Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ
Faculty of Philosophy and Psychology
Փիլ. և հոգեբանության ֆակուլտետի կազմավորման գործընթաց սկիզբ է առել դեռևս 1964 թ.-ից:
>
Հրանտ Միքայելի Ավանեսյան

Ամբիոնի վարիչ | Ընդհանուր հոգեբանության ամբիոն
Կրթություն
1982 - 1985 թթ. ասպիրանտուրա, Ընդհանուր և մանկավարժական հոգեբանության ինստիտուտ, Մոսկվա, ՌԴ
1978 - 1983 թթ. ասպիրանտուրա, Հոգեբանության լաբորատորիա, Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի Համամիութենական գիտահետազոտական ինստիտուտ, Մոսկվա, ՌԴ
1974 - 1978 թթ. Ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական պետական ինստիտուտ, Երևան, սուսերամարտի մարզիչ, ֆիզիկական դաստիարակության ուսուցիչ, դիպլ. Ժ-1. N 007984

Լրացուցիչ մասնագիտական կրթություն
2011-2012 Կրթության հոգեբանություն –“U.A.P.V." Վերապատրասման Եվրոպական գրասենյակ, Ավինյոնի համալսարան, Ֆրանսիա
2007 թ-ին Դասախոսների վերապատրաստում, Հոգեբանություն, ԵՊՀ, Երևան
2002 թ-ին Հատուկ ադապտիվ դաստիարակության հոգեբանություն, Ֆիզիկական դաստիարակության դպրոց, Պոզնանի համալսարան, Պոզնան, Լեհաստան
1997 թ-ին Մենտալ թրեյնինգ, Յուտայի համալսարան, Յուտա, ԱՄՆ
1995 Սպորտի կառավարման ծրագիր, Ազգային դասընթացների տնօրեն, Միջազգային օլիմպիական կոմիտե, Օլիմպիա, Հունաստան
1994 թ-ին Հոգեթերապիա, “Itineraires” միջազգային ասոցիացիա, Փարիզ, Ֆրանսիա
1989 թ-ին Սպորտի կիրառական հոգեբանություն, Իլինոյսի համալսարան, Ամերիկյան սպորտի հոգեբանության ասոցիացիա, Իլինոյս, ԱՄՆ
1987 թ-ին Սպորտի հոգեբանություն, Ֆիզիկական կուլտուրայի կենտրոնական ինստիտուտ, Մոսկվա, ՌԴ

Գիտական աստճան
1985 թ-ին Հոգեբանական գիտությունների թեկնածու, «Անհատական և թիմային մրցումներում մարզիկի գործունեության արդյունավետության հոգեբանական գործոնները», Ընդհանուր և մանկավարժական հոգեբանության ինստիտուտ, Մոսկվա, ՌԴ, դիպլ. ПС N 001470
2004 թ-ին Հոգեբանական գիտությունների դոկտոր, «Գործունեության լարված պայմաններում մարդու աշխատունակության կարգավորիչ մեխանիզմների հոգեբանական օրինաչափությունները», Խ. Աբովյանի անվ. հայկական մանկավարժական համալսարան, Երևան, ՀՀ, Բ - 00533

Գիտական կոչուք
2006թ. - Հոգեբանության պրոֆեսոր ,ԵՊՀ, ՀՀ ԲՈՀ, Երևան, դիպլ. Պ-00399
1993թ. - Հոգեբանության և մանկավարժության դոցենտ, ՖԿՀՊԻ, ՌԴ ԲՈՀ, Մոսկվա, դիպլ.Ц N 009189

Աշխատանքային փորձ
2022 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ Հոգեբանության գիտահետազոտական կենտրոնի ղեկավար
2006 թ-ից առ այսօր Ընդհանուր հոգեբանության ամբիոնի վարիչ, ԵՊՀ
2004 -2021 թթ. առ Փորձարարական հոգեբանության լաբորատորիայի ղեկավար, ԵՊՀ
2004 - 2005 թթ. Հոգեբանության ամբիոնի պրոֆեսոր, ԵՊՀ
2003 - 2004 թթ. պրոռեկտոր, Ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական պետական ինստիտուտ, Երևան
1990 - 2003 թթ. Հոգեբանության և մանկավարժության ամբիոնի վարիչ, Ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական պետական ինստիտուտ, Երևան, ՀՀ
