Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ
Faculty of Philosophy and Psychology
Փիլ. և հոգեբանության ֆակուլտետի կազմավորման գործընթաց սկիզբ է առել դեռևս 1964 թ.-ից:
>
Ռուբեն Վազգենի Աղուզումցյան

Պրոֆեսոր | Ընդհանուր հոգեբանության ամբիոն
Կրթություն
1952-1963 Մռավյանի անվան N25 միջնակարգ դպրոց
1963-1969 Լենինգրադի էլեկտրատեխնիկական ինստիտուտ
1969-1975 Լենինգրադի պետական համալսարան, հոգեբանության ֆակուլտետ


Գիտական աստիճան
Հոգեբան. գիտ. թեկնածու,պրոֆեսոր
«Վթարային իրավիճակներում օպերատորական գործունեության վրա ազդող գործոնների ուսումնասիրություն», 1975թ., Լենինգրադի պետական համալսարան

Աշխատանքային փորձ
2011 մինչ օրս ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի կառավարման հոգեբանության ամբիոնի վարիչ
2008 մինչ օրս « Անձի և մասնագիտական գործունեության հոգեբանություն» գիտահետազոտական լաբորատորիայի գիտական ղեկավար, ԵՊՀ
2008 – 2011 ЭДС-հոլդինգ հոգեբանական ծառայության ղեկավար, Մոսկվա
1997- 2008 Երևանի պետական համալսարան, հոգեբանության ամբիոն, դոցենտ
1989-1997 Երևանի պետական համալսարան, հոգեբանության ամբիոնի վարիչ
1978-1989 Երևանի պետական համալսարան, հոգեբանության ամբիոն, դոցենտ
1975-1977 Հայաստանի Խ. Աբովյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտ, ավագ գիտաշխատող
1971-1975 Լենինգրադի պետական համալսարան, հոգեբանության ֆակուլտետ, ասպիրանտ
1969-1971 Լենինգրադի պետական համալսարան, հոգեբանության ֆակուլտետ, ստաժոր-հետազոտող
1963-1969 Լենինգրադի էլեկտրատեխնիկական ինստիտուտ, ուսանող
1963-1964 Լենինգրադի “Ñâåòëàíà” միություն, էլեկտրալամպային սարքավորումների փորձարկող


Կարդացվող դասընթացներ
Իմացական գործընթացների հոգեբանություն, Իրավաբանական հոգեբանություն, Կառավարման հոգեբանություն, Աշխատանքի և ինժեներական հոգեբանություն, Մենեջմենթի հոգեբանություն, Կարիերայի հոգեբանություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Աշխատանքի և ինժեներական հոգեբանություն
Կառավարման հոգեբանություն
Մենեջմենթի հոգեբանություն
Իրավաբանական հոգեբանություն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, գերմաներեն

Մասնագիտական անդամակցություն
ՀՀ Ազգային փորձաքննական բյուրոյի գիտամեթոդական խորհրդի անդամ
ՀՀ Բժշկական գրադարանի մեթոդական խորհրդի անդամ
ՀՀ նախագահի հրամանագրով կալանավորների վաղաժամ ազատման խմբի անդամ
ՀՀ մանկական հոգեբույժների և հոգեբանների ասոցիացիայի անդամ
«Հայկական բանակ» զինվորական-գիտական ամսագրի գիտական-խորհրդատվական խորհրդի անդամ
«Կրթությունը և գիտությունը Արցախում» ամսագրի խմբագրական կոլեգիայի անդամ
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի «Հանրային կառավարում» ամսագրի խմբագրական խորհրդի անդամ
Հայկական հոգեբուժական ասոցիացիայի «Հոգեկան առողջության հայկական ամսագրի» խմբագրական խորհրդի անդամ

Պարգևներ
2009 թ.-ին ԵՊՀ Ոսկե շքանշան
2012թ.-ին ՀՊՄՀ Ոսկե շքանշան
2015թ.-ին ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա Ոսկե մեդալ

Հրապարակումները
Տպագրված գիտական աշխատությունների քանակը 174-ն է:
40-ը մենագրություններ են և գիտամեթոդական ձեռնարկներ:
Բազմաթիվ գիտական մենագրությունների և ուսումնական ձեռնարկների գրախոս է:

Դրամաշնորհ
ՀՀ կրթության գիտության նախարարության Գիտության պետական կոմիտեի կողմից տրամադրվող արդյունավետ գիտաշխատող մրցույթի կրկնակի հաղթող 2015-2016թ.
2016 -2017թ.

