Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ
Faculty of Philosophy and Psychology
Փիլ. և հոգեբանության ֆակուլտետի կազմավորման գործընթաց սկիզբ է առել դեռևս 1964 թ.-ից:
>
Նարինե Գագիկի Խաչատրյան

Ամբիոնի վարիչ | Անձի հոգեբանության ամբիոն
Կրթություն
1994 – 1999 թթ. ԵՊՀ Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, հոգեբանության բաժին
2000 – 2004 թթ. ԵՊՀ Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, հոգեբանության բաժին, ասպիրանտուրա
2006թ. Հոգեբանական գիտությունների թեկնածու

Գիտական կոչում
2008թ. դոցենտ

Գիտական աստիճան
Թեկնածուական ատենախոսություն` «Անձի ոգեկանության ձևավորման և դրսևորման հոգեբանական գործոնները», ԺԹ. 00.01, 2006
Խ. Աբովյանի անվան պետական մանկավարժական համալսարան

Աշխատանքային փորձ
2011թ.-ից առ այսօր ԵՊՀ Անձի հոգեբանության ամբիոնի վարիչ
2011թ.-ից առ այսօր ԵՊՀ «Անձ և սոցիալական միջավայր» գ/հ լաբորատորիայի գիտական ղեկավար
2019 թ․ ՈԱԱԿ, ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման արտաքին փորձագետ
2015թ.-ից առ այսօր Հոգեսոցիալական կարգավորման կենտրոն, խմբավար, հոգեբան-խորհրդատու
2011-2013 թթ. ՀՀ Առողջապահության նախարարության «ՀՀ-ում հոգեկան առողջության պահմանման և բարելավման 2014-2019թթ. ռազմավարական ծրագրի» մշակման աշխատանքային խմբի անդամ
2011-2013թթ. ԵՊՀ Կիրառական հոգեբանության կենտրոն, խմբավար
2009-2011 թթ. ԵՊՀ անձի հոգեբանության ամբիոնի դոցենտ
2009 թթ. ԵՊՀ անձի հոգեբանության ամբիոնի ասիստենտ
2007-2009 թթ. ԵՊՀ հոգեբանության պատմության և տեսության ամբիոնի ասիստենտ
2006–2007 թթ. ԵՊՀ հոգեբանության տեսության և պատմության ամբիոնի դասախոս
2004-2006 թթ. ԵՊՀ հոգեբանության ամբիոնի դասախոս
1998–2004 թթ. ԵՊՀ գիտաշխատող
2000-2004 թթ. «Ա. Շիրակացու անվան ճեմարան» գիտակրթական համալիր, հոգեբան

Կարդացվող դասընթացներ
Անձը ժամանակակից հոգեբանական տեսություններում
Ինքնագիտակցության և ինքնության հոգեբանություն
Սոցիալական ներազդման հոգեբանություն
Անհատական տարբերությունների հոգեբանություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Անձ և մշակույթ
Անձ և սոցիալական համատեքստ
Ես և ինքնություն
Անձ և սոցիալ - հոգեբանական բարօրություն
Ինքնակառավարում և սոցիալական ճանաչողություն

Մասնագիտական դասընթացներ
2015-2016 թթ. Խմբավարի վերապատրաստման ծրագիր հոգեկան առողջության CARe -մոդելով, հեռահար ուսուցման դասընթաց, Չեխիա-Հունգարիա CARe Europe, Storm Foundation
2014 թթ. «Բուհերում միջազգայնացման խթանում մշակութային և կառուցվածքային հարմարման միջոցով» (PICASA) ծրագրի շրջանակներում գործնական դասընթաց, Լյովենի քոլեջ համալսարան, Բելգիա TEMPUS
2009-2010 թթ. Երիտասարդ դասախոսների վերապատրաստման ծրագիր (JFDP), Կանզասի համալսարան, ԱՄՆ Միջազգային կրության ամերիկյան խորհուրդներ (ACTR/ACCELS)
2009-2010 թթ. «Կորստի հետ աշխատանք և ուսումնասիրություններ» կարողությունների զարգացման սեմինար, Յենայի համալսարան, Գերմանիա, Հոգեբանական գիտության միջազգային միավորում (IUPsyS)
2009 թ. «Մետավերլուծություն և հետազոտության համադրություն» ամառային դպրոց, Յենայի համալսարան, Գերմանիա, Անձի հոգեբանության եվրոպական ասոցիացիա (EAPP)
2005 – 2007 թթ. «Ինքնությունը փոփոխվող հասարակություններում» ամառային դպրոց, Նովոսիբիրսկի պետական համալսարան, Ռուսաստան HESP ReSET
