Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ
Faculty of Philosophy and Psychology
Փիլ. և հոգեբանության ֆակուլտետի կազմավորման գործընթաց սկիզբ է առել դեռևս 1964 թ.-ից:
>
Հրաչյա Ռաֆայելի Հովհաննիսյան

Դոցենտ | Ընդհանուր հոգեբանության ամբիոն
Կրթություն
1995 - 1999 թթ. ԵՊՀ փիլ., սոց. և հոգեբ. ֆակուլտետի հոգեբանության բաժնի բակալավր
1999 - 2001 թթ. ԵՊՀ փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և հոգեբանության ֆակուլտետի հոգեբանության բաժնի մագիստրանտ
2001 - 2004 թթ. ԵՊՀ հոգեբանության ամբիոնի ասպիրանտ


Գիտական աստիճան
Հոգեբ. գիտ. թեկնածու, ատենախոսական աշխատանքի թեմա՝ «Փրկարարների հոգեկան հուսալիության դրսևորման առանձնահատկությունները», ժԹ.00.03, Երևան, 2004թ.

Աշխատանքային փորձ
1995 - 2002 թթ. Սոցիալական հոգեբանության հիմնախնդիրների, արտակարգ իրավիճակներում մասնագիտական կազմերի գործունեության հետ կապված մի շարք հետազոտությունների կատարում և ղեկավարում
2000 - 2003 թթ. Փրկարարների պատրաստման եվրոպական միջտարածաշրջանային կենտրոն (ՓՊԵԿ, Երևան)՝ որպես հոգեբան-խորհրդատու
Երևանի Հրաչյա Աճառյանի անվ. համալսարան` սոցիալական և կառավարման հոգեբանություն առարկաների դասվանդում
2001 թ-ից ԵՊՀ Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետի Ընդհանուր
հոգեբանության ամբիոնի դասախոս և գիտաշխատող
2005 - 2011 թթ. գործնական Հոգեբանության և Սոցիոլոգիայի «Ուրարտու» համալսարան, դասախոս
2006 - 2008 թթ. «Ուրարտու» համալսարանի հոգեբանության ամբիոնի վարիչ
2005 - 2008 թթ. Անվտանգության աշխատակիցների պատրաստման «Վիշապի դպրոց», հոգեբան - խորհրդատու
Հոգեթերապևտների Եվրոպական Լիգայի անդամ
2009 - 2013 թթ. ԵՊՀ փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ
2010 - 2014 «Սատար» հոգեբանական կենտրոնի հիմնադիր-ղեկավար
2012 - 2014 ԵՊՀ Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետի «ճգնաժամային և արտակարգ իրավիճակների հոգեբանություն» մասնագիտացմամբ մագիստրոսական ծրագրի ղեկավար:
2013-ից Դասավանդում է հոգեբանություն Էջմիածնի Գևորգյան հոգևոր ճեմարանում և Սևանի Վազգենյան հոգևոր դպրանոցում

Կարդացվող դասընթացներ
Հոգեբանության հիմունքներ, Հոգեճանաչում, Պատկերի հոգեբանություն, Հոգեկան հուսալիության վերահսկման մեթոդներ, Փրկարարի անձի հոգեբանություն, Հոգեբանության դասավանդման մեթոդիկա

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Արտակարգ իրավիճակների հոգեբանության բնագավառի մոդելներ և տեխնոլոգիա, Պսիխոդիագնոստիկա, Ընկալման և մտապատկերի հոգեբանություն, Հոգեբանության հասկացութաբանություն:
Գիտամանկավարժական, գիտահետազոտական, հոգեշտկողական, խորհրդատվական: Զբաղվում է արտակարգ պայմաններում գործունեության հոգեբանական մոդելավորման, անձնակազմերի հոգեկան հուսալիության վերահսկման ու ապահովման հարցերով: Կատարում է հոգեմարզման, հոգեշտկման և խորհրդատվական աշխատանքներ` ուղղված անձնային ու աշխատանքային ճգնաժամերի հաղթահարմանը, մասնագիտական հուզական այրման կանխմանը, ինքնակարգավորման և ինքնակառավարման հմտությունների զարգացմանը: Գիտական հետաքրքրությունների շարքում առանձնանում են պսիխոդիագնոստիկայի, ընկալման և մտապատկերի ուսումնասիրման տեսամեթոդաբանական ուսումնասիրությունները:

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
«Արտակարգ իրավիճակներում գործող անձնակազմերի պատրաստման հոգեբանական տեխնոլոգիայի մշակում», ԵՊՀ, Ընդհանուր հոգեբանության ամբիոն, ՀՀ պետական բյուջե, 2011 թ.