1994 - 2001 թթ. համատեղությամբ կարգով Ֆիզիկական Կուլտուրայի և Սպորտի գիտահետազոտական կենտրոնի գիտական ղեկավար, Ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական պետական ինստիտուտ, Երևան, ՀՀ
1983 - 1990 թթ. ավագ գիտաշխատող, սպորտի հոգեբանության խմբի ղեկավար, ԳՀ լաբորատորիա, Ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական պետական ինստիտուտ, Երևան

Կարդացվող դասընթացներ
Փորձարարական հոգեբանություն, Հոգեբանության մեթոդաբանություն, Մասնագիտական ընտրության և աշխատակազմի համալրման մեթոդներ, Կառավարման հոգեբանություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հոգեբանության մեթոդաբանություն, Փորձարարական հոգեբանություն, Սպորտի հոգեբանություն, Կառավարման հոգեբանություն, Հոգեդիագնոստիկա

Մասնակցությունը միջազգային դրամաշնորհների
2011-2013 - Հոգեբանական թեստային համակարգի մշակում ՀՀ ոստիկանության համակարգի համար. ԵԱՀԽ Երևանյան գրասենյակ, OSCE, PO. 226723
2012-2016 - համալսարան, Ֆրանսիա, Chercheur Centre Norbert Elias (UMR 8562) - Equipe Culture & Communication, UFR-ip Sciences Humaines et Sociales - Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse
2016-2017 - ԵՊՀ և ՌԴ «Հարավային դաշնային համալսարան» բարձրագույն կրթության դաշնային պետական ինքնավար կրթական հաստատության կողմից անցկացված գիտական հետազոտությունների համատեղ նախագծերի աջակցության միջազգային գիտական ծրագիր,

Մասնագիտական անդամակցություն
2020- առ այսօր, Psi Chi is the International Honor Society in Psychology. Advisor.
2019- առ այսօր, Association for Psychological Science: Washington D.C., District of Columbia, USA
2021- US Eastern Psychological Association, USA.
2006-2017թթ. – ՀՀ Պատիժը կրելուց պայմանական վաղաժամկետ ազատելու, Պատժի չկրած մասն ավելի մեղմ պատժատեսակով փոխարինելու հարցերով անկախ հանձնաժողովի անդամ/ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հրամանագրեր՝Նխգհ,31.07.2006,ՆՀ-163/Նխգհ,29.12.2010,ՆՀ-327-Ն
2015-ից Հոգեբանական գիտությունների միջազգային ակադեմիա, թղթակից անդամ, ՌԴ
2022 –առ ասյօր. - ՀՀ ԲՈԿ-ի 067 մասնագիտական խորհրդի նախագահ
2014-2017 ՀՀ ԲՈՀ-ի 064 մասնագիտական խորհրդի անդամ
2011 - 2014թթ. - Հոգեբանների հայկական գիտական միավորման, նախագահ
2013 – 2014 թթ. - ՀՀ ԲՈՀ-ի 066 մասնագիտական խորհրդի նախագահ
2011 -2013 ՀՀ ԲՈՀ-ի 065, 013 մասնագիտական խորհրդներիի անդամ
2002 - 2010 ՀՀ ԲՈՀ-ի 060, 020 մասնագիտական խորհրդների նախագահի տեղակալ, անդամ
1997 - 2008 BFE, Կենսաբանական հետադարձ կապի հետազոտման Եվրոպական հիմնադրամ
1991 - 2002 STAR, Սթրեսի և տագնապայնության հետազոտման միջազգային միություն
1989 - 2005 Սպորտի կիրառական հոգեբանության Ամերիկյան ասոցիացիա (Association for the Advancement of Applied Sports Psychology) 49th Division of American Psychology Association, USA