2005 թ. «Գենդերային ուսումնասիրություններ» ամառային դպրոց, Բելգրադի համալսարան, Սերբիա և Մոնտենեգրո, Բելգրադի կանանց ուսումնասիրությունների և գենդերային հետազոտությունների կենտրոն
2002 թ. «Խմբային խորհրդատվություն» հոգեբանական ուսուցողական թրենինգ, Երևանի հանրապետական հոգեբանական կենտրոն
2001 թ. «Անհատական խորհրդատվություն» հոգեբանական ուսուցողական թրենինգ, Երևանի հանրապետական հոգեբանական կենտրոն

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
2020-2023թթ․ «Անձ և սոցիալական վարք. Քովիդ-19-ի կարճաժամկետ և երկարաժամկետ հոգեբանական հետևանքները Հայաստանում», ծրագրի ղեկավար, Գիտության պետական կոմիտե, ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարություն
2020-2022թթ․ «Սովորող երիտասարդների սուբյեկտիվ բարեկեցությունը ձևավորվող հասունության տարիքում», ծրագրի ղեկավար, Գիտության պետական կոմիտե, ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարություն
2019-2020թթ. «Սոցիալական վարքի մետանորմեր» միջմշակութային ուսումնասիրություն, հետազոտական խմբի համակարգող Հայաստանից, Ստոգհոլմի համալսարան, Շվեդիա
2018-2019թթ. «Նախադպրոցական տարիքի երեխաների տրամադրվող դպրոցական նախաճաշիկի ազդեցության գնահատում», հոգեախտորոշիչ աշխատանքի ղեկավար, Հետազոտությունների ռեսուրսային կովկասյան կենտրոն (ՀՌԿԿ), Պարենի համաշխարհային ծրագիր (WFP)։
2015 թ. «Սոցիալ-հոգեբանական վերականգնողական աշխատանքի հիմունքներ» դասընթացի մշակում, ծրագրի ղեկավար, Բաց հասարակության հիմնադրամներ-Հայաստան
2014 թ. «Աջակցություն, թե՞ կանխում. բարձրագույն կրթական համակարգում կանանց ակադեմիական կարիերայի կառուցման սոցիալ-մշակութային գործոնները» ծրագրի ղեկավար, ԵՊՀ Կանանց առաջնորդության և գենդերային ուսումնասիրությունների կենտրոն
2013 թ. «Սոցիալական կոհերենտության քաղաքացիական չափումը. տեղավորելով հասարակական կազմակերպությունները «Մենք»-ի և «Ուրիշների» սոցիալական տիրույթում» ծրագրի հետազոտող, Բաց հասարակության հիմնադրամներ-Հայաստան
2011 – 2014 թթ. «Մշակույթ, արժեքներ, համոզմունքներ. վարքի կողմնորոշիչներ փոփոխվող հայ հասարակությունում» ծրագրի ղեկավար, ԿԱՇՑ (Կովկասի Ակադեմիական Շվեյցարական Ցանց, ASCN)
2010թ. «Դասընթացի մշակում և կառավարում» ուղեցույցի մշակում, ուղեցույցի աշխատանքային խմբի ղեկավար, JAG (Երիտասարդ դասախոսների վերապատրաստման ծրագրի շրջանավարտների դրամաշնորհ), ԱՄՆ-ի Պետքարտուղարության կրթական և մշակութային գործերի բաժին
2006-2007 թթ. «Գենդերի սոցիալական հոգեբանություն դասընթացի մշակում», ծրագրի ղեկավար, Բաց հասարակության հիմնադրամներ-Հայաստան
2003-2004 թթ. «Տոլերանտ գիտակցության հոգեբանություն» դասընթացի մշակում, ծրագրի համակարգող, Բաց հասարակության հիմնադրամներ-Հայաստան

Գիտական ամսագրերի խմբագրական կազմի անդամ
«Արդի հոգեբանություն» գիտական հանդես, ԵՊՀ, ՀՀ
«Հոգեկան առողջություն» գիտական հանդես, Հայկական հոգեբուժական ասոցիացիա, ՀՀ
Անձի հոգեբանության ժամանակակից հիմնախնդիրները (Current Issues in Personality Psychology), Հոգեբանության ինստիտուտ, Գդանսկի համալսարան, Լեհաստան
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Փիլիսոփայություն և հոգեբանություն», ԵՊՀ, ՀՀ

Լեզուներ
Հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն

Պարգևներ
2010 թ. Ա. Շիրակացու անվ. «Անբասիր ծառայությունների համար» մեդալ
2014 թ. ԵՊՀ ոսկե մեդալ

persona@ysu.am

Ուսանողների կյանքի դժվարությունների ուսումնասիրման հարցարանի մշակում և հոգեչափողական բնութագրերի վերլուծություն
