Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ
Faculty of Philosophy and Psychology
Փիլ. և հոգեբանության ֆակուլտետի կազմավորման գործընթաց սկիզբ է առել դեռևս 1964 թ.-ից:
>
Լիլիթ Մուրադի Կարապետյան

Դասախոս | Անձի հոգեբանության ամբիոն
Կրթություն
2016 թ-ից մինչ այժմ ԵՊՀ Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, ասպիրանտուրա
2010 - 2012 թթ. ԵՊՀ Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, մագիստրատուրա
2006 - 2010 թթ. ԵՊՀ Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, բակալավրիատ

Աշխատանքային փորձ
2019 թ-ից մինչ այժմ ԵՊՀ Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, անձի հոգեբանության ամբիոնի դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
Դիֆերենցիալ հոգեբանություն և պրակտիկում (լաբորատոր),
Անձի հոգեբանություն (գործնական),
Անձի տեսություններ (գործնական),
Տարիքային հոգեբանություն (գործնական )
Հոգեբանության հիմունքներ դաս

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Անձի կենսակայունության հիմնահարցեր
Հուզական կայունություն
Սոցիալ-հոգեբանական հարմարում

Մասնագիտական անդամակցություն
Մանկական և կրթության հոգեբանների հայկական ասոցիացիա

Մասնակցություն գիտաժողովների, վերապատրաստումների
Gestalt approach to psychopathology.December 2019 թ․։ ԵՊՀ կիրառական հոգեբանության կենտրոն:
Ավազաթերապիա․գործնական դասընթաց -2019թ․հոկտեմբեր -դեկտեմբեր։ ԵՊՀ կիրառական հոգեբանության կենտրոն:
Հետազոտական հմտություններ հոգեբանների համար -2018թ․ հունվար-փետրվար։ ԵՊՀ կիրառական հոգեբանության կենտրոն:
Հոգեբանական աջակցություն երեխաներին․հաղթհարում ենք ագրեսիան և վախերը-2018 հուլիս։ ԵՊՀ կիրառական հոգեբանության կենտրոն:
Այցելուակենտրոն հոգեթերապիա-2018-2019 թ․ ԵՊՀ կիրառական հոգեբանության կենտրոն:
ՈւԳԸ 4-րդ միջազգային տարեկան գիտական նստաշրջան․2017
The first international scientific conference ”Phsychological service basic problems in sport of high achievements”.Armenia 2016
The international conference of young Psychologists. YSU, Armenia 2016
Հոգեդինամիկ հոգեթերապիա․Յունգյան մոդել-2010թ․ սեպտեմբեր -դեկտեմբեր։
Հոգեդինամիկ հոգեթերապիա․Ֆրոյդյան մոդել-2010 փետրվար -հունիս։
Հոգեբանական խորհրդատվության հմտություններ-2009թ․ հոկտեմբեր-նոյեմբեր։ ԵՊՀ կիրառական հոգեբանության կենտրոն:

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Կենսակայունությունը որպես անձի հոգեբանական անվտանգությունն ապահովող չափանիշ
2020 | Հոդված/Article
Արդի հոգեբանություն, 2020 ,Երևան 2 (7),էջ 11-19
Անձի կենսակայունության մասին պատկերացումները հոգեբանական գիտության մեջ
2017 | Հոդված/Article
Հոգեբանական սպասարկման հիմնախնդիրները բարձր նվաճումների սպորտում․Երևան 2017, էջ 295-301
Անձի հուզական անկայունության վրա աազդող գործոնները
2016 | Հոդված/Article
Փորձարարական հետազոտությունները հոգեբանության մեջ: Երիտասարդ հոգեբանների գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան, «Հոգատար բարեկամ» ԲՀԿ.- 2016, էջ 44-48
Ուսանողների ուսումնական դրդապատճառների, կենսակայունության եվ տիրապետման ռազմավարությունների փոխկապակցվածությունը
2016 | Հոդված/Article
Կանթեղ. Գիտական հոդվածներ, 3(68) Երևան «Ասողիկ», 2016 էջ 121-130