ԵՊՀ անձի եվ մասնագիտական գործունեության հոգեբանության գիտահետազոտական լաբորատորիա. պատմական ակնարկ
2019 | Հոդված/Article
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի հիմնադրման 25-ամյակին նվիրված «Կառավարման ժամանակակից հիմնախնդիրները», 2019, 401-408 էջ
Проблема психологической безопасности личности пассажиров
2018 | Հոդված/Article
Институт психологии Российской Академии Наук. Организационная психология и психология труда, 2018, Т. 3. № 1, стр. 129-145
|
Психологическая безопасность личности в профессиональной деятельности
2018 | Հոդված/Article
Актуальные проблемы психологии труда, инженерной психологии и эргономики, 2018, 8, стр. 191-213
|
Психологическая безопасность в системе человек - транспорт
2017 | Գիրք/Book
Изд. ЕГУ. 2017, 84 стр.
Ռ. Վ. Աղուզումցյան, , Վ. Ռ. Պապոյան, Ա. Ս. Գալստյան, Ե. Բ. Մուրադյան
Անձի կենսագործունեության հոգեբանական անվտանգություն
2015 | Մենագրություն
Կոլեկտիվ մենագրություն, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2015, 142 էջ:
Р. В. Агузумцян , А. С. Галстян
Психологический анализ одаренности детей
2015 | Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ
Учебно-методическое пособие, АГУ РА, Ереван, 2015, 152 с.
Р. В. Агузумцян , Е. Б. Мурадян
Психологическая безопаность личности как интегративный феномен: теоретический аспект
2014 | Հոդված/Article
Актуальные проблемы психологии труда, инженерной психологии и эргономики, Выпуск 6, Изд-во ‘’Институт психологии РАН”, Москва, 2014, с. 172-189
Ռ. Վ. Աղուզումցյան , Ե. Բ. Մուրադյան
Ընկերության՝ որպես երևույթի դիտարկումը անձի հոգեբանական անվտանգության համատեքստում
2014 | Հոդված/Article
«Հանրյին կառավարում» գիտական հանդես (հատուկ թողարկում), № 3-4, «Պետական ծառայություն» հրատ., Երևան, 2014, էջ 245-250
Ռազմական մասնագիտական պատրաստության համակարգերի նախագծման հոգեբանական հիմքերը
2013 | Հոդված/Article
«Ռազմական հոգեբանության հիմնախնդիրները» հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, ԵՊԲՀ, ԵՊՀ, ՀՊՄՀ, «Ասողիկ» հրատ., Երևան, 2013, էջ 27-32
Психологическая безопасность личности в современном обществе
2012 | Հոդված/Article
Человек в информационном обществе, Сборник научных статей по материалам международной научно-практической конференции, Пенза, 2012, с. 148-151
Ռ. Վ. Աղուզումցյան , Ա. Բ. Լոքյան, Լ. Հ. Պետրոսյան
Կոնֆլիկտի կառավարումը կազմակերպություններում
2012 | Գիրք/Book
Երևան, «Պետական ծառայություն» հրատ., 2012, 76 էջ
Психологическое исследование руководителей управления проектами
2012 | Հոդված/Article
«Փորձարարական հետազոտությունները հոգեբանությունում» գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան, Էդիթ Պրինտ, 2012, էջ 97-103
Քաղաքական գործունեության հոգեբանական խնդիրները
2012 | Հոդված/Article
«Հայկական բանակ» ՀՀ ՊՆ Դ. Կանայանի անվ. ազգային ռազմավարական հետազոտությունների ինստիտուտի ռազմագիտական հանդես, N3,Երևան,2012, էջ 66-69
Методологические предпосылки изучения духовности
2011 | Հոդված/Article
"Национальный психологический журнал", N 1 (5), 2011, с. 14-18
Հոգեկան հուսալիության հետազոտման մեթոդաբանական մոտեցում: Անձի հոգեբանական անվտանգության հիմնախնդիրը
2009 | Գիրք/Book
Կոլեկտիվ մենագրություն, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2009, 164 էջ, էջ 113-131
|
Անձի հոգեբանական անվտանգության հիմնախնդիրները
2009 | Գիրք/Book
Կոլեկտիվ մենագրություն, ԵՊՀ, Երևան, 2009, 43-51 էջեր
«Բյուզանդական արքունիքի» սինդրոմը խմբային ժամանակակից տեսությունների ներքո
2009 | Հոդված/Article
Կրթությունը և գիտությունը Արցախում, 1-2, 2009 թ., էջ 137-141
|
Քաղաքական առաջնորդ. քաղաքականության որոշ անձնային առումներ
2008 | Հոդված/Article
«Հայկական բանակ» ՀՀ ՊՆ Դ. Կանայանի անվ. ազգային ռազմավարական հետազոտությունների ինստիտուտի ռազմագիտական հանդես, N 2-3, Երևան, 2008, էջ 139-144
Психологическая безопасность личности в периоды поздней взрослости и старости
2008 | Հոդված/Article
Психологический журнал РАН, том 29, N 3, 2008, C. 22-29
Психологическая безопасность личности и причинная обусловленность возникновения депрессии
2007 | Հոդված/Article
«Կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրներ», միջբուհական գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2007, էջ 32-40
Կրեատիվ պոտենցիալի զարգացումը ԲՈւՀ-ական ուսուցման տարիներին
2004 | Հոդված/Article
Կրթությունը և գիտությունը Արցախում, 2004 թ., (5-6), էջ 82-87
|
Կրեատիվության զարգացման հիմնական առանձնահատկությունները
2004 | Հոդված/Article
Հոգեբանությունը և կյանքը, Երևան, «-Զանգակ-97», 2004 թ., (3-4), էջ 3-8
|
Մարդ-օպերատորի գործունեության հոգեբանական առանձնահատկությունները
1987 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (63), Երևան 1987թ., էջ 127-134
|
Ուսուցման պրոբլեմները ինժեներական հոգեբանության մեջ
1984 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (53), Երևան 1984թ., էջ 192-200
|