2022 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», Երևան, 2022 № 2 (38), էջ 63-74
|
Կյանքով բավարարվածությանը նպաստող գործոնների նշանակությունը Քովիդ-19 համավարակի պայմաններում
2021 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», Երևան, 2021 № 3 (36), էջ 63-74
|
Անձի դիսպոզիցիոնալ գծեր և սոցիալ-մշակութային կողմնորոշումներ. հոգեչափողական գործիքների տեղայնացում
2021 | Հոդված/Article
Անձի դիսպոզիցիոնալ գծերի ուսումնասիրման հարցարաններ, 2021, 128 էջ.
Khachatryan N. , Grigoryan A., Jennifer K. Bosson, Joseph A. Vandello, Paweł Jurek
Psychometric Properties and Correlates of Precarious Manhood Beliefs in 62 Nations
2021 | Հոդված/Article
Journal of Cross-Cultural Psychology, (Jennifer K. Bosson, Joseph A. Vandello, Paweł Jurek- main authors)
https://doi.org/10.1177/0022022121997997
Khachatryan N. , Grigoryan A.K., Kimmo Eriksson
Perceptions of the appropriate response to norm violation in 57 societies
2021 | Հոդված/Article
Nat Commun 12, 1481. (main author Kimmo Eriksson)
https://doi.org/10.1038/s41467-021-21602-9.
Khachatryan N.G. , Grigoryan A.K.
Does Culture Mediate the Effect of Promotion/Prevention Regulatory Focus on Subjective Well-Being? Evidence from an Armenian Sample
2021 | Հոդված/Article
Psychology in Russia: State of the Art, 14(3), 103-118.
Հոգեբանական խորհրդատվության և խորհրդատվական հոգեբանության ձևավորումն ու զարգացումը
2021 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն», Երևան, 2021 № 1 (34), էջ 71-87
|
Nartova-Bochaver Sofya, Hakobjanyan Anna , Harutyunyan Svetlana , Khachatryan Narine , Wu Michael Shengtao
The personal sovereignty in students from Armenia, China, and Russia
2018 | Թեզիս/Thesis
European Society for Research in Adult Development 2018, 52-53 pp.
|
Marta Beneda, Marta Witkowska, Narine Khachatryan , Nvard Grigoryan, Michał Bilewicz
Change in perceived outgroup morality increases forgiveness in post-genocide settings — study of the moral exemplars
2018 | Հոդված/Article
Testing, Psychometrics, Methodology in Applied Psychology, 2018, Vol. 25, No. 2, 193-212 pp.
Magdalena Żemojtel‐Piotrowska, Jarosław P. Piotrowski, Evgeny N. Osin, Jan Cieciuch, Byron G. Adams, Rahkman Ardi, Sergiu Bălţătescu, Sergey Bogomaz, Arbinda Lal Bhomi, Amanda Clinton, Gisela T. de Clunie, Anna Z. Czarna, Carla Esteves, Valdiney Gouveia, Murnizam H.J. Halik, Ashraf Hosseini, Narine Khachatryan , Shanmukh Vasant Kamble, Anna Kawula, Vivian Miu‐Chi Lun, Dzintra Ilisko, Martina Klicperova‐Baker, Kadi Liik, Eva Letovancova, Sara Malo Cerrato, Jaroslaw Michalowski, Natalia Malysheva, Alison Marganski, Marija Nikolic, Joonha Park, Elena Paspalanova, Pablo Perez de Leon, Győző Pék, Joanna Różycka‐Tran, Adil Samekin, Wahab Shahbaz, Truong Thi Khanh Ha, Habib Tiliouine, Alain Van Hiel, Melanie Vauclair, Eduardo Wills ‐ Herrera, Anna Włodarczyk, Illia Yahiiaev, John Maltby
The mental health continuum‐short form: The structure and application for cross‐cultural studies–A 38 nation study
2018 | Հոդված/Article
Journal of Clinical Psychology, 2018, Volume 74, Issue 6, 1034-1052 pp.