1988 - 2003 Հայաստանի Հանրապետության սպորտի հոգեբանության ֆեդերացիայի նախագահ, Federation of Sports Psychology of the Republic of Armenia. Yerevan, Armenia
1987- 1991 ԽՍՍՀ Սպորտի հոգեբանության Ֆեդերացիա, նախագահության անդամ

Գիտական ամսագրերի խմբագիր, անդամ
2017 –առ.այսօր, գլախավոր խմբագիր «Արդի հոգեբանություն» Գիտական հանդես, Երևան ՀՀ
2015 - առ այսօր, խմբագուրայն անդամ, «Живая психология» Գիտական ամսագիր/Մոսկվա, ՌԴ
2003 - առ այսօր, խմբագուրայն անդամ, «Спортивный психолог»/“Սպորտի հոգենբան” Գիտական ամսագիր/Մոսկվա, ՌԴ
2010 - առ այսօր, խմբագուրայն անդամ, ԵՊՀ Բանբեր , Երևան ՀՀ
2010 - առ այսօր, խմբագուրայն անդամ, «Հոգեկան առողջություն» գիտական հանդես, Երևան ՀՀ
2005 -առ այսօր, խմբագուրայն անդամ, “Հանրային կառավարում” Գիտական ամսագիր/ ՀՀ Պետական կառավարման ակադեմիա, Երևան ՀՀ
2015 – առ այսօր, խմբագուրայն անդամ, «Мир науки. Педагогика. Психология» научный журнал, Մոսկվա, ՌԴ
2019 – առ այսօր, խմբագուրայն անդամ, «Вестник Московского университета. Серия 20. Педагогическое образование. Մոսկվա, ՌԴ
2014 - 2020, «Հատուկ կրթության հիմնախնդիրներ». Գիտամեթոդական հանդես, Երևան ՀՀ
2013 -2016 «Հոգեբանություն և կյանք» գիտական հանդես, Զանգակ հրատ. Երևան ՀՀ
2009 – 2015 «Մանկավարժություն» գիտամեթոդական ամսագիր. ՀՀ ԿԳՆ ԿԱԻ, Երևան ՀՀ

Գիտական աշխատանքներ և գյուտեր
220 գիտական աշխատանք, այդ թվում 5 մենագրություն, 15 ուսումնական ձեռնարկ, պաշտպանված 25 թեկնածուական ատենախոսությունների ղեկավար, 2 գյուտ(Տես՝ https://patentdb.ru/author/1568332)

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

avanesyanh@ysu.am

Грант Аванесян , Араксия Давтян
Психологическая оценка профессиональной работоспособности в структуре управления человеческими ресурсами организации (Մասնագիտական աշխատունակության հոգեբանական գնահատումը կազմակերպության մարդկային ռեսուրսների կառավարման կառուցվածքում)
2021 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», Երևան, 2021 № 2 (35), էջ 58-67
|
Грант Аванесян , Г. Акопов, Л. Акопян, М. Ермолаев, Д. Лубовский, С. Солотрев
Инновационное сознание управленческих кадров: возможности психологической оценки
2021 | Հոդված/Article
Психологический журнал, 2021, N 42 (4), c. 97-105
Грант Аванесян , Н. Карапетян
Психологические критерии оценки личностных проявлений и поведенческих стратегий в условиях преодоления проблемного взаимодействия
2020 | Հոդված/Article
Личностные и регуляторные ресурсы достижения образовательных и профессиональных целей в эпоху цифровизации, 22-23.10.2020, с. 14-27, Россия
Հրանտ Ավանեսյան , Նարեկ Հովսեփյան
ՏՏ մասնագետի մասնագիտական կոմպետենտության հոգեբանական գնահատման մեթոդաբանությունը
2020 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», Երևան, 2020 № 2 (32), էջ 74-83
|
Аванесян Г.М. , Моросанова В.И.
