Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ
Faculty of Philosophy and Psychology
Փիլ. և հոգեբանության ֆակուլտետի կազմավորման գործընթաց սկիզբ է առել դեռևս 1964 թ.-ից:
>
Նաիրա Ժորայի Մկրտչյան

Դոցենտ | Սոցիալական փիլիսոփայության, բարոյագիտության և գեղագիտության ամբիոն
Կրթություն
1996 - 2000թթ. Փիլիսոփայության, Սոցիոլոգիայի և Հոգեբանության ֆակուլտետ, Երևանի Պետական Համալսարան, Երևան, բակալավրիատ
2000 - 2002թթ. Փիլիսոփայության, Սոցիոլոգիայի և Հոգեբանության ֆակուլտետ, Երևանի Պետական Համալսարան, Երևան, մագիստրատուրա

Գիտական աստիճան
Թեկնածուական` «Կնոֆլիկտների սոցիոմշակութային շարժառիթները փոխակերպվող հասարակությունուն», Երևանի Պետական Համալսարան, Երևան, 2006

Աշխատանքային փորձ
2009 թ-ից - առ այժմ Դոցենտ, Երևանի Պետական Համալսարան
2006 - 2009 թթ. Ասիստենտ, Երևանի Պետական Համալսարան
2003 - 2006 թթ. Դասախոս, Երևանի Պետական Համալսարան
Ժողովրդագրական անցման տեսություն, Տարածաշրջանային Մեթոդաբանական թրեյնինգ, Թբիլիսի, Վրաստան, Ապրիլ 14-16, 2005.
Կենտրոնական Եվրոպական Համալսարան, Բուդապեշտ, Հունգարիա, Հոկտեմբեր 9-13, 2006 թ.
Neuwaldegg Ամառային Սեմինար, Մետաֆիզիկա, Բիոէթիկա, Էթիկա, Քաղաքական փիլիսոփայություն, Վիենա, Ավստրիա, Օգոստոս 5 - 11, 2007 թ.
«Փիլիսոփայության դերը գիտության զարգացման մեջ», Civic Development and Partnership Foundation, Գավառ, Հայաստան, Ապրիլ 4, 2008 թ.
Լյուդվիգ-Մաքսիմիլիանս Համալսարան, Մյունխեն, Գերմանիա, 2008 թ., Հունիս-Օգոստոս
Կենտրոնական Եվրոպական Համալսարան, Բուդապեշտ, Հունգարիա, Նոյեմբեր 24-28, 2008 թ.
Լյուդվիգ-Մաքսիմիլիանս Համալսարան, Մյունխեն, Գերմանիա, 2009 - 2010 թթ. Նոյեմբեր-Հունվար
Ֆրիբուրգի Համալսարան, Ֆրիբուրգ, Շվեյցարիա, 2012, Մարտ- Մայիս
Լյուդվիգ-Մաքսիմիլիանս Համալսարան, Մյունխեն, Գերմանիա, 2013, Փետրվար-Օգոստոս
Լյուդվիգ-Մաքսիմիլիանս Համալսարան, Մյունխեն, Գերմանիա, 2017, Հուլիս-Սեպտեմբեր

Կարդացվող դասընթացներ
Փիլիսոփայության հիմունքներ, Սոցիալական ճանաչողություն, Արդարության փիլիսոփայություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Անցումային հասարակություններին վերաբերող հիմնախնդիրներ, սոցիալական եւ հումանիտար գիտությունների իմացաբանական ու մեթոդաբանական հարցեր, արդարության ժամանակակից եւ հետկառուցապաշտական քաղաքական տեսություններ

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
OSI, 2006
OSI, 2008
2008-2010 ԳՊԿ
DAAD/OSI, 2008
DAAD/OSI, 2009-2010
ASCN 2012
KAAD 2013
DAAD 2017

Լեզուներ
Հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն, գերմաներեն

Մասնագիտական անդամակցություն
2008 - 2015 թթ. Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետի խորհրդի անդամ

