Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ
Faculty of Philosophy and Psychology
Փիլ. և հոգեբանության ֆակուլտետի կազմավորման գործընթաց սկիզբ է առել դեռևս 1964 թ.-ից:
>
Քրիստինե Ռաֆիկի Գրիգորյան

Դոցենտ | Փիլիսոփայության պատմության, տեսության և տրամաբանության ամբիոն
Կրթություն
2001 - 2007 թթ. ԵՊՀ Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան
Թեկնածուական՝ «Դեմարկացիայի հիմնախնդրի ժամանակակից հայեցակարգերի իմավաբանական վերլուծություն», 2010 թ. ԵՊՀ

Աշխատանքային փորձ
2011 թ-ից մինչ այժմ ԵՊՀ Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետի Տեսական փիլիսոփայության և տրամաբանության ամբիոնի դասախոս
2009 - 2011 թթ. ԵՊՀ Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետի Տեսական փիլիսոփայության և տրամաբանության ամբիոնում սեմինարավար

Կարդացվող դասընթացներ
Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրներ
Գիտության տրամաբանություն
Բնագիտության փիլիսոփայական հիմնահարցեր
Փիլիսոփայության հիմունքներ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Գիտության փիլիսոփայություն
Իմացաբանություն
Գոյաբանություն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, գերմաներեն

Գիտության փիլիսոփայություն (հետպոզիտիվիստական իմացաբանության ակնարկ) դասընթացի ուսումնամեթոդական ձեռնարկ
2016 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: Ասողիկ: 2016թ․, 78 էջ
|
Պոլ Ֆեյերաբենդն ընդդեմ դեմարկացիայի
2015 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2015 № 3 (18), էջ 56-65
|
Դեմարկացիայի և գիտության աճի հիմնախնդիրների նույնացումն ըստ Իմրե Լակատոսի
2015 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2015 № 2 (17), էջ 44-52
|
Իմրե Լակատոսն ընդդեմ ֆալսիֆիկացիայի
2015 | Հոդված/Article
Կանթեղ, 2015թ․, 4(65), 174-182 էջ