Պարգևատրումներ
2013 թ. - Պատվոգիր, ՀՀ ՊՆ 56265 «Արզնի» ավիացիոն զորամաս, ՀՀ Զինված ուժերում ավիացիոն հոգեբանության զարգացումը խթանելու համար
2014 թ. - ԵՊՀ պատվոգիր՝ «Երկարատև անբասիր աշխատանքի, համալսարանական կրթության և գիտության ոլորտում ձեռքբերումների, երիտասարդ մասնագետների պատրաստման գործում ունեցած ավանդի համար»

Համակարգչային իմացություն
MS Word, Excel, Access, Power Point, Internet Explorer

Օտար լեզուների իմացություն
Ռուսերեն՝ գերազ., անգլերեն՝ բավ.

Հրաչյա Հովհաննիսյան , Արմեն Բարսեղյան
Մարդու վարքի դէվոլյուցիան. վարքաբանական և հոգեբանական վերլուծություն
2019 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2019 № 3 (30) էջ 48-61
|
In connection with psycho-somatic rehabilitation work of children with diabetes (type 1)
2019 | Գիրք/Book
The current issues in theoretical and applied psychology, 2019, 47 էջ
Զգալը որպես ինտեգրալ անդրադարձում
2018 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2018 № 2 (26), էջ 48-58
|
Ճգնաժա՞մ, թե՞ կրիզիս: Կեղծ բեկման ապրումների հոգեբանական վերլուծություն
2018 | Հոդված/Article
Արդի հոգեբանություն, 2018, 1, էջ 88-97
|
Образность. Опыт постижения реальности
2017 | Հոդված/Article
Психология восприятия: трансцендентальная перспектива. Сборник научных статей. 2017, стр. 204-216
Կարեն Փոլադյան, Ռուստամ Մախմուդյան, Լուսինե Մաիլյան, Արթուր Մարտիրոսյան, Հրաչյա Հովհաննիսյան
Դատական կարգադրիչների ծառայության հիմունքներ
2016 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: Ոսկան Երևանցի: 2016թ․, 112 էջ
|
Պատկերայնությունը որպես իմացական հարմարվողականության դետերմինանտ
2016 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2016 № 1 (19), էջ 63-75
|
Իրականությունը սուբյեկտիվ պատկերներով միջնորդավորելու հիմնահարցի շուրջ
2014 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն» 143.4, 2014 (№ 2), էջ 56-66
|
Հովհաննիսյան Հ. Ռ. , Գումրույան Վ. Հ.
Սկսնակ օդաչուների որոշումներ ընդունելու հոգեբանական պատրաստությունը` որպես ռիսկային վարքի կարգավորիչ
2014 | Հոդված/Article
«Ռազմական հոգեբանության հիմնախնդիրները» հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, ԵՊԲՀ, ԵՊՀ, ՀՊՄՀ, «Ասողիկ» հրատ., Երևան, 2013, էջ 67-
Աբրահամյան Տ. Ա., Հովհաննիսյան Հ. Ռ.
Գունաձևայնության երկու ասպեկտ
2011 | Հոդված/Article
«Տեսական և կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրները» միջազգային գիտաժողովի նյութեր, Էդիտ Պրինտ հրատ., 2011 թ., էջ 349-351
|
Հոգեբանական հայալեզու եզրույթների ձևավորման հիմնախնդիրները
2011 | Հոդված/Article
«Տեսական և կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրները» միջազգային գիտաժողովի նյութեր, Էդիտ Պրինտ հրատ., 2011 թ., էջ 10-13
|
«Զարգացում» ֆենոմենի հոգեբանական բացատրության փորձ
2011 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն» 133.4, Երևան 2011թ., էջ 54-65
|
Հոգեբանություն (դեմքեր, փաստեր)
2010 | Գիրք/Book
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2010, 204 էջ
|
Հոգեկան հուսալիության հետազոտման մեթոդաբանական մոտեցում: Անձի հոգեբանական անվտանգության հիմնախնդիրը
2009 | Գիրք/Book
Կոլեկտիվ մենագրություն, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2009, 164 էջ, էջ 113-131
|
Հոգեկան հուսալիության վերահսկման մեթոդներ
2009 | Գիրք/Book
Դասընթացի ուսումնական ծրագիր (մեթոդական ուղեցույց),Երևան, ԵՊՀ-ի հրատ., 2009 թ., 24 էջ
Ֆունկցիոնալ և հոգեբանական պատրաստվածությունը որպես հոգեկան հուսալիության հենք
2009 | Հոդված/Article