(+374 10) 54-43-94
naira.mk@gmail.com

Սոցիալական արդարության և մարդու հիմնարար իրավունքների գաղափարները հայաստանյան հանրային-քաղաքական խոսույթում
2021 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», Երևան, 2021 № 3 (36), էջ 14-27
|
On an Emancipatory Vision and the Armenian Experience of its Appropriation
2018 | Հոդված/Article
ՎԷՄ համահայկական հանդես, 2018, 2 (62), էջ 131-143
|
«Պատմական (ան)արդարություն» գաղափարը և հայտնութենական ավանդույթը. Հայկական տրամասային կառուցումները անցյալից ներկա
2017 | Հոդված/Article
ՎԷՄ համահայկական հանդես: 2017թ․, 2 (58), 1-16 էջ, Հայաստան
|
Ինչպե՞ս կառուցավորել հասարակական-քաղաքական իրականություն (Ն. Ադոնցի «Քաղաքական հոսանքներ հին Հայաստանում» հոդվածի փիլիսոփայական հենքերի շուրջ)
2017 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2017 № 2 (23), էջ 21-38
|
«Мы»/«Они»: как умерить насилие? (об агонистической модели демократии Ш.Муфф)
2017 | Հոդված/Article
Другой. Ближний и Дальний, 2017, стр. 128-134
|
Արիստոտելի արդարության հղացքը և պատմական (ան)արդարության գաղափարը: սոցիալական իրականության շուրջ հայկական տիրապետող տրամասության կառուցումները
2017 | Հոդված/Article
Արիստոտելի ժառանգությունը հայոց մշակույթի համատեքստում: Գիտաժողովի նյութերի ժողովածու: 2017, էջ 94-99
|
Ժամանակ, իրադարձություն, հակասություն (պատմական (ան)արդարության գաղափարի շուրջ)
2016 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», 2016 № 3 (21), էջ 36-49
|
Սոցիալական ճանաչողություն
2016 | Գիրք/Book
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, էլեկտրոնային հրատարակություն, Երևան, 2016, 27 էջ
|
The Nature and Status of the Political: Discourses on the Political and Political Discourses (Քաղաքականի բնույթն ու կարգավիճակը: Դիսկուրսներ քաղաքականի շուրջ և քաղաքական դիսկուրսներ)
2014 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն» 143.4, 2014 (№ 2), էջ 36-44
|
Արդարության գաղափարը սոցիալական իրականության քաղաքական կառուցակցման համատեքստում
2011 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն» 135.4, Երևան 2011թ., էջ 24-34
|
Բարոյականություն, ճշմարտություն, քաղաքականություն: Առօրյա-պրակտիկ և գիտա-փիլիսոփայական դիսկուրսների միջև
2010 | Հոդված/Article
«Անցումային հասարակություն. սոցիոմշակութային փոխակերպումներ» հոդվածների ժողովածու, պրակ 7, Երևան, 2010, էջ 12-23
|
Արդիականությունը և ազատության գաղափարը: Մի սոցիալական նախագծի մասին
2009 | Հոդված/Article
«Անցումային հասարակություն. սոցիոմշակութային փոխակերպումներ» հոդվածների ժողովածու, պրակ 6, Երևան, 2009, էջ 24-35
|
Կոնֆլիկտների սոցիոմշակութային պայմանավորվածությունը փոխակերպվող հասարակություններում
2009 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, 2009, 112 էջ
|
Համաշխարհայնացման հիմնախնդիրը արդիականության համատեքստում
2008 | Հոդված/Article
«Անցումային հասարակություն. սոցիոմշակութային փոխակերպումներ» հոդվածների ժողովածու, պրակ 4, Երևան, 2008, էջ 37-49
|
Համաշխարհայնացումը և սոցիալականության իրացման առանձնահատկությունները սոցիալականության փոխակերպումների համատեքստում
2008 | Հոդված/Article
«Անցումային հասարակություն. սոցիոմշակութային փոխակերպումներ» հոդվածների ժողովածու, պրակ 5, Երևան, 2008, էջ 36-50
|
Ինքնության արդիականացման հիմնահարցը ինքնության կոնֆլիկտների համատեքստում
2007 | Հոդված/Article
«Անցումային հասարակություն. Սոցիոմշակութային փոխակերպումներ» ,հոդվածների ժողովածու, պրակ 3, Երևան, 2007, էջ 49-57
|
Կոնֆլիկտների սոցիոմշակութային շարժառիթների հաղթահարման հնարավորությունները փոխակերպվող հասարակություններում
2006 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (120), Երևան 2006թ., էջ 31-41
|
Կոնֆլիկտների սոցիոմշակութային շարժառիթների հաղթահարման հնարավորությունները փոխակերպվող հասարակություններում
2006 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի Համալսարանի», Երևանի Պետական Համալսարան, 3 (120), 2006, էջ 31-41
|
Սոցիալական կոնֆլիկտների սոցիոմշակութային պայմանավորվածությունը փոխակերպվող հասարակություններում
2006 | Հոդված/Article
«Անցումային հասարակություն. Սոցիոմշակութային փոխակերպումներ» հոդվածների ժողովածու, պրակ 2, Երևան, 2006, էջ 14-26
|
Փոխակերպվող հասարակություններում տնտեսական կոնֆլիկտների սոցիոմշակութային շարժառիթների մասին
2005 | Գիրք/Book
Բանբեր Երևանի Համալսարանի, Երևանի Պետական համալսարան, Գարուն, 2005
|
Ինքնության հիմնահարցը սոցիոմշակութային փոխակերպումների համատեքստում
2005 | Հոդված/Article
«Վասն Արդարության», Իրավական Գիտա-Մեթոդական Հանդես, 4(54), 2005, էջ 28-31
|
Փոխակերպվող հասարակություններում տնտեսական կոնֆլիկտների սոցիոմշակութային շարժառիթների հարցի շուրջ
2005 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (115), Երևան 2005թ., էջ 14-25
|
Քաղաքական կոնֆլիկտների առանձնահատկությունները փոխակերպվող հասարակություններում
2004 | Հոդված/Article
«Անդրադարձներ» Գիտական հոդվածների ժողովածու, 2004, էջ 119-136
|
Ազգային ինքնության հիմնահարցը սոցիոմշակութային փոխակերպումների համատեքստում
2003 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (111), Երևան 2003թ., էջ 15-22
|
Ազգային ինքնության հիմնահարցը սոցիոմշակութային փոխակերպումների համատեքստում
2003 | Հոդված/Article
«Երևանի Պետական Համալսարան» , 3(111), 2003, էջ 15-22
|