Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ
Faculty of Philosophy and Psychology
Փիլ. և հոգեբանության ֆակուլտետի կազմավորման գործընթաց սկիզբ է առել դեռևս 1964 թ.-ից:
>
Սյուզան Ֆելիքսի Սարգսյան

Դոցենտ | Սոցիալական և կլինիկական հոգեբանության ամբիոն
Կրթություն
1983 - 1987 թթ. ԵՊՀ, Բանասիրության ֆակուլտետ
1991 - 1994 թթ. ԵՊՀ, Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, Ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
Հոգեբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

Աշխատանքային փորձ
1989 - 1991 թթ. ԵՊՀ, Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, Ընդհանուր հոգեբանության ամբիոն, լաբորանտ
1991 - 2005 թթ. ԵՊՀ, Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, Ընդհանուր հոգեբանության ամբիոն, ասիստենտ
2005 թ-ից մինչև այժմ ԵՊՀ, Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, Հոգեբանության բաժին, Սոցիալական հոգեբանության ամբիոն, դոցենտ
2005 թ-ից մինչև այժմ ԵՊՀ, Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, Հոգեբանության բաժին, Կիրառական հոգեբանության կենտրոնի աշխատակից
2008 թ-ից մինչ այժմ ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական կենտրոնի աշխատակից

Կարդացվող դասընթացներ
Ընդհանուր հոգեբանություն, Ստեղծագործության հոգեբանություն, Արտ-թերապիա, Անձի հոգեբանություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հոգեթերապիա, Արտ-թերապիա

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն

Պարգևներ
Երևանի պետական համալսարանի պատվոգիր

Նկարը որպես հոգեսոմատիկ դրսեվորումների դիագնոստիկ միջոց
2019 | Հոդված/Article
Արդի հոգեբանություն, 2019, 2(4), 403-408 էջ
Հոգեկան հիվանդություն և ստեղծագործական ակտիվություն
2017 | Հոդված/Article
Մանկավարժության և հոգեբանության հիմնախնդիրներ, 2017, 3, էջ 72-79
|
Սերունդների տրանսգեներացիոն կապերի ֆենոմենը
2014 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն» 142.4, 2014, էջ 55-60
|
Մասնագետների վերապատրաստումը արտ-թերապիայի ուղղությամբ
2012 | Հոդված/Article
<<Հոգեբանական ծառայությունների կազմակերպումը Հայաստանում>>hամաժողովի նյութեր,Երևան,2012 թ.,էջ 76-79
Արտ-թերապիան որպես ստեղծագործական որոնում
2012 | Հոդված/Article
«Արդի հոգեբանության տեսական և կիրառական հիմնախնդիրները», N 2, Երևան, «Լիմուշ» հրատ., 2012, էջ 129-136
|
Ինքնադիմանկարը արվեստում և հոգեբանության մեջ
2009 | Հոդված/Article
«Արդի հոգեբանության տեսական և կիրառական հիմնախնդիրներ» (գիտական հոդվածների ժողովածու), Երևան, 2009, էջ 83-89
Բարձրագույն ապրումներ և արտթերապիա
2009 | Հոդված/Article
«Աբրահամ Մասլոուի ներդրումը հոգեբանական գիտության զարգացման մեջ» (գիտաժողովի նյութեր), ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2009, էջ 9-11
Արտթերապիան անձի մասնագիտական ինքնադրսևորման համատեքստում
2009 | Հոդված/Article
«Անձի զարգացման հիմնախնդիրներ» (միջազգային գիտաժողովի նյութեր), Երևան, 2009, էջ 171-173
Ստեղծագործության հոգեբանություն.դասավանդման մեթոդիկա և անհրաժեշտությունը լրագրողական կրթության ոլորտում
2009 | Հոդված/Article
«Ժուռնալիստական կրթության ապագան Հայաստանում» (գիտաժողովի նյութեր), Երևան, 2009, էջ 35-37
Ստեղծագործել` նշանակում է բառից առաջ հնչեցնել նախաբառը
2008 | Հոդված/Article
«Նոր-Դար» հանդես, թիվ 1, «Նոր-Դար» հրատ., Երևան, 2008, էջ 243-248
Արվեստի և ստեղծագործության հոգեբանությունը գիտությունների համակարգում
2007 | Հոդված/Article
Գիտական նյութեր, ԵՊՀ հրատ., Երևան 2007, էջ 121-124
Գրողի կյանքը պետք է փնտրել նրա գործերում
2007 | Հոդված/Article
«Նոր-Դար» հանդես, թիվ 1, «Տիգրան Մեծ» հրատ., Երևան, 2007, էջ 181-185
Ձեռագիր և բնավորություն
2006 | Հոդված/Article
«Նոր- Դար» հանդես, թիվ 2, «Տիգրան Մեծ» հրատ., Երևան, 2006, էջ 264-268
Թերապիա ստեղծագործական ինքնաարտահայտմամբ
2005 | Հոդված/Article
«Արդի հոգեբանության տեսական և կիրառական հիմնախնդիրները» (գիտական հոդվածների ժողովածու), ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2005, էջ 106-115
Ստեղծագործության հոգեբանություն
2005 | Գիրք/Book
Ուսումնաօժանդակ ձեռնարկ, «Երևանի համալսարան», ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2005, 37 էջ
Գրողի անձնային փորձի հոգեբանական փոխակերպումը գրական ստեղծագործության մեջ
2003 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (110), Երևան 2003թ., էջ 173-178
|
Արվեստը որպես թերապիայի միջոց
2003 | Հոդված/Article
Գիտական հոդվածների ժողովածու, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2003, էջ 173-178
Գրողի անձնային փորձի հոգեբանական փոխակերպումը գրական ստեղծագործության մեջ
2003 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», թիվ 3, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2003
Գույնը որպես զգացմունքի արտահայտման միջոց
2002 | Հոդված/Article
«Նոր-Դար» հանդես, թիվ 3, Երևան, 2006, էջ 141-147
Հոգեբանական տրանսֆորմացիան ստեղծագործական գործընթացում
2002 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», թիվ 2, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2002, էջ 174-177
Հոգեբանական տրանսֆորմացիան ստեղծագործական գործընթացում
2002 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (107), Երևան 2002թ., էջ 174-177
|
Գրողի անձնային փորձի տրանսֆորմացիան իր ստեղծագործական գործունեության մեջ
2001 | Հոդված/Article
«Հոգեբանությունը և կյանքը», թիվ 1, «Զանգակ-97» հրատ., Երևան, 2001
Ստեղծագործական գործընթացը որպես թերապիա
2001 | Հոդված/Article
«Նոր-Դար» հանդես, թիվ 1, «Տիգրան Մեծ» հրատ., Երևան, 2001
Զորայր Խալափյանի արձակի մասին
1999 | Հոդված/Article
«Նոր-Դար» հանդես, թիվ 1, «Տիգրան Մեծ» հրատ., Երևան, 1999
Բնության և հերոսի հոգեբանական կապը Զորայր Խալափյանի ստեղծագործություններում
1998 | Հոդված/Article
«Նոր-Դար», թիվ 3, «Տիգրան Մեծ» հրատ., Երևան, 1998
Թումանյանի արձակի հոգեբանական առանձնահատկություններ
1993 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», Երևանի համալսարանի հրատ., թիվ 1, Երևան, 1993
Սինեսթեզիայի դրսևորումները Մ. Զարիֆյանի ստեղծագործության մեջ
1991 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», ԵՊՀ հրատ., թիվ 3, Երևան, 1991