Ֆիզիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Physics
Ֆիզիկամաթեմատիկական կադրերի պատրաստումը համալսարանում սկսվել է 1922 թվականից:
>

Բակալավրիատ

Ֆիզիկա

Միջուկային ռեակտորների ֆիզիկա

Կիրառական մաթեմատիկա և ֆիզիկա


Մագիստրատուրա

Տեսական ֆիզիկա

Մակրոմոլեկուլների ֆիզիկա

Միջուկային ֆիզիկա և ատոմային էներգետիկա

Մաթեմատիկական ֆիզիկայի մեթոդներ,գծային և ոչ գծային մոտարկումներ

Օպտոէլեկտրոնիկա և ֆոտոնիկա

Օպտիկա

Պինդ մարմնի ֆիզիկա

Աստղաֆիզիկա

Քվանտային տեխնոլոգիաների ֆիզիկա

Դիմորդ
Վերջին հրապարակումները
Վ. Մ. Հարությունյան, Ա. Լ. Մարգարյան, Ս. Ա. Մկրտչյան, Ա. Գ. Մելիքջանյան, Կ. Օ. Դովլետով
Перспективный фотоанод для фотоэлектролиза вода (Հեռանկարային ֆոտոանոդ ջրի ֆոտոէլեկտրոլիզի համար)
2017 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1987, #3, էջ 163-164 (ռուսերեն)
|
Basics of nonlinear wave theory
2017 | Գիրք/Book
LAP (Lambert Academic Publishing). 2017, 45 p.
Лекции по курсу общей физики том 1
2017 | Գիրք/Book
LAP (Lambert Academic Publishing). 2017, 200 стр.
Лекции по курсу общей физики том II
2017 | Գիրք/Book
LAP (Lambert Academic Publishing). 2017, 200 стр.
Quantum entanglement in two coupled kerr-nonlinear resonators
2017 | Հոդված/Article
Semiconductor micro- and nanoelectronics. 2017, p. 31-34
|