Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ
Faculty of Philosophy and Psychology
Փիլ. և հոգեբանության ֆակուլտետի կազմավորման գործընթաց սկիզբ է առել դեռևս 1964 թ.-ից:
>
Սեդա Անդրանիկի Շահվերդյան

Դասախոս | Սոցիալական և կլինիկական հոգեբանության ամբիոն
Կրթություն
2002 - 2006 թթ. ԵՊՀ, Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, Հոգեբանության բաժին, Սոցիալական հոգեբանության ամբիոն, բակալավր
2006 - 2008 թթ. ԵՊՀ, Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, Հոգեբանության բաժին, Սոցիալական հոգեբանության ամբիոն, մագիստրոս
2010 թ-ից ցայսօր ԵՊՀ, Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, Հոգեբանության բաժին, Սոցիալական հոգեբանության ամբիոն, ասպիրանտ

Աշխատանքային փորձ
2008 թ-ից մինչև օրս ԵՊՀ, Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, Հոգեբանության բաժին, Սոցիալական հոգեբանության ամբիոն, դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
Ընդհանուր հոգեբանություն, Սեմինարներ` Էթնոհոգեբանություն, Արտակարգ իրավիճակների հոգեբանություն, Սոցիալական փոխներգործություն, ինքնակարգավորում և դերային թրեյնինգ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հոգեթերապիա, Բժշկական և սոցիալական հոգեբանություն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Ինքնակարգավորման դասընթացի գործնական ուղեցույց
2017 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: Հեղինակային հրատ.: 2017թ․, 40 էջ
Ներազդման վերբալ և ոչ վերբալ միջոցները
2011 | Թեզիս/Thesis
«Տեսական և կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրներ» (գիտաժողովի ժողովածու), ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2011, էջ 226-228
Խոսքը` որպես հոգեախտորոշման օժանդակ միջոց
2010 | Թեզիս/Thesis
«Հոգեբանական հետազոտությունների արդի մարտահրավերներ» (երիտասարդ գիտնականների գիտաժողովի նյութեր), ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2010 թ., էջ 54-56
Խոսքի առանձնահատկությունները` որպես նևրոտիկ հիվանդությունների ախտորոշման օժանդակ միջոց
2008 | Հոդված/Article
«Հոգեբանությունը և կյանքը» հանդես, N3-4, ՀՀ, Երևան 2009, էջ 53-60