Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ
Faculty of Philosophy and Psychology
Փիլ. և հոգեբանության ֆակուլտետի կազմավորման գործընթաց սկիզբ է առել դեռևս 1964 թ.-ից:
>
Սուսաննա Վաչագանի Վարդանյան

Դոցենտ | Փիլիսոփայության պատմության, տեսության և տրամաբանության ամբիոն
Կրթություն
1976 - 1981 թթ. ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետի փիլիսոփայության բաժին

Գիտական աստիճան
Թեկնածուական` «Մեկնաբանության մեթոդը և նրա փիլիսոփայական նշանակությունը», Թ. 00.01, 2006 թ., ԵՊՀ-ում գործող ԲՈՀ-ի 013 մասնագիտական խորհուրդ

Աշխատանքային փորձ
1981 - 1988 թթ. ԵՊՀ լաբորանտ դիալեկտիկական մատերիալիզմի և տրամաբանության ամբիոնում
1988 - 2000 թթ. ԵՊՀ տեսական փիլիսոփայության և տրամաբանության ամբիոնի դասախոս
2000 թ-ից մինչև այժմ ասիստենտ ԵՊՀ տեսական փիլիսոփայության և տրամաբանության ամբիոնում

Կարդացվող դասընթացներ
Փիլիսոփայության հիմունքներ
Նշանագիտություն
Հերմենևտիկայի հիմնահարցեր

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Գիտության մեթոդաբանություն
Գիտության փիլիսոփայություն
Նշանագիտություն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Սուսան Վարդանյան , Հրանտ Առաքելյան
Հիմնարար գիտելիքի հիմունքները
2018 | Գիրք/Book
Մենագրություն: «Լիմուշ» ՍՊԸ, 2018թ․, 140 էջ
Փաստերի մեկնաբանության մեթոդը և նրա փիլիսոփայական նշանակությունը
2016 | Հոդված/Article
«Լուսաբաց» հրատարակչատուն, 2016թ․, 117 էջ
Նշանագիտություն
2016 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: «Լուսաբաց» հրատարակչատուն: 2016թ․, 64 էջ
|
Տելեոլոգիական բացատրությո՞ւն, թե՞ մեկնաբանություն
2012 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն» 136.4, Երևան 2012թ., էջ 16-23
|
Մեկնաբանության մեթոդի գործառական նշանակությունը
2011 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն» 133.4, Երևան 2011թ., էջ 3-11
|
Որոշ նկատառումներ «ինտերպրետացիա» տերմինի կիրառության վերաբերյալ
2008 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (126), Երևան 2008թ., էջ 124-130
|