դաշտեցու անտիպ «Զրույց - բանավեճերը»
2009 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (129), Երևան 2009թ., էջ 113-138
|
Պատմաբանասիրական դիտողություններ Նարեկացուն վերագրված ճառի մասին
2009 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (128), Երևան 2009թ., էջ 37-48
|
Գրիգոր Նարեկացին և հայ առակագրությունը
2008 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (126), Երևան 2008թ., էջ 77-89
|
Գրիգոր Նարեկացու բառաստեղծական արվեստը
2006 | Գիրք/Book
Մենագրություն, Երևան, 2006, 125 էջ
Նարեկացու լեզվական ազդեցությունը հետագա դարերի հայ մատենագրության վրա
2006 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (118), Երևան 2006թ., էջ 109-132
|
Նարեկացու «Ի սուրբն Յակոբ» ներբողի գրության ժամանակի հարցը
2005 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (117), Երևան 2005թ., էջ 63-80
|
Նարեկացու հավատո հանգանակը
2005 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (116), Երևան 2005թ., էջ 81-92
|
Նարեկացու բառաշխարհը
2005 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (115), Երևան 2005թ., էջ 85-114
|
Աղոթագի՞րք, թե՞ «մատեան ողբերգութեան»
2004 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (114), Երևան 2004թ., էջ 71-82
|
Գրիգոր Նարեկացու գրական ժառանգության հարցի շուրջ
2004 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (112), Երևան 2004թ., էջ 67-84
|
Գրիգոր Նարեկացի և Գրիգոր Տղա
2003 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (111), Երևան 2003թ., էջ 83-94
|
Նարեկի կառուցվածքի շուրջ
2003 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (110), Երևան 2003թ., էջ 73-90
|
Նարեկացու առեղծվածը
2003 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (109), Երևան 2003թ., էջ 91-112
|
Նարեկի ծածկագրությունների վերլուծության փորձ
2002 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (108), Երևան 2002թ., էջ 67-84
|
Հովհաննես Սարկավագ Իմաստասերը «Լուծմունք «Սահմանաց գրոց» երկի հեղինակ
2002 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (106), Երևան 2002թ., էջ 93-106
|
Հովհաննես Մրքուզ Ջուղայեցի
2001 | Գիրք/Book
Մենագրություն, Երևան, 2001, 271 էջ
Հայ բառարանագրության չգնահատված հուշարձան
2001 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (103), Երևան 2001թ., էջ 129-142
|
Արդյո՞ք ամբողջական աշխատություն է «Պատճառ սահմանաց գրոցն»-ը (տպագրվում է հեղինակի ծննդյան 60-ամյակի առթիվ)
2000 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (102), Երևան 2000թ., էջ 73-91
|
Монтескье об армянах (Մոնտեսքյոն հայերի մասին)
1999 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (99), Երևան 1999թ., էջ 42-47
|
Ստեփանոս Դաշտեցու առաջին «Զրույց-բանավեճը»
1997 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (93), Երևան 1997թ., էջ 89-100
|
Вопрос о взаимоотношении души и тела в армянской философии XVII в. (Հոգու և մարմնի փոխհարաբերության հարցը XVII դ. հայ փիլիսոփայության մեջ)
1997 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2(92), Երևան 1997թ., էջ 113-117
|
Նորայայտ փաստեր Գրիգոր Տղայի կեանքի եւ գործունեութեան մասին
1996 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (90), Երևան 1996թ., էջ 77-88
|
Ստեփանոս Դաշտեցու պատմամշակոլթային արժեքը
1995 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (87), Երևան 1995թ., էջ 106-119
|
Հայ-իրանական մշակութային համագործակցության պատմության արժեքավոր սկզբնաղբյուր
1994 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (83), Երևան 1994թ., էջ 89-97
|
18-րդ դարի մի անտիպ գրախոսություն
1993 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (81), Երևան 1993թ., էջ 111-117
|
Հովհաննես Ջուղայեցու «Քերականութիւն»-ը
1993 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (79), Երևան 1993թ., էջ 102-125
|
Հովհաննես Ջուղայեցու «Համառօտ տրամաբանութիւն» աշխատությունը
1992 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (78), Երևան 1992թ., էջ 103-120
|
Историко-филологические заметки о литературном наследии Степаноса Даштеци (Ստեփանոս Դաշտեցու գրական ժառանգությունը (պատմաբանասիրական դիտողություններ))
1992 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (77), Երևան 1992թ., էջ 41-49
|
Հովհաննես Անկյուրացու մատենագրական ժառանգությունը
1988 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (66), Երևան 1988թ., էջ 47-55
|
XVII դարի հայ փիլիսոփայական մտքի քննական վերլուծություն
1983 | Գիրք/Book
Մենագրություն, Երևան, 1983, 434 էջ
Արիստոտելի «Մետաֆիզիկայի» հայերեն թարգմանության ու մեկնության հարցի շուրջը
1983 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (49), Երևան 1983թ., էջ 83-92
|
Հայ փիլիսոփայական մտքի անցյալի ընդհատված ավանդույթների վերականգնումը XVII դարում
1981 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (45), Երևան 1981թ., էջ 100-115
|
Հովհաննես Ջուղայեցու «Գիրք սրբազնագործութեան» երկի տպագրության շուրջը
1980 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (42), Երևան 1980թ., էջ 58-68
|
Ա. Մադոյան, Հր. Միրզոյան
Դավիթ Անհաղթի «Սահմանաց գրքի» անանուն մեկնությունը
1980 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (40), Երևան 1980թ., էջ 115-159
|
Սիմեոն Զուղայեցի և Ոսկան Երևանցի
1978 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (36), Երևան 1978թ., էջ 186-192
|
Սիմեոն Ջուղայեցի
1971 | Գիրք/Book
Մենագրություն, Երևան, 1971, 235 էջ