Ресурсный Подход К Психологическому Капиталу И Осознанной Саморегуляции Человека
2020 | Հոդված/Article
Արդի հոգեբանություն, 2020, 1(6), 88-99 էջ
Հայ հոգեբանների գիտական համայնքի միջազգային նախաձեռնությունները («Տեսական և կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրները» 7-րդ միջազգային գիտաժողով)
2020 | Գրախոսություն/Review
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», Երևան, 2020 № 1 (31), էջ 76-81
|
Hrant Avanesyan , Vartouhi Pabouyan, L. Abidi Hourilar
The Relationships of Emotional Intelligence and Social Capital to Professional Competence: A Study on the Faculty Members of Universities
2020 | Հոդված/Article
Social Psychology Research, 2020, 10, 39, 22-1
Hrant Avanesyan , M. Sahakyan
Des valeurs culturelles aux valeurs ethno-psychologiques de la personnalité de l'étudiant arménien
2020 | Հոդված/Article
Logiques Sociales. Harmattan, 2020, N 4, p. 145-153
Հրանտ Ավանեսյան , Մ. Մանուկյան
Որոշման կայացման արդյունավետությունը ժամանակի սահմանափակ պայմաններում
2020 | Հոդված/Article
«Ճգնաժամային կառավարում և տեխնոլոգիաներ», 2020, թիվ 1 (16), էջ 22-27
Перспективы структурирования универсальной системы психологической оценки человеческого капитала
2019 | Հոդված/Article
«Организационная психология: люди и риски» Сборник материалов XI Международной научно-практической конференции, 2019, 17-33 էջ
Հայ եվ ռուս դեռահասների հաղորդակցական բարդությունները. սոցիոմշակութային ասպեկտ
2019 | Հոդված/Article
Արդի հոգեբանություն, 2019, 2(5), 270-274 էջ
Հրանտ Ավանեսյան , Հովհաննիսյան Հայկազ
Русские авторы об Армении и армянах (XIX В.)
2018 | Հոդված/Article
АРМЕНИЯ: ПРИТЯЖЕНИЕ КУЛЬТУРЫ, Ռուսաստան, 287-308 էջ, 2018
Аванесян Г. М. , Григорян А. Л.
Научно-прикладные основы организации и управления физическим воспитанием студентов
2018 | Հոդված/Article
Современные тенденции развития теории и методики физической культуры, спорта и туризма. 2-ая Международная научно-практическая конференция. 2018, стр. 84-89
|
Методологические аспекты исследования экзистенциальных потребностей студенческого возраста
2018 | Հոդված/Article
Высшая школа: опыт, проблемы, перспективы, XI Международная научно-практическая конференция. 2018, стр. 108-113
|
«Արդի հոգեբանություն»-ը՝ գիտական նվաճումների հրապարակային ներկայացման ժամանակակից հարթակ
2018 | Հոդված/Article
Արդի հոգեբանություն, 2018, 1, էջ 3-7
|
Grant Avanesyan , Haykaz Hovhannisyan , Olga Fedotova, Pavel Ermakov, Vladimir Latun
Traditional and Alternative Approaches to the Method of Situational Analysis in Russia: Evidence from the Case Study “Istanbul in the Life and Works of Martiros Saryan”
2017 | Հոդված/Article
Journal of Social Studies Education Research, 2017, 8:2, 145-160 pp.
|
Avanesyan G. , Hovhannisyan H. , Fedotova O., Ermakov P., Latun V., A. Berberian
Artistic creativity of Martiros Saryan as the indicator of national self-identification of the personality in a multicultural space: features of methodology of a retrospective research
2017 | Հոդված/Article
Journal of Fundamental and Applied Sciences, 2017, N 9(7S), 1353-1367 pp.
