Ֆիզիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Physics
Ֆիզիկամաթեմատիկական կադրերի պատրաստումը համալսարանում սկսվել է 1922 թվականից:
>

Բակալավրիատ

Ֆիզիկա

Միջուկային ռեակտորների ֆիզիկա

Կիրառական մաթեմատիկա և ֆիզիկա


Մագիստրատուրա

Տեսական ֆիզիկա

Մակրոմոլեկուլների ֆիզիկա

Միջուկային ֆիզիկա և ատոմային էներգետիկա

Մաթեմատիկական ֆիզիկայի մեթոդներ,գծային և ոչ գծային մոտարկումներ

Օպտոէլեկտրոնիկա և ֆոտոնիկա

Օպտիկա

Պինդ մարմնի ֆիզիկա

Աստղաֆիզիկա

Քվանտային տեխնոլոգիաների ֆիզիկա

Դիմորդ
Վերջին հրապարակումները
Լ. Գ. Պետրոսյան
Осесимметричное течение несимметричной несжимаемой вязкой электропроводной жидкости вблизи критической точки в магнитном поле (Մագնիսական դաշտում կրիտիկական կետին մոտ ոչ սիմետրիկ անսեղմելի մածուցիկ էլեկտրահաղորդիչ հեղուկի առանցքասիմետրիկ հոսքը)
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1980, #2, էջ 36-41 (ռուսերեն)
|
Պ. Պ. Յասեմ
Влияние мочевины на термостабильность ДНК (Կարբամիդի ազդեցությունը ԴՆԹ-ի ջերմակայունության վրա)
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1980, #3, էջ 145-146 (ռուսերեն)
|
Ա. Մ. Եղիազարյան
К вопросу об однозначной расшифровке рентгеновских муаровых картин (Ռենտգենյան Մուարի պատկերների միարժեք վերծանման մասին)
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1980, #3, էջ 60-64 (ռուսերեն)
|
Զ. Հ. Կասամանյան, է. Ս. Յուզբաշյան
К теории энергетического спектра сверхрешетки из гетеропереходов. II (Հետերոանցումներով գերցանցի էներգետիկ սպեկտրի մասին. II)
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1980, #3, էջ 56-59 (ռուսերեն)
|
Մ. Վ. Մինասյան, Հ. Ե. Խաչատրյան
Определение плотности и неоднородности распределения поверхностных зарядов при изготовлении структур МДП (Մակերևութային լիցքերի խտության և բաշխման անհամասեռության որոշումը ՄՊԿ ստրուկտուրաներ պատրաստելիս)
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1981, #2, էջ 148-151 (ռուսերեն)
|