Dmitrieva N., Nartova-Bochaver S., Hakobjanyan A. , Harutyunyan S. , Khachatryan N. , S. Wu M., Zhou C.
The psychological sovereignty in adolescents from Armenia, China, and Russia
2017 | Հոդված/Article
3rd International Congress of Clinical and Health Psychology on Children and Adolescents, 2017, 154-155 pp.
|
Անձի հոգեբանությունն այսօր. ուսումնասիրման առարկան եվ մարտահրավերները
2016 | Հոդված/Article
Անձի հոգեբանության տեսական և կիրառական հարցեր (գիտական հոդվածների ժողովածու), 2016, էջ 9-15
|
Ն. Խաչատրյան , Մ. Գևորգյան
Սուբյեկտիվ բարեկեցությունը և այն պայմանավորող գործոնների առանձնահատկությունները երիտասարդների շրջանում
2016 | Հոդված/Article
Անձի հոգեբանության տեսական և կիրառական հարցեր (գիտական հոդվածների ժողովածու), 2016, էջ 153-162
|
Ն. Խաչատրյան , Ա. Մովսիսյան
Որոշ անձնային փոփոխականների համեմատական վերլուծություն տարբեր մշակույթներում սոցիալականացում անցած հայ երիտասարդների օրինակով
2016 | Հոդված/Article
Անձի հոգեբանության տեսական և կիրառական հարցեր (գիտական հոդվածների ժողովածու), 2016, էջ 238-254
|
Ն. Խաչատրյան , Ա. Աֆյան
Երիտասարդների աշխատանքային վարքի ռազմավարությունների ընտրության առանձնահատկությունները
2016 | Հոդված/Article
Անձի հոգեբանության տեսական և կիրառական հարցեր (գիտական հոդվածների ժողովածու), 2016, էջ 163-176
|
Աջակցությո՞ւն, թե՞ կանխում. ՀՀ բարձրագույն կրթական համակարգում կանանց ակադեմիական կարիերայի կառուցման սոցիալ-մշակութային գործոնները
2016 | Հոդված/Article
Գենդերային հիմնախնդիրները ժամանակակից Հայաստանում. հետազոտությունից դեպի քաղաքականություն (գիտաժողովի նյութեր), Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, էջ 107-129
Կինը բարձրագույն կրթության ոլորտում. կրկին անհավասար դիրքում, թե՞ առաջխաղացման հավասար հնարավորություններով
2016 | Հոդված/Article
Գենդերային խտրականություն. մեդիա, բանակ, կրթություն, ամուսնություն, քաղաքականություն, 2016, 84-98 էջ
Women in higher education: again unequal or with equal opportunities to progress
2016 | Հոդված/Article
Gender Discrimination: Army, Media, Politics, Marriage, Education, 2016, pp. 60-70
Արժեքները և փոփոխության հնարավորությունը հայաստանյան հասարակությունում
2016 | Հոդված/Article
Պայքարի փորձ[եր], 2016, 35-42 էջ
Narine Khachatryan , Magdalena Zemojtel-Piotrowska, Jaroslaw P. Piotrowski, Jan Cieciuch, Byron G. Adams, Evgeny N. Osin, Rahkman Ardi, Sergiu Baltatescu , Arbinda Lal Bhomi, Amanda Clinton, Gisela T. de Clunie, Carla Esteves, Valdiney Gouveia, Ashraf Hosseini, Hooria Seyedhosseini Ghaheh, Shanmukh Vasant Kamble, Anna Kawula, Kadi Liik, Eva Letovancova, Sara Malo Cerrato, Carles Alsinet Mora, Sofya Nartova-Bochaver, Marija Nikolic, Joonha Park, Elena Paspalanova, Gyozo Pe´k, Joanna Rozycka-Tran, Ha Truong Thi Khanh, Takashi Tsubakita, Christin-Melanie Vauclair, Anna Włodarczyk, John Maltby
Measurement Invariance of Personal Well-Being Index (PWI-8) Across 26 Countries
2016 | Հոդված/Article
Journal of Happiness Studies, 2016, 17, pp. 1–15
Ապաքինում և հոգեսոցիալական վերականգնողական աշխատանք հոգեկան առողջության ոլորտում
2016 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 298 էջ
Անձը ժամանակակից հոգեբանական տեսություններում
2016 | Գիրք/Book
Դասընթացի ուսումնամեթոդական ուղեցույց, էլեկտրոնային հրատարակություն, 2016, 27 էջ
|
Gender inequality in the higher education institutions in Armenia: causes and consequences
2016 | Գիրք/Book
25 June, 2015. ejns.sci.am
Հասարակություն և հասարակական կազմակերպություններ. Հարաբերությունների խնդիրներ և բարելավման ուղիներ
2015 | Գիրք/Book
Հեղինակային հրատ.: 2015թ․, 68 էջ
|