|
Принципы совершенствования методики преподавания проективных тестов в вузе
2017 | Հոդված/Article
X Международная научно-практическая конференция "Высшая школа: опыт, проблемы, перспективы". 2017, стр. 110-114
|
Влияние современной коммуникативной среды на модификацию способности пространственного восприятия
2017 | Հոդված/Article
Высшая школа: опыт, проблемы, перспективы, Материалы X Международной научно-практической конференции, часть 2. 2017, стр. 20-24
|
Պրոյեկտիվ մեթոդների գիտակիրառական առանձնահատկությունների համակարգումը
2017 | Գիրք/Book
Մենագրություն: ԵՊՀ հրատ.: 2017թ․, 258 էջ, Հայաստան, Երևան
Հ. Մ. Ավանեսյան , Ա. Ս. Գևոգյան
Արտակարգ իրավիճակներում հոգեբանական-վերականգնողական աշխատանքների կազմակերպման հիմնահարցերը
2017 | Հոդված/Article
Ճգնաժամային կառավարում և տեխնոլոգիաներ: 2017թ․, 11, 290-293 էջ, Հայաստան
|
Innovative approaches of student professional self-presentation
2017 | Հոդված/Article
Actes du Colloque International sur "l'Innovation Pédagogique, Accompagnement et Professionnalisation des Etudiants". 2017, 1, pp. 24-29
|
Теоретические предпосылки применения проективных методов в экспериментальных исследованиях (Պրոյեկտիվ մեթոդների կիրառման տեսական նախադրյալները փորձարարական հետազոտություններում)
2017 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2017 № 1 (22), էջ 42-51
|
Զինվորի հոգեկան հատկությունների գնահատման և զարգացման մեթոդներ
2017 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ., 2017թ․, 186 էջ
Г. М. Аванесян , А. А. Бучек, А. С. Герасимова, А. В. Ермоленко
Акмеологические инварианты профессионализма руководителей образовательных организаций
2017 | Հոդված/Article
Հոգեկան առողջության հայկական հանդես, 2017, 8(2), էջ 20-25
|
Аванесян Г. М. , Мурадян Е. Б.
"Статус" экспериментальной психологии в эмпирическом пространстве психологии: методологический аспект
2017 | Հոդված/Article
Հատուկ կրթության հիմնախնդիրներ, 2017, 5, էջ 146-162
|
Ավանեսյան Հ. Մ. , Հարությունյան Ռ. Ա.
Մարդկային ռեսուրսների կառավարման համակարգի տեղայանցման հետազոտության արդյունքների համակարգային վերլուծություն
2017 | Հոդված/Article
Հատուկ կրթության հիմնախնդիրներ, 2017, 5, էջ 22-27
|
Интегральный подход к проективной психодиагностике при отборе персонала
2017 | Հոդված/Article
Արդի հոգեբանություն, 2017, 1, էջ 250-254
|
Аванесян Г. М. , Бучек А. А., Герасимова А. С., Ермоленко А. В.
Анализ развития управленческих навыков руководителей образовательных организаций
2017 | Հոդված/Article
Արդի հոգեբանություն, 2017, 1, էջ 368-374
|
Грант Аванесян , Армен Григорян
Психолого-педагогические аспекты управления процессом физического воспитания в вузе
2017 | Հոդված/Article
Հանրային կառավարում, 2017, 3-4, էջ 122-128
|
Аванесян Г. М. , Дурян М. К.
Сравнительное исследование показателей принятия решений у студентов
2016 | Հոդված/Article
Высшая школа: опыт, проблемы, перспективы, Материалы IX Международной научно-практической конференции, часть 1, 2016, стр. 132-138
|
Анализ методологических подходов исследования копинг стратегий поведения сотрудников
2016 | Հոդված/Article
Высшая школа: опыт, проблемы, перспективы, Материалы IX Международной научно-практической конференции, часть 1. 2016, стр. 490-495
Hrant M. Avanesyan , Susan Ramezanpour, Kamo Vardanyan
Investigation of the relationship between entrepreneurship behavior with human capital and need for achievement in Iranian entrepreneurs
2016 | Հոդված/Article
International Conference on Psychology, Educational and Behavioral Sciences. 2016, p. 3-9
|
Informational influence and ethnic myths as factors of enemy image’s formation.
2016 | Հոդված/Article
International Journal of Engineering Research and Science. 2016, 2, 91-95 pp.