«Արդի հոգեբանության տեսական և կիրառական հիմնախնդիրներ», ԵՊՀ 90-ամյակին նվիրված գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան, «Ասողիկ» հրատ., 2009 թ., էջ 26-37
|
Ռավենի աղյուսակներ (զարգացող մատրիցաների սանդղակ)
2009 | Գիրք/Book
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2009, 82 էջ
|
Հոգեբանական հետազոտությունների արդիականացման հիմնախնդիրները
2008 | Հոդված/Article
Երիտասարդ հոգեբանների գիտաժողովի նյութեր, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2008, էջ 5-6
Հոգեախտորոշիչ համակողմանի մոդելի մշակման հիմնախնդիրը
2008 | Հոդված/Article
Հոգեբանությունը և կյանքը, Երևան «Զանգակ-97», 2008 թ. (1-2), էջ 9-12
|
Психологическое обучение в системе подготовки миротворческих сил на примере мировотворческого батальона республики Армения
2007 | Հոդված/Article
«Կրթության արդի հիմնախնդիրների գիտակիրառական տեսակետները» երիտասարդ գիտնականների միջբուհական հոդվածների ժողովածու, Կրթության միջազգային ակադեմիայի հրատարակչություն, Երևան, 2007, էջ 61-65
|
Հոգեբանության դասավանդման ժամանակակից հիմնախնդիրները թեմայով միջազգային գիտաժողովի լուսաբանում
2007 | Հոդված/Article
Բանբեր Երևանի Համալսարանի, հասարակական գիտություններ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2007, N 3 (123), էջ 231-233
Փրկարարի հոգեկան հուսալիության հետազոտումը որպես գիտամեթոդական և հոգեդիագնոստիկ հիմնախնդիր
2007 | Հոդված/Article
«Հոգեբանությունը և կյանքը», N 3, «Զանգակ-97», 2007, էջ 77-82
Բառիմաստային վերլուծության դերը հոգեբանական հետազոտություններում և հոգեբանության դասավանդման մեթոդիկայում
2007 | Հոդված/Article
«Հոգեբանության դասավանդման ժամանակակից հիմնախնդիրները» միջազգային գիտագործնական գիտաժողովի նյութեր, ԵՊՀ հրատ., 2007, էջ 84-89
|
Ինֆորմացիոն գերհագեցվածությունը և կյանքի արագացման պատրանքը ժամանակակից հասարակությունում
2005 | Հոդված/Article
«Հոգեբանությունը և կյանքը», N 4, «Զանգակ-97», 2005, էջ 89-91
Количественная оценка саморегуляции психо-сенсомоторных актов как показатель реакции спасателя
2004 | Հոդված/Article
"Комплексная безопасность России", Сборник международного симпозиума, Москва, 2004 г., стр. 260-263
|
Սթրեսային իրավիճակներում գործող մասնագետի վարքային բնորոշ փոփոխությունները
2004 | Հոդված/Article
«Արդի հոգեբանության տեսական և կիրառական հիմնախնդիրները» գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2005, էջ 67-73
|
Հրաչյա Հովհաննիսյան , Մելս Մկրտումյան, Աշոտ Հովհաննիսյան
Սենսոմոտոր-5 (Մարդու զգայաշարժողական ակտերի գրանցման 5-պարամետրանոց, համակցված, դյուրակիր էլեկտրոնային ստենդ)
2003 | Հոդված/Article
«Գիտություն և տեխնիկա», N 10 (482, 2003, էջ 10-13
|
Արտակարգ իրավիճակներում գործող մասնագետների հոգեկանի ուսումնասիրման մեթոդաբանական հիմնախնդիրը
2003 | Թեզիս/Thesis
Երիտասարդ հոգեբանների երկրորդ հանրապետական գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, «Զանգակ-97», Երևան, 2003, էջ 38-39
Հոգեկան հուսալիության հիմնախնդիրը փրկարարի գործունեությունում
2001 | Թեզիս/Thesis
Երիտասարդ հոգեբանների առաջին հանրապետական գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Երևան, «Զանգակ-97», 2001, էջ 34-35
Հ. Ռ. Հովհաննիսյան , Ա.Վ. Բալասանյան
Ներդաշնակության զգացումը որպես հոգեբանական մեխանիզմ
2000 | Գիրք/Book
«Հոգեբանությունը և կյանքը», «Զանգակ-97», N 1, 2000, էջ 85-88
Պրոպորցիայի կարևորությունը գեշտալտ համակարգում
2000 | Թեզիս/Thesis
«Աշխարհի մեծ մշակույթները (Գերմանիայի մշակույթը)» գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2000, էջ 11