Narine Khachatryan , Rachel Calogero, Alain Van Hiel, Piergiorgio Argentero, Sergiu Baltatescu
Արժեքային կոզմնորոշիչների հետագիծ. ներկա պատկերը և տեսլականն անհատ-ընտանիք-հասարակություն կապի համատեքստում
2015 | Հոդված/Article
«Ընտանիք, հասարակություն և եկեղեցի. ժամանակակից մարտահրավերներ» գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 2015, էջ 61-79
Khachatryan N. , Zemojtel-Piotrowska M., Piotrowski J., Cieciuch J.
Measurement of Psychological Entitlement in 28 Countries
2015 | Հոդված/Article
European journal of psychological assessment, 2015, p. 1-11
Does smoking matter in the intentions towards healthy diet? Results of regression analysis
2015 | Թեզիս/Thesis
Principles of Behaviour Change in Health & Illness, 2015, p. 156
Khachatryan N. , Wu S., Schmitt M., Zhou C., Nartova-Bochaver S., Astanina N., Han H.
Examining Self-Advantage in the Suffering of Others: Cross-Cultural Differences in Beneficiary and Observer Justice Sensitivity Among Chinese, Germans and Russians
2014 | Հոդված/Article
Social Justice Research, June (v.27), 2014, p. 231-242
Culture, values, beliefs: behaviour guidelines in changing Armenian society
2014 | Գիրք/Book
Yerevan, 2014, 140 pages
Մշակույթ, արժեքներ, համոզմունքներ. վարքի կողմնորոշիչները փոփոխվող հայ հասարակությունում
2014 | Գիրք/Book
Կոլեկտիվ մենագրություն. հեղինակային հրատարակչություն, Երևան, 2014թ., 164 էջ
Khachatryan N. G. , Harutyunyan S. F. , Hakobjanyan A. R. , Bardadymov V., Nartova-Bochaver S. K, Wu M.
Personal Sovereignty in secondary school and university students from Armenia, China and Russia
2014 | Թեզիս/Thesis
16th European Conference on Personality Psychology. July 10-14, 2012, Trieste, Italy, p. 180
Արժեքային կոզմնորոշիչների և համոզմունքների դերը ՀՀ բնակչության տնտեսական վարքի դիրքորոշումներում
2014 | Հոդված/Article
«Տարեգիրք 2013» ԵՊՀ Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, 2014, էջ 661-670
Values reflected in intensions of political and social behavior: comparing the capital and the regions of Armenia by age and gender
2013 | Հոդված/Article
Books of Abstracts, “Political Transformation and Social Change in the South Caucasus: Georgia, Armenia and Azerbaijan in Perspective”, 3-nd ASCN Annual Conference, 21-322 June, 2013, p. 46-47
Исследование ценностно-мотивационных предпочтений молодых людей, принадлежащих к армянской культуре, в контексте социокультурных трансформаций общества
2013 | Հոդված/Article
Проблемы и перспективы развития образования в XXI веке: профессиональное становление личности (философские и психолого-педагогические аспекты), Материалы III международной научно-практической конференции, Изд. Sociosfera-CZ, 2013, с. 157-164
Сравнительный анализ системы ценностей и убеждений среди населения Армении
2013 | Հոդված/Article
Сборник научных статей "Седьмая годичная научная конференция РАУ", В 2 ч. – Социально-гуманитарные науки, Изд. РАУ, 2013, с. 55-64
Արժեքային կողմնորոշումները Հայասատնում. Տարիքային դինամիկան սոցիալական փոփոխությունների համատեքստում. Հայագիտությունը և արդի ժամանակաշրջանի մարտահրավերներ
2013 | Հոդված/Article
Հայագիտական միջազգային երկրորդ համաժողովի դրույթներ. –Երևան: ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ, 2013, էջ 244-245
Factor analysis of social axioms: comparative results from Armenian sample
2013 | Հոդված/Article
Proceedings of the Biennial International Conference "Current Issues in Theoretical and Applied Psychology", 25-27 Oct. 2013, pp. 93-95
Khachatryan N. G. , Baghdasaryan L. V.