|
Н. И. Карапетян, Г. М. Аванесян
Анализ методологических подходов исследования копинг стратегий поведения управленца
2016 | Հոդված/Article
Высшая школа: опыт, проблемы и перспективы. 2016, 1, стр. 490-494
|
Հայ հոգեբանների միջազգային ներուժը
2015 | Գիրք/Book
Երևան, Հեղ. հրատ., 2015, 50 էջ
|
Մասնագիտական գործունեության նոր պայմաններին անձի հարմարման հիմնախնդրի ուսումնասիրման մոտեցումների վերլուծություն
2015 | Հոդված/Article
«Տեսական և կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրները», 2015, 39-43 էջ
|
Features valuation of intellectual capital in the organization
2015 | Թեզիս/Thesis
World Academy of Science, Engineering and Technology Educational and Pedagogical Sciences Vol: 2, No:1, 2015, p. 352
Трансформации пространственно-временного восприятия в современной профессиональной среде
2015 | Հոդված/Article
Ежемесячный научный журнал “Евразийский Союз Ученых” (ЕСУ), N 12 (21),2015, с. 99-103
|
Опыт разработки специального учебного курса «психология проблемного взаимодействия», Высшая школа: опыт, проблемы, перспективы
2015 | Հոդված/Article
Материалы VIII Международной научно-практической конференции, РУДН, Москва, 2015, с. 122-127
Հ. Մ. Ավանեսյան , Լ. Ս. Ստեփանյան
ՈՒսանողի մասնագիտական նույնականացման գործընթացում «դեցենտրացիայի» դրսևորումների առանձնահատկությունները
2015 | Հոդված/Article
Միջբուհական հանրապետական գիտաժողով «ՀՀ սահմանամերձ գոտու ազգաբնակչության հոգեբանամանկավարժական հիմնախնդիրները», ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ, Իջևան, 2015, էջ 7-11
Հոգեբանական գիտափորձերի պրակտիկում
2015 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: Հեղ. հրատ., Երևան, 2015, 50 էջ
|
Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող անձանց հոգեբանական առանձնահատկությունների հետազոտման հիմնախնդիրները
2014 | Հոդված/Article
Հատուկ կրթության հիմնախնդիրները գիտամեթոդական հանդես, N1., ԵՊՄՀ, Երևան, 2014, 43-48 specedu.am
De l’adaptation et de l’accueil des étudiants étrangers en Arménie. De l’intégration au développement personnel
2014 | Հոդված/Article
Chapitre 5,Construire son identité culturelle/Sous la direction de Louis BASCO, Paris: L’HARMATTAN, 2014, p.95-106
|
«Տեսական և կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրները» (IV միջազգային գիտաժողով)
2014 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն» 142.4, 2014, էջ 70-73
|
Տեսական և կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրները
2014 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի Համալսարանի», № 142.4, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2014, էջ 70-73
«Դեցենտրացիայի» գործառական կառուցակարգի առանձնահատկությունները բուհի կրթական միջավայրում
2014 | Հոդված/Article
ԵՊՀ 95-ամյակին և ԵՊՀ փիլիսոփայության և հոգեբա¬նու¬թյան ֆակուլտետի 50-ամյակին նվիրված միջազգային գի¬տա¬ժողովի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2014, էջ 371-375
Հ. Մ. Ավանեսյան , Ն. Մ. Նազարյան
Ոստիկանների կոմունիկատիվ ոլորտի առանձնահատկությունների թեստավորման վերլուծություն
2014 | Գիրք/Book
ԵՊՀ 95-ամյակին և ԵՊՀ փիլիսոփայության և հոգեբա¬նու¬թյան ֆակուլտե¬տի 50-ամյակին նվիրված միջազգային գի¬տա¬ժողովի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2014, էջ 414-417
Հ. Մ. Ավանեսյան , Մ. Հեյդարի
NEO PI թեստի հայերեն տարբերակի փորձարկման համեմատական վերլուծություն
2014 | Գիրք/Book
ԵՊՀ 95-ամյակին և ԵՊՀ փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետի 50-ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2014, էջ 410-413
Индивидуально-психологические особенности контроля времени и качества выполнения тестовых заданий
2013 | Հոդված/Article
Высшая школа: опыт, проблемы, перспективы, Материалы VI Международной научно-практической конференции, Москва, РУДН, 2013, с. 516-520
|
Ժամանակի վերահսկման, առաջադրանքի կատարման որակի և անձնային առանձնահատկությունների փոխպայմանավորվածությունը
2013 | Գիրք/Book
«Հանրային կառավարում» գիտական հանդես, «Պետական ծառայություն», Երևան, N 1, 2013, էջ 203-212
Анализ актуальных проблем развития психологической науки в высшей школе
2012 | Հոդված/Article
Высшая школа: опыт, проблемы, перспективы, Материалы V Международной научно-практической конференции, Москва,РУДН,2012,с.49-54
|
Հոգեդիագնոստիկ չափորոշիչների կիրառումը մասնագիտական պիտանելիության գնահատման գործընթացում
2012 | Հոդված/Article
«Փորձարարական հետազոտությունները հոգեբանությունում» գիտական հոդվածների ժողովածու, «Էդիթ Պրինտ», Երևան, 2012, էջ 11-17
Մասնագիտական պիտանելիության հոգեբանական չափանիշների համադրության վերլուծությունը
2012 | Հոդված/Article
Հոգեկան առողջության հայկական հանդես, 3 (1), 2012, էջ 13-17
|
Rasoul Karbalaee Shirifard, Hrant Avanesyan , Habib Honari , Soghra Ebrahimi Ghavam Abadi
Compression of the effect of individual and in group physical exercise on state anxiety in young people
2012 | Հոդված/Article
Indian Journal of Science and Technology, v. 5, No. 4, April, 2012, p.p. 2627-2632
|
Апробация методики исследования предрасположенности к аддиктивному поведению по интегральным показателям
2011 | Հոդված/Article
Апробация методики исследования предрасположенности к аддиктивному поведению по интегральным показателям. // Материалы межд. Научн. Конф. "Современные проблемы теоретической и прикладной психологии", ЕГУ, 2011, стр. 389-391
|
Принципы построения системы психологической оценки и отбора персонала
2011 | Հոդված/Article
Международная конференция по современным проблемам теоретической и прикладной психологии,материалы,Эдит печати Грат,2011,С.27-32
Հոգեբանական հայալեզու եզրույթների ձևավորման հիմնախնդիրները
2011 | Հոդված/Article
«Տեսական և կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրները» միջազգային գիտաժողովի նյութեր, Էդիտ Պրինտ հրատ., 2011 թ., էջ 10-13
|
Հ. Մ. Ավանեսյան , Է. Վ. Ասրիյան , Ա. Գալստյան, Դ. Սարգսյան
Սթրեսի հետազոտման թեստի հայերեն տարբերակի տեղայնացման գիտափորձ
2010 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն» 132.4, Երևան 2010թ., էջ 72-79
|
Փորձարարական հոգեբանություն
2010 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ, Էդիթ Պրինտ, Երևան, 2010, 288 էջ
|
Особенности обеспечения непрерывного профессионального образования в контексте Болонского процесса, Основные проблемы послевузовского и непрерывного образования
2010 | Հոդված/Article
Сборник статей международной научной конференции, Ереван, 2010, с. 86-90
Հոգեբանություն (դեմքեր, փաստեր)
2010 | Գիրք/Book
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2010, 204 էջ
|
Դեյթոյի սթրեսի թեստ. տեղայնացման ընթացակարգ
2010 | Գիրք/Book
Մեթոդական ձեռնարկ, Հեղ. հրատ., Երևան, 2010, 26 էջ
Теоретико-методологические особенности стратегии психологического исследования
2010 | Հոդված/Article
Сборник научных статей, 4-я годичная научная конференция РАУ, Ереван, Изд-во РАУ, 2010, с. 605-611
Эксперимент социокультурной адаптации теста аценки стресса
2010 | Հոդված/Article
Высшая школа: опыт, проблемы, перспективы, Материалы III Международной научно-практической конференции, 21-22 сентября 2010 г., РУДН, Москва, 2010, с. 37-40
|
Психологические особенности проектирования образовательной среды вуза
2010 | Հոդված/Article
"Высшая школа: опыт, проблемы, перспективы", Материалы международной научно-практической конференции, Часть 1, Москва, "РУДН", 2010, с. 54-59
Г. М. Аванесян , А. Э. Барсегян
Оценка значимости интеллектуального капитала в структуре ценностей организации
2009 | Հոդված/Article
«Անձի զարգացման հիմնախնդիրները» միջազգային գիտաժողովի նյութեր, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2009, էջ 195-198
Научно-прикладные аспекты компьютерной психодиагностики
2009 | Հոդված/Article
«Անձի զարգացման հիմնախնդիրները» միջազգային գիտաժողովի նյութեր, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2009, էջ 191-195
Анализ критериев научной информативности психологических публикаций
2009 | Հոդված/Article
Третья Годичная научная конференция, Сборник научных статей, Ч. 2, Социально-гуманитарные науки, Ереван, Изд. РАУ, 2009, с. 306-316
|
Ավանեսյան Հ. Մ. , Պապոյան Վ. Ռ. , Գալստյան Ա. Ս. , Բեջանյան Ա. Տ., Ղազարյան Գ. Հ., Հովակիմյան Գ. Ռ.