Mental Health Care and Improvement in Armenia, Moving from the institution to the community
2013 | Թեզիս/Thesis
Experiences in Armenia, 25 June, 2013. http://thecareeurope.com/care_europe_news/77/Mental+Health+Care+and+Improvement+in+Armenia
Values, beliefs and Social Behavior: Dynamics and Specifics in Modern Armenian Society
2012 | Հոդված/Article
Books of Abstracts, “Political Transformation and Social Change in the South Caucasus: Georgia and Armenia in Perspective”, 2-nd ASCN Annual Conference, 29-30 June, 2012, p. 57-58
Khachatryan N. G. , Wu M. S., Schmitt M., Nartova-Bochaver S. K., Zhou C., Astanina N., Zhou C., Han B.
Does it bother me to profit from others? Cross-cultural surveys on beneficiary sensitivity and individiuality orientation
2012 | Թեզիս/Thesis
16th European Conference on Personality Psychology. July 10-14, 2012, Trieste, Italy, p. 24
Making choice: Personal Accomplishments or concerns for the justice for others
2012 | Թեզիս/Thesis
16th European Conference on Personality Psychology. July 10-14, 2012, Trieste, Italy, p. 245
Relationship between personality traits and self-regulation strategies
2012 | Թեզիս/Thesis
16th European Conference on Personality: Book of abstracts: Italy, 2012, p. 2012
Психология личности: разногласия в подходах и опыт интеграции (Անձի հոգեբանություն. տարաձայնություններ մոտեցումներում և ինտեգրման փորձ)
2012 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն» 136.4, Երևան 2012թ., էջ 42-51
|
Հայերի մշակութային արժեքային կողմնորոշումների միջմշակութային ուսումնասիրություն
2011 | Հոդված/Article
«Տեսական և կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրները», միջազգային գիտաժողովի նյութեր, «Էդիտ Պրինտ» հրատ., 2011, էջ 80-83
Методологические предпосылки изучения духовности
2011 | Հոդված/Article
"Национальный психологический журнал", N 1 (5), 2011, с. 14-18
Роль взаимосвязи аспектов идентичности и культурных ориентаций в формировании индивидуальности
2010 | Հոդված/Article
Материалы 3-ей Всероссийской научной конференции, 2010, стр. 299-300
Ա. Օհանյան, Ք. Անտոնյան, Ն. Խաչատրյան
Դասընթացի մշակում և կառավարում
2010 | Գիրք/Book
Ուսումնամեթոդական ուղեցույց դասախոսների համար, Երևան, 2010
Narine Khachatryan , Serobyan Astghik
Coping Behavior: An Analyze of Relations Both Personal And Socio-Cultural Factors with Coping Strategies
2010 | Հոդված/Article
Abstract book of XV European Conference on Personality, Brno, Czech Republic, 2010, p. 285 - 286
The study of hardiness in relation with personal values and personality development under conditions of social changes
2010 | Հոդված/Article
Abstract book of XV European Conference on Personality, Brno, Czech Republic, 2010, p. 215
Coping Behaviour: An Analyze of Relations Both Personal and Sociocultural Factors with Copying Strategies
2010 | Թեզիս/Thesis
15th European Conference on Personality: Program and Abstracts: Czech Republic, 2010, p. 285-286
Роль взаимосвязи аспектов идентичности и культурных ориентаций в формировании индивидуальности
2010 | Թեզիս/Thesis
"Психология индивидуальности" Материалы 3-ей Всероссийской научной конференции, 2010, Часть 2, 299-300
Հոգեկան հուսալիության հետազոտման մեթոդաբանական մոտեցում: Անձի հոգեբանական անվտանգության հիմնախնդիրը
2009 | Գիրք/Book
Կոլեկտիվ մենագրություն, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2009, 164 էջ, էջ 113-131
|
Նարինե Խաչատրյան , Աստղիկ Սերոբյան
Կյանքի դժվարությունների հաղթահարման հոգեբանական միջոցների ընտրության առանձնահատկությունները երիտասարդության շրջանում
2009 | Հոդված/Article
«Արդի հոգեբանության տեսական և կիրառական հիմնախնդիրներ», Երևան, «Ասողիկ», 2009, էջ 308 - 319
Определение характеристик Self-идентичности через отношение к другому (на примере армянской идентичности)
2009 | Հոդված/Article
"Проблемы развития личности", материалы международной конференции, Ереван, Изд - во ЕГУ, 2009 с. 413 - 416
Relationship between personal characteristics and professional experience of lectures
2009 | Հոդված/Article
Abstracts of XIV European Conference on Developmental Psychology, Vilnius, Lithuania, 2009
Կյանքի դժվարությունների հաղթահարման հոգեբանական միջոցների ընտրության առանձնահատկությունները երիտասարդների շրջանում
2009 | Հոդված/Article
«Արդի հոգեբանության տեսական և կիրառական հիմնախնդիրներ», ԵՊՀ 90-ամյակին նվիրված գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան, «Ասողիկ» հրատ., 2009թ., 320 էջ, Էջ 308-319
Проблема толерантности: анализ критериев и границ толерантных отношений
2008 | Հոդված/Article
Сборник научных статей, Социально-гуманитарные науки, Ч.2, Ереван, Изд-во РАУ, 2008, с. 393-403
The phenomenology of middle-age crisis within person’s development
2008 | Հոդված/Article
Abstracts of ECP14, Tartu University Press, 2008, p. 159
Անձի հոգեբանական անվտանգության հիմնախնդիրը ժամանակակից տեղեկատվական միջավայրում
2008 | Հոդված/Article
«Անձի հոգեբանական անվտանգության հիմնախնդիրը», Կոլեկտիվ մենագրություն, ԵՊՀ հրատ., 2009, էջ 78 – 96
Ուսանողական գիտական աշխատանքներին ներկայացվող պահանջներ
2007 | Գիրք/Book
Մեթոդական ուղեցույց, ԵՊՀ հրատ., 2007, 46 էջ
|
Հոգեբանության դասավանդման ժամանակակից հիմնախնդիրները թեմայով միջազգային գիտաժողովի լուսաբանում
2007 | Հոդված/Article
Բանբեր Երևանի Համալսարանի, հասարակական գիտություններ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2007, N 3 (123), էջ 231-233
Նույնականության հիմնախնդրի վերլուծության ինտեգրատիվ մոտեցում հոգեբանության մեջ
2007 | Հոդված/Article
«Կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրները», «Զանգակ-97», 2007, էջ 42-49
Գենդերի սոցիալական հոգեբանություն
2007 | Գիրք/Book
«Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ», «Էդիտ Պրինտ», Երևան, 2007
Проблема самодетерминации в контексте психологических теорий личности
2007 | Հոդված/Article
«Կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրները» միջբուհական գիտական հոդվածների ժողովածու, «Զանգակ-97» հրատ., Երևան, 2007, էջ 41-49
Интегративный подход к анализу проблемы идентичности в психологии
2007 | Հոդված/Article
"Современные проблемы прикладной психологии. Межвузовский сборник научных статей", Ереван, «Зангак -97», 2007, стр. 42-48
Տոլերանտ դիրքորոշումների ձևավորումը դեռահասների մոտ
2004 | Հոդված/Article
«Կրթությունը և գիտությունը Արցախում», 1-2, 2004, էջ 72-74
Տոլերանտ գիտակցության հոգեբանություն
2004 | Գիրք/Book
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, ԵՊՀ հրատ., 2004, 87 էջ