Հոգեբանական և սոցիալական աշխատանքները ՀՀ ԱՆ քրեակատարողական ծառայությունում
2009 | Հոդված/Article
Առողջության և կրթության հայկական կենտրոն, Երևան, 2009, 151 էջ
|
Анализ кризисных проявлений становления психологической науки в Армении
2008 | Հոդված/Article
«Կրթական բարեփոխումների հոգեբանական հիմնահարցեր» գիտաժողովի նյութեր, Երևան, «Մանկավարժ», 2008, էջ 213-217
Национальные особенности политического мифа
2008 | Հոդված/Article
«Հոգեբանություն և կյանք», թիվ 1-2, Երևան, «Զանգակ-97», 2008, էջ 91-94
|
Апробация модифицированного психодиагностического комплекса оценки управленческих способностей
2008 | Հոդված/Article
«Вестник МАНЭБ», Том12 №4, 2007, Санкт-Петербург, с. 152-156
Հոգեախտորոշիչ համակողմանի մոդելի մշակման հիմնախնդիրը
2008 | Հոդված/Article
Հոգեբանությունը և կյանքը, Երևան «Զանգակ-97», 2008 թ. (1-2), էջ 9-12
|
Ուսանողական գիտական աշխատանքներին ներկայացվող պահանջներ
2007 | Գիրք/Book
Մեթոդական ուղեցույց, ԵՊՀ հրատ., 2007, 46 էջ
|
Анализ психологических особенностей регуляции работоспособности спортсмена
2007 | Հոդված/Article
Материалы международной научной конференции психологов физической культуры и спорта «Рудиковские чтения», Москва, 2007, стр. 6
Աշխատակազմի ընտրության և համալրման արդի հոգեբանական հիմնախնդիրները
2005 | Հոդված/Article
«Հանրային կառավարում» գիտական հանդես, N 2, Երևան, «Պետական ծառայություն» հրատ., 2005, էջ 90-98
Ժամանակակից հոգեախտորոշ¬ման գիտագործնական հիմնահարցերը
2005 | Հոդված/Article
«Հոգեբանությունը և կյանքը», N 4, 2005, Եր., Էջ 119-127
|
Психологические механизмы биологической обратной связи в эксперименте, моделирующем деятельность спортсмена
2004 | Հոդված/Article
Вестник МАНЭБ, т. 9, N 3, Ереван, 2004, с. 172-175
|
Uneversal Methodics for Psychic State Regulation
2002 | Հոդված/Article
Journal Sport Science, Vilnius, 1 (27), 2002, 28-31 p.
|
Սպորտի կիրառական հոգեբանություն
2002 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, «Էդիթ Պրինտ» հրատ., 2001, 122 էջ
The psychological aspects of applying a cycletrack in the training process of a bicyclist
2001 | Թեզիս/Thesis
"Perfectives and Profiles", 6th Annual Congress of the ECSS, German Society of Sport Science, 2001, Poster id: 185
Սպորտի կիրառական հոգեբանության մեթոդները
2000 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, «ՖԿՀՊԻ», 2000, 124 էջ
Grant Avanesyan , Anahit Stepanyan
Athlete’s State Peculiarity in Connect with the Specificity of Sport’s Activities
1999 | Թեզիս/Thesis
The III World Congress on Mental Training, Schedule, May 20-22, Utah, USA, 1999, p. 15-17
Psycho regulation program for athletes in Connection with Specificity of sport
1997 | Հոդված/Article
Journal of Applied sport psychology, AAASP, Conference San Diego, USA, 1997, Volume 9, Suppl. 46
The effect of activity and psychoregulation on the rehabilitation of people after natural calamities
1993 | Հոդված/Article
Revue Itineraires, Actes des journees Internationales d'Etudes, Paris, № 4, 1993